นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_joke02 {"modified_at":"2015/04/08 15:29:37 +0700","id":51981,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"joke02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 15:29:37 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c2","created_at":"2015/04/08 15:29:36 +0700","asset_updated_at":"2015/04/08 15:29:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":108041}
  • Small_joke01 {"modified_at":"2015/04/08 15:28:51 +0700","id":51980,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"joke01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 15:28:51 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c1","created_at":"2015/04/08 15:28:46 +0700","asset_updated_at":"2015/04/08 15:28:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":69427}
  • Small_joke3 {"modified_at":"2015/04/02 14:29:58 +0700","id":51875,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"joke3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/02 14:29:58 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e483","created_at":"2015/04/02 14:29:53 +0700","asset_updated_at":"2015/04/02 14:29:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":24685}
  • Small_joke2 {"modified_at":"2015/04/02 14:29:36 +0700","id":51874,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"joke2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/02 14:29:36 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482","created_at":"2015/04/02 14:29:33 +0700","asset_updated_at":"2015/04/02 14:29:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33518}
  • Small_joke1 {"modified_at":"2015/04/02 14:29:14 +0700","id":51873,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"joke1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/02 14:29:14 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e481","created_at":"2015/04/02 14:29:10 +0700","asset_updated_at":"2015/04/02 14:29:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":14399}
  • Small_bank2 {"modified_at":"2015/04/01 14:00:43 +0700","id":51853,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bank2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/01 14:00:43 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e18\u0e19\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23102","created_at":"2015/04/01 14:00:39 +0700","asset_updated_at":"2015/04/01 14:00:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52330}
  • Small_bank1 {"modified_at":"2015/04/01 14:00:21 +0700","id":51852,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bank1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/01 14:00:21 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e18\u0e19\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23101","created_at":"2015/04/01 14:00:15 +0700","asset_updated_at":"2015/04/01 14:00:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50434}
  • Small_img_3262 {"modified_at":"2015/04/01 10:38:22 +0700","id":51847,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_3262.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/01 10:38:22 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e287","created_at":"2015/04/01 10:38:17 +0700","asset_updated_at":"2015/04/01 10:38:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":65211}
  • Small_img_3260 {"modified_at":"2015/04/01 10:36:01 +0700","id":51846,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_3260.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/01 10:36:01 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e286","created_at":"2015/04/01 10:35:57 +0700","asset_updated_at":"2015/04/01 10:35:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":65366}
ขนาดย่อ: