นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_joke02 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c2","asset_updated_at":"2015/04/08 15:29:36 +0700","asset_file_name":"joke02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51981,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108041,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/08 15:29:36 +0700","modified_at":"2015/04/08 15:29:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 15:29:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_joke01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c1","asset_updated_at":"2015/04/08 15:28:46 +0700","asset_file_name":"joke01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51980,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69427,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/08 15:28:46 +0700","modified_at":"2015/04/08 15:28:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 15:28:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_joke3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e483","asset_updated_at":"2015/04/02 14:29:53 +0700","asset_file_name":"joke3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51875,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24685,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/02 14:29:53 +0700","modified_at":"2015/04/02 14:29:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/02 14:29:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_joke2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482","asset_updated_at":"2015/04/02 14:29:33 +0700","asset_file_name":"joke2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51874,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33518,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/02 14:29:33 +0700","modified_at":"2015/04/02 14:29:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/02 14:29:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_joke1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e481","asset_updated_at":"2015/04/02 14:29:09 +0700","asset_file_name":"joke1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51873,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14399,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/02 14:29:10 +0700","modified_at":"2015/04/02 14:29:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/02 14:29:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bank2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e18\u0e19\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23102","asset_updated_at":"2015/04/01 14:00:39 +0700","asset_file_name":"bank2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51853,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52330,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/01 14:00:39 +0700","modified_at":"2015/04/01 14:00:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/01 14:00:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bank1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e18\u0e19\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23101","asset_updated_at":"2015/04/01 14:00:15 +0700","asset_file_name":"bank1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51852,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50434,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/01 14:00:15 +0700","modified_at":"2015/04/01 14:00:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/01 14:00:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_3262 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e287","asset_updated_at":"2015/04/01 10:38:17 +0700","asset_file_name":"IMG_3262.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51847,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65211,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/01 10:38:17 +0700","modified_at":"2015/04/01 10:38:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/01 10:38:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_3260 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e286","asset_updated_at":"2015/04/01 10:35:57 +0700","asset_file_name":"IMG_3260.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51846,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65366,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/01 10:35:57 +0700","modified_at":"2015/04/01 10:36:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/01 10:36:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: