นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_apple2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"apple2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e14\u0e07","created_at":"2013/07/10 14:09:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/10 14:09:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/10 14:09:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/10 14:09:44 +0700","id":41291,"asset_file_size":16038}
 • Ico64_apple1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"apple1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","created_at":"2013/07/10 14:09:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/10 14:09:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/10 14:09:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/10 14:09:14 +0700","id":41290,"asset_file_size":14596}
 • Ico64_mama {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mama.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48","created_at":"2013/07/05 14:04:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/05 14:04:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/05 14:04:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/05 14:04:01 +0700","id":41185,"asset_file_size":10831}
 • Ico64_office {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"office.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e2d\u0e1f\u0e1f\u0e34\u0e28","created_at":"2013/07/05 11:38:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/05 11:38:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/05 11:38:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/05 11:38:31 +0700","id":41184,"asset_file_size":34507}
 • Ico64_phone {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"phone.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c","created_at":"2013/07/04 12:05:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/04 12:05:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/04 12:05:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/04 12:05:30 +0700","id":41161,"asset_file_size":7465}
 • Ico64_sum1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sum1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e0b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15","created_at":"2013/06/28 10:01:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/28 10:01:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/28 10:01:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/28 10:01:23 +0700","id":40995,"asset_file_size":145918}
 • Ico64_dress {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dress.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e22","created_at":"2013/06/14 19:27:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/14 19:27:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/14 19:27:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/14 19:27:32 +0700","id":40619,"asset_file_size":65583}
 • Ico64_durian {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"durian.jpg.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2013/06/14 19:11:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/14 19:11:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/14 19:11:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/14 19:11:41 +0700","id":40618,"asset_file_size":77515}
 • Ico64_oechi {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"oechi.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e2d\u0e2d\u0e34\u0e0a\u0e34","created_at":"2013/04/19 10:30:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/19 10:30:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/19 10:30:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/19 10:30:52 +0700","id":39486,"asset_file_size":22947}
 • Ico64_love1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Love1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e31\u0e01","created_at":"2013/04/18 16:41:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/18 16:41:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/18 16:42:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/18 16:42:04 +0700","id":39481,"asset_file_size":174690}
 • Ico64_r-ma {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"R-Ma.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e16\u0e37\u0e2d","created_at":"2013/04/18 15:05:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/18 15:05:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/18 15:05:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/18 15:05:47 +0700","id":39480,"asset_file_size":68494}
 • Ico64_po3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"po3.jpg.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"pone","created_at":"2013/04/15 08:47:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/15 08:47:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/15 08:47:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/15 08:47:30 +0700","id":39403,"asset_file_size":141202}
 • Ico64_po2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"po2.jpg.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"pon","created_at":"2013/04/15 08:46:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/15 08:46:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/15 08:46:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/15 08:46:49 +0700","id":39402,"asset_file_size":140626}
 • Ico64_po1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"po1.jpg.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"po","created_at":"2013/04/15 08:45:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/15 08:45:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/15 08:45:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/15 08:45:53 +0700","id":39401,"asset_file_size":139524}
 • Ico64_imageo {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"imageo.jpg.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27","created_at":"2013/04/13 09:23:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/13 09:23:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/13 09:23:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/13 09:23:29 +0700","id":39371,"asset_file_size":10975}
 • Ico64_images {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"images.jpg.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e31\u0e14\u0e01\u0e38\u0e49\u0e07","created_at":"2013/04/13 09:20:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/13 09:20:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/13 09:20:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/13 09:20:30 +0700","id":39370,"asset_file_size":10655}
 • Ico64_picture {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Picture.jpg.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e31\u0e14","created_at":"2013/04/13 09:16:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/13 09:16:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/13 09:16:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/13 09:16:09 +0700","id":39369,"asset_file_size":46501}
 • Indicator_white {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yun4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2a\u0e35\u0e48","created_at":"2013/04/12 19:16:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/12 19:16:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/12 19:16:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":true,"modified_at":"2013/04/12 19:16:53 +0700","id":39360,"asset_file_size":145722}
 • Indicator_white {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yun3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2a\u0e32\u0e21","created_at":"2013/04/12 19:16:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/12 19:16:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/12 19:16:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":true,"modified_at":"2013/04/12 19:16:25 +0700","id":39359,"asset_file_size":152434}
 • Indicator_white {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yun2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e07","created_at":"2013/04/12 19:16:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/12 19:16:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/12 19:16:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":true,"modified_at":"2013/04/12 19:16:03 +0700","id":39358,"asset_file_size":150962}
 • Indicator_white {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yun1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","created_at":"2013/04/12 19:15:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/12 19:15:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/12 19:15:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":true,"modified_at":"2013/04/12 19:15:26 +0700","id":39357,"asset_file_size":160515}
 • Indicator_white {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yunyong2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e22\u0e23\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e07","created_at":"2013/04/12 18:18:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/12 19:12:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/12 19:12:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":true,"modified_at":"2013/04/12 19:12:11 +0700","id":39354,"asset_file_size":150962}
 • Indicator_white {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yunyong4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e22\u0e23\u0e23\u0e22\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e48","created_at":"2013/04/12 18:15:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/12 18:15:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/12 18:15:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":true,"modified_at":"2013/04/12 18:15:55 +0700","id":39353,"asset_file_size":297550}
 • Indicator_white {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yunyong3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e22\u0e23\u0e23\u0e22\u0e073","created_at":"2013/04/12 18:15:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/12 18:15:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/12 18:15:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":true,"modified_at":"2013/04/12 18:15:22 +0700","id":39352,"asset_file_size":319286}
 • Indicator_white {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yunyong2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e22\u0e23\u0e23\u0e22\u0e072","created_at":"2013/04/12 18:13:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/12 18:14:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/12 18:14:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":true,"modified_at":"2013/04/12 18:14:52 +0700","id":39351,"asset_file_size":302008}
 • Ico64_remote-4 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"remote-4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"remote4","created_at":"2013/04/09 10:19:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/09 10:19:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/09 10:19:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/09 10:19:47 +0700","id":39303,"asset_file_size":38799}
 • Ico64_remote-3 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"remote-3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"remote3","created_at":"2013/04/09 10:19:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/09 10:19:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/09 10:19:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/09 10:19:16 +0700","id":39302,"asset_file_size":58668}
 • Ico64_remote-2 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"remote-2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"remote2","created_at":"2013/04/09 10:04:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/09 10:04:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/09 10:04:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/09 10:04:30 +0700","id":39301,"asset_file_size":59205}
 • Ico64_remote-1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"remote-1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"remote1","created_at":"2013/04/09 10:03:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/09 10:03:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/09 10:03:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/09 10:03:52 +0700","id":39300,"asset_file_size":66956}
 • Ico64_laugh {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"laugh.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e40\u0e23\u0e32\u0e30","created_at":"2013/03/26 15:43:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/26 15:43:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/26 15:43:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/26 15:43:29 +0700","id":38971,"asset_file_size":54235}
 • Ico64_506 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"506.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"p95","created_at":"2013/03/21 15:16:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/21 15:16:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/21 15:16:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/21 15:16:34 +0700","id":38902,"asset_file_size":114071}
 • Ico64_505 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"505.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"p94","created_at":"2013/03/21 15:15:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/21 15:15:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/21 15:15:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/21 15:15:41 +0700","id":38901,"asset_file_size":74486}
 • Ico64_504 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"504.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"p93","created_at":"2013/03/21 10:59:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/21 10:59:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/21 10:59:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/21 10:59:25 +0700","id":38887,"asset_file_size":174750}
 • Ico64_503 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"503.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"p92","created_at":"2013/03/21 10:58:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/21 10:58:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/21 10:58:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/21 10:58:44 +0700","id":38886,"asset_file_size":180996}
 • Ico64_502 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"502.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"p91","created_at":"2013/03/21 10:54:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/21 10:54:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/21 10:54:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/21 10:54:32 +0700","id":38885,"asset_file_size":186761}
 • Ico64_501 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"501.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"p90","created_at":"2013/03/21 10:53:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/21 10:53:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/21 10:53:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/21 10:53:27 +0700","id":38884,"asset_file_size":150065}
ขนาดย่อ: