นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

Main > sikarase.s

No folder found
 • Ico64_apple2 {"asset_file_name":"apple2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/10 14:09:44 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e41\u0e14\u0e07","updated_at":"2013/07/10 14:09:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/10 14:09:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":16038,"id":41291,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/10 14:09:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_apple1 {"asset_file_name":"apple1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/10 14:09:14 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","updated_at":"2013/07/10 14:09:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/10 14:09:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":14596,"id":41290,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/10 14:09:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_mama {"asset_file_name":"mama.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/05 14:04:01 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e1a\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48","updated_at":"2013/07/05 14:04:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/05 14:04:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":10831,"id":41185,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/05 14:04:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_office {"asset_file_name":"office.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/05 11:38:31 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e2d\u0e2d\u0e1f\u0e1f\u0e34\u0e28","updated_at":"2013/07/05 11:38:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/05 11:38:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":34507,"id":41184,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/05 11:38:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_phone {"asset_file_name":"phone.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/04 12:05:30 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c","updated_at":"2013/07/04 12:05:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/04 12:05:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":7465,"id":41161,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/04 12:05:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_sum1 {"asset_file_name":"sum1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/06/28 10:01:23 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e0b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15","updated_at":"2013/06/28 10:01:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/28 10:01:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":145918,"id":40995,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/28 10:01:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_dress {"asset_file_name":"dress.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/06/14 19:27:32 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e22","updated_at":"2013/06/14 19:27:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/14 19:27:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":65583,"id":40619,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/14 19:27:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_durian {"asset_file_name":"durian.jpg.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/06/14 19:11:41 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","updated_at":"2013/06/14 19:11:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/14 19:11:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":77515,"id":40618,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/14 19:11:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_oechi {"asset_file_name":"oechi.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/19 10:30:52 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e2d\u0e2d\u0e34\u0e0a\u0e34","updated_at":"2013/04/19 10:30:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/04/19 10:30:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":22947,"id":39486,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/19 10:30:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_love1 {"asset_file_name":"Love1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/18 16:42:04 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e31\u0e01","updated_at":"2013/04/18 16:42:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/04/18 16:41:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":174690,"id":39481,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/18 16:41:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_r-ma {"asset_file_name":"R-Ma.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/18 15:05:47 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e16\u0e37\u0e2d","updated_at":"2013/04/18 15:05:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/04/18 15:05:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":68494,"id":39480,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/18 15:05:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_po3 {"asset_file_name":"po3.jpg.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/15 08:47:30 +0700","media_folder_id":346,"description":"pone","updated_at":"2013/04/15 08:47:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/04/15 08:47:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":141202,"id":39403,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/15 08:47:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_po2 {"asset_file_name":"po2.jpg.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/15 08:46:49 +0700","media_folder_id":346,"description":"pon","updated_at":"2013/04/15 08:46:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/04/15 08:46:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":140626,"id":39402,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/15 08:46:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_po1 {"asset_file_name":"po1.jpg.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/15 08:45:53 +0700","media_folder_id":346,"description":"po","updated_at":"2013/04/15 08:45:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/04/15 08:45:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":139524,"id":39401,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/15 08:45:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_imageo {"asset_file_name":"imageo.jpg.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/13 09:23:29 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27","updated_at":"2013/04/13 09:23:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/04/13 09:23:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":10975,"id":39371,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/13 09:23:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_images {"asset_file_name":"images.jpg.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/13 09:20:30 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e31\u0e14\u0e01\u0e38\u0e49\u0e07","updated_at":"2013/04/13 09:20:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/04/13 09:20:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":10655,"id":39370,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/13 09:20:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_picture {"asset_file_name":"Picture.jpg.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/13 09:16:09 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e31\u0e14","updated_at":"2013/04/13 09:16:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/04/13 09:16:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":46501,"id":39369,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/13 09:16:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Indicator_white {"asset_file_name":"yun4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/12 19:16:53 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2a\u0e35\u0e48","updated_at":"2013/04/12 19:16:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/04/12 19:16:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":145722,"id":39360,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/12 19:16:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":true,"group_member_commentable":true}
 • Indicator_white {"asset_file_name":"yun3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/12 19:16:25 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2a\u0e32\u0e21","updated_at":"2013/04/12 19:16:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/04/12 19:16:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":152434,"id":39359,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/12 19:16:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":true,"group_member_commentable":true}
 • Indicator_white {"asset_file_name":"yun2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/12 19:16:03 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e07","updated_at":"2013/04/12 19:16:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/04/12 19:16:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":150962,"id":39358,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/12 19:16:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":true,"group_member_commentable":true}
 • Indicator_white {"asset_file_name":"yun1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/12 19:15:26 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","updated_at":"2013/04/12 19:15:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/04/12 19:15:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":160515,"id":39357,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/12 19:15:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":true,"group_member_commentable":true}
 • Indicator_white {"asset_file_name":"yunyong2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/12 19:12:11 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e22\u0e23\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e07","updated_at":"2013/04/12 19:12:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/04/12 18:18:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":150962,"id":39354,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/12 19:12:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":true,"group_member_commentable":true}
 • Indicator_white {"asset_file_name":"yunyong4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/12 18:15:55 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e22\u0e23\u0e23\u0e22\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e48","updated_at":"2013/04/12 18:15:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/04/12 18:15:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":297550,"id":39353,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/12 18:15:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":true,"group_member_commentable":true}
 • Indicator_white {"asset_file_name":"yunyong3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/12 18:15:22 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e22\u0e23\u0e23\u0e22\u0e073","updated_at":"2013/04/12 18:15:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/04/12 18:15:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":319286,"id":39352,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/12 18:15:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":true,"group_member_commentable":true}
 • Indicator_white {"asset_file_name":"yunyong2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/12 18:14:52 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e22\u0e23\u0e23\u0e22\u0e072","updated_at":"2013/04/12 18:14:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/04/12 18:13:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":302008,"id":39351,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/12 18:14:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":true,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_remote-4 {"asset_file_name":"remote-4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/09 10:19:47 +0700","media_folder_id":346,"description":"remote4","updated_at":"2013/04/09 10:19:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/04/09 10:19:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":38799,"id":39303,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/09 10:19:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_remote-3 {"asset_file_name":"remote-3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/09 10:19:16 +0700","media_folder_id":346,"description":"remote3","updated_at":"2013/04/09 10:19:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/04/09 10:19:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":58668,"id":39302,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/09 10:19:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_remote-2 {"asset_file_name":"remote-2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/04/09 10:04:30 +0700","media_folder_id":346,"description":"remote2","updated_at":"2013/04/09 10:04:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/04/09 10:04:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":59205,"id":39301,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/09 10:04:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_remote-1 {"asset_file_name":"remote-1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/04/09 10:03:52 +0700","media_folder_id":346,"description":"remote1","updated_at":"2013/04/09 10:03:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/04/09 10:03:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":66956,"id":39300,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/09 10:03:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_laugh {"asset_file_name":"laugh.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/03/26 15:43:29 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e04\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e40\u0e23\u0e32\u0e30","updated_at":"2013/03/26 15:43:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/03/26 15:43:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":54235,"id":38971,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/26 15:43:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_506 {"asset_file_name":"506.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/03/21 15:16:34 +0700","media_folder_id":346,"description":"p95","updated_at":"2013/03/21 15:16:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/03/21 15:16:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":114071,"id":38902,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/21 15:16:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_505 {"asset_file_name":"505.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/03/21 15:15:41 +0700","media_folder_id":346,"description":"p94","updated_at":"2013/03/21 15:15:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/03/21 15:15:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":74486,"id":38901,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/21 15:15:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_504 {"asset_file_name":"504.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/03/21 10:59:25 +0700","media_folder_id":346,"description":"p93","updated_at":"2013/03/21 10:59:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/03/21 10:59:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":174750,"id":38887,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/21 10:59:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_503 {"asset_file_name":"503.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/03/21 10:58:44 +0700","media_folder_id":346,"description":"p92","updated_at":"2013/03/21 10:58:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/03/21 10:58:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":180996,"id":38886,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/21 10:58:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_502 {"asset_file_name":"502.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/03/21 10:54:32 +0700","media_folder_id":346,"description":"p91","updated_at":"2013/03/21 10:54:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/03/21 10:54:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":186761,"id":38885,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/21 10:54:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_501 {"asset_file_name":"501.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/03/21 10:53:27 +0700","media_folder_id":346,"description":"p90","updated_at":"2013/03/21 10:53:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/03/21 10:53:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":150065,"id":38884,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/21 10:53:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: