นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_apple2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e14\u0e07","asset_updated_at":"2013/07/10 14:09:42 +0700","asset_file_name":"apple2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41291,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16038,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/07/10 14:09:42 +0700","modified_at":"2013/07/10 14:09:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/10 14:09:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_apple1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2013/07/10 14:09:12 +0700","asset_file_name":"apple1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41290,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14596,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/07/10 14:09:12 +0700","modified_at":"2013/07/10 14:09:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/10 14:09:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_mama {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2013/07/05 14:04:00 +0700","asset_file_name":"mama.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41185,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10831,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/07/05 14:04:00 +0700","modified_at":"2013/07/05 14:04:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/05 14:04:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_office {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e2d\u0e1f\u0e1f\u0e34\u0e28","asset_updated_at":"2013/07/05 11:38:28 +0700","asset_file_name":"office.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41184,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34507,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/07/05 11:38:28 +0700","modified_at":"2013/07/05 11:38:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/05 11:38:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_phone {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c","asset_updated_at":"2013/07/04 12:05:27 +0700","asset_file_name":"phone.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41161,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7465,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/07/04 12:05:27 +0700","modified_at":"2013/07/04 12:05:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/04 12:05:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_sum1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2013/06/28 10:01:18 +0700","asset_file_name":"sum1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40995,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":145918,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/06/28 10:01:18 +0700","modified_at":"2013/06/28 10:01:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/28 10:01:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_dress {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e22","asset_updated_at":"2013/06/14 19:27:27 +0700","asset_file_name":"dress.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40619,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65583,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/06/14 19:27:27 +0700","modified_at":"2013/06/14 19:27:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/14 19:27:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_durian {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","asset_updated_at":"2013/06/14 19:11:37 +0700","asset_file_name":"durian.jpg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40618,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77515,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/06/14 19:11:37 +0700","modified_at":"2013/06/14 19:11:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/14 19:11:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_oechi {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e2d\u0e2d\u0e34\u0e0a\u0e34","asset_updated_at":"2013/04/19 10:30:47 +0700","asset_file_name":"oechi.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39486,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":22947,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/04/19 10:30:47 +0700","modified_at":"2013/04/19 10:30:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/19 10:30:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_love1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2013/04/18 16:41:58 +0700","asset_file_name":"Love1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39481,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":174690,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/04/18 16:41:59 +0700","modified_at":"2013/04/18 16:42:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/18 16:42:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_r-ma {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e16\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2013/04/18 15:05:45 +0700","asset_file_name":"R-Ma.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39480,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68494,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/04/18 15:05:45 +0700","modified_at":"2013/04/18 15:05:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/18 15:05:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_po3 {"member_only_commentable":false,"description":"pone","asset_updated_at":"2013/04/15 08:47:28 +0700","asset_file_name":"po3.jpg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39403,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":141202,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/04/15 08:47:28 +0700","modified_at":"2013/04/15 08:47:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/15 08:47:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_po2 {"member_only_commentable":false,"description":"pon","asset_updated_at":"2013/04/15 08:46:47 +0700","asset_file_name":"po2.jpg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39402,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":140626,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/04/15 08:46:47 +0700","modified_at":"2013/04/15 08:46:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/15 08:46:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_po1 {"member_only_commentable":false,"description":"po","asset_updated_at":"2013/04/15 08:45:46 +0700","asset_file_name":"po1.jpg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39401,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":139524,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/04/15 08:45:46 +0700","modified_at":"2013/04/15 08:45:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/15 08:45:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_imageo {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27","asset_updated_at":"2013/04/13 09:23:26 +0700","asset_file_name":"imageo.jpg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39371,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10975,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/04/13 09:23:26 +0700","modified_at":"2013/04/13 09:23:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/13 09:23:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_images {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e31\u0e14\u0e01\u0e38\u0e49\u0e07","asset_updated_at":"2013/04/13 09:20:27 +0700","asset_file_name":"images.jpg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39370,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10655,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/04/13 09:20:27 +0700","modified_at":"2013/04/13 09:20:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/13 09:20:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_picture {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e31\u0e14","asset_updated_at":"2013/04/13 09:16:05 +0700","asset_file_name":"Picture.jpg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39369,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46501,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/04/13 09:16:05 +0700","modified_at":"2013/04/13 09:16:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/13 09:16:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Indicator_white {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2a\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2013/04/12 19:16:53 +0700","asset_file_name":"yun4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39360,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":145722,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/04/12 19:16:53 +0700","modified_at":"2013/04/12 19:16:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":true,"updated_at":"2013/04/12 19:16:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Indicator_white {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2a\u0e32\u0e21","asset_updated_at":"2013/04/12 19:16:25 +0700","asset_file_name":"yun3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39359,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":152434,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/04/12 19:16:25 +0700","modified_at":"2013/04/12 19:16:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":true,"updated_at":"2013/04/12 19:16:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Indicator_white {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/04/12 19:16:03 +0700","asset_file_name":"yun2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39358,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150962,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/04/12 19:16:03 +0700","modified_at":"2013/04/12 19:16:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":true,"updated_at":"2013/04/12 19:16:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Indicator_white {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2013/04/12 19:15:26 +0700","asset_file_name":"yun1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39357,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":160515,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/04/12 19:15:26 +0700","modified_at":"2013/04/12 19:15:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":true,"updated_at":"2013/04/12 19:15:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Indicator_white {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e22\u0e23\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/04/12 19:12:11 +0700","asset_file_name":"yunyong2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39354,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150962,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/04/12 18:18:48 +0700","modified_at":"2013/04/12 19:12:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":true,"updated_at":"2013/04/12 19:12:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Indicator_white {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e22\u0e23\u0e23\u0e22\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2013/04/12 18:15:55 +0700","asset_file_name":"yunyong4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39353,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":297550,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/04/12 18:15:55 +0700","modified_at":"2013/04/12 18:15:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":true,"updated_at":"2013/04/12 18:15:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Indicator_white {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e22\u0e23\u0e23\u0e22\u0e073","asset_updated_at":"2013/04/12 18:15:22 +0700","asset_file_name":"yunyong3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39352,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":319286,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/04/12 18:15:22 +0700","modified_at":"2013/04/12 18:15:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":true,"updated_at":"2013/04/12 18:15:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Indicator_white {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e22\u0e23\u0e23\u0e22\u0e072","asset_updated_at":"2013/04/12 18:14:52 +0700","asset_file_name":"yunyong2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39351,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":302008,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/04/12 18:13:31 +0700","modified_at":"2013/04/12 18:14:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":true,"updated_at":"2013/04/12 18:14:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_remote-4 {"member_only_commentable":false,"description":"remote4","asset_updated_at":"2013/04/09 10:19:42 +0700","asset_file_name":"remote-4.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39303,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38799,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/04/09 10:19:42 +0700","modified_at":"2013/04/09 10:19:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/09 10:19:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_remote-3 {"member_only_commentable":false,"description":"remote3","asset_updated_at":"2013/04/09 10:19:10 +0700","asset_file_name":"remote-3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39302,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58668,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/04/09 10:19:10 +0700","modified_at":"2013/04/09 10:19:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/09 10:19:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_remote-2 {"member_only_commentable":false,"description":"remote2","asset_updated_at":"2013/04/09 10:04:24 +0700","asset_file_name":"remote-2.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39301,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59205,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/04/09 10:04:24 +0700","modified_at":"2013/04/09 10:04:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/09 10:04:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_remote-1 {"member_only_commentable":false,"description":"remote1","asset_updated_at":"2013/04/09 10:03:46 +0700","asset_file_name":"remote-1.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39300,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66956,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/04/09 10:03:47 +0700","modified_at":"2013/04/09 10:03:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/09 10:03:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_laugh {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e40\u0e23\u0e32\u0e30","asset_updated_at":"2013/03/26 15:43:25 +0700","asset_file_name":"laugh.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38971,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54235,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/03/26 15:43:25 +0700","modified_at":"2013/03/26 15:43:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/26 15:43:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_506 {"member_only_commentable":false,"description":"p95","asset_updated_at":"2013/03/21 15:16:30 +0700","asset_file_name":"506.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38902,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114071,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/03/21 15:16:30 +0700","modified_at":"2013/03/21 15:16:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/21 15:16:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_505 {"member_only_commentable":false,"description":"p94","asset_updated_at":"2013/03/21 15:15:35 +0700","asset_file_name":"505.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38901,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74486,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/03/21 15:15:35 +0700","modified_at":"2013/03/21 15:15:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/21 15:15:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_504 {"member_only_commentable":false,"description":"p93","asset_updated_at":"2013/03/21 10:59:16 +0700","asset_file_name":"504.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38887,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":174750,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/03/21 10:59:17 +0700","modified_at":"2013/03/21 10:59:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/21 10:59:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_503 {"member_only_commentable":false,"description":"p92","asset_updated_at":"2013/03/21 10:58:38 +0700","asset_file_name":"503.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38886,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":180996,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/03/21 10:58:38 +0700","modified_at":"2013/03/21 10:58:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/21 10:58:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_502 {"member_only_commentable":false,"description":"p91","asset_updated_at":"2013/03/21 10:54:25 +0700","asset_file_name":"502.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38885,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":186761,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/03/21 10:54:25 +0700","modified_at":"2013/03/21 10:54:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/21 10:54:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_501 {"member_only_commentable":false,"description":"p90","asset_updated_at":"2013/03/21 10:53:24 +0700","asset_file_name":"501.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38884,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150065,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/03/21 10:53:25 +0700","modified_at":"2013/03/21 10:53:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/21 10:53:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: