นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_joke02 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/08 15:29:37 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":108041,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51981,"created_at":"2015/04/08 15:29:36 +0700","asset_file_name":"joke02.jpg","updated_at":"2015/04/08 15:29:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/08 15:29:36 +0700","description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c2","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_joke01 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/08 15:28:51 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":69427,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51980,"created_at":"2015/04/08 15:28:46 +0700","asset_file_name":"joke01.jpg","updated_at":"2015/04/08 15:28:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/08 15:28:46 +0700","description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_joke3 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/02 14:29:58 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":24685,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51875,"created_at":"2015/04/02 14:29:53 +0700","asset_file_name":"joke3.jpg","updated_at":"2015/04/02 14:29:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/02 14:29:53 +0700","description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e483","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_joke2 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/02 14:29:36 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":33518,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51874,"created_at":"2015/04/02 14:29:33 +0700","asset_file_name":"joke2.jpg","updated_at":"2015/04/02 14:29:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/02 14:29:33 +0700","description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_joke1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/02 14:29:14 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":14399,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51873,"created_at":"2015/04/02 14:29:10 +0700","asset_file_name":"joke1.jpg","updated_at":"2015/04/02 14:29:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/02 14:29:09 +0700","description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e481","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_bank2 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/01 14:00:43 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":52330,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51853,"created_at":"2015/04/01 14:00:39 +0700","asset_file_name":"bank2.jpg","updated_at":"2015/04/01 14:00:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/01 14:00:39 +0700","description":"\u0e18\u0e19\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23102","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_bank1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/01 14:00:21 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":50434,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51852,"created_at":"2015/04/01 14:00:15 +0700","asset_file_name":"bank1.jpg","updated_at":"2015/04/01 14:00:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/01 14:00:15 +0700","description":"\u0e18\u0e19\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23101","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_img_3262 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/01 10:38:22 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":65211,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51847,"created_at":"2015/04/01 10:38:17 +0700","asset_file_name":"IMG_3262.JPG","updated_at":"2015/04/01 10:38:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/01 10:38:17 +0700","description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e287","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_img_3260 {"commentable":true,"modified_at":"2015/04/01 10:36:01 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":65366,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51846,"created_at":"2015/04/01 10:35:57 +0700","asset_file_name":"IMG_3260.JPG","updated_at":"2015/04/01 10:36:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/04/01 10:35:57 +0700","description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e286","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: