นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_chichen1 {"asset_file_name":"chichen1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/26 11:25:43 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e21\u0e31\u0e19\u0e44\u0e01\u0e481","updated_at":"2014/05/26 11:25:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/26 11:25:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":138024,"id":46760,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/26 11:25:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_electric {"asset_file_name":"electric.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/22 15:03:36 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","updated_at":"2014/05/22 15:03:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/22 14:36:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":27487,"id":46743,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/22 14:36:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_low {"asset_file_name":"low.png","visibility":2,"modified_at":"2014/05/21 11:08:12 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e0f\u0e2d\u0e31\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01","updated_at":"2014/05/21 11:08:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2014/05/21 11:08:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":576710,"id":46733,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/21 11:08:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_cookchai7 {"asset_file_name":"cookchai7.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/21 10:04:08 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e0a\u0e31\u0e225","updated_at":"2014/05/21 10:04:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/21 09:43:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":9752,"id":46732,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/21 09:43:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_cookchai5 {"asset_file_name":"cookchai5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/21 10:04:03 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e0a\u0e31\u0e224","updated_at":"2014/05/21 10:04:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/21 09:43:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":78108,"id":46731,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/21 09:43:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_cookchai4 {"asset_file_name":"cookchai4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/21 10:03:57 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e0a\u0e31\u0e223","updated_at":"2014/05/21 10:03:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/21 09:43:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":230222,"id":46730,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/21 09:43:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_cookchai3 {"asset_file_name":"cookchai3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/21 10:03:52 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e0a\u0e31\u0e222","updated_at":"2014/05/21 10:03:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/21 09:42:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":35399,"id":46729,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/21 09:42:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_cookchai1 {"asset_file_name":"cookchai1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/21 10:03:46 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e0a\u0e31\u0e221","updated_at":"2014/05/21 10:03:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/21 09:42:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":82107,"id":46728,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/21 09:42:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_sit4 {"asset_file_name":"sit4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/20 14:04:13 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e324","updated_at":"2014/05/20 14:04:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/20 13:38:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":22060,"id":46711,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/20 13:38:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_sit3 {"asset_file_name":"sit3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/05/20 14:04:08 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e323","updated_at":"2014/05/20 14:04:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/20 13:38:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":47045,"id":46710,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/20 13:38:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_sit2 {"asset_file_name":"sit2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/05/20 14:04:02 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e322","updated_at":"2014/05/20 14:04:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/20 13:37:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":48728,"id":46709,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/20 13:37:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_sit1 {"asset_file_name":"sit1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/20 14:03:57 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e321","updated_at":"2014/05/20 14:03:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/20 13:37:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":21434,"id":46708,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/20 13:37:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_glass {"asset_file_name":"glass.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/20 13:32:48 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f","updated_at":"2014/05/20 13:32:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/20 13:32:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":30392,"id":46707,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/20 13:32:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_nanyuan5 {"asset_file_name":"nanyuan5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/19 09:12:35 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e27\u0e195","updated_at":"2014/05/19 09:12:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/19 09:12:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":54970,"id":46675,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/19 09:12:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_nanyuan4 {"asset_file_name":"nanyuan4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/19 09:12:11 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e27\u0e194","updated_at":"2014/05/19 09:12:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/19 09:12:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":172896,"id":46674,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/19 09:12:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_nanyuan3 {"asset_file_name":"nanyuan3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/19 09:11:41 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e27\u0e193","updated_at":"2014/05/19 09:11:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/19 09:11:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":30564,"id":46673,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/19 09:11:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_nanyuan2 {"asset_file_name":"nanyuan2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/19 09:11:26 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e27\u0e192","updated_at":"2014/05/19 09:11:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/19 09:11:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":36634,"id":46672,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/19 09:11:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_nanyuan1 {"asset_file_name":"nanyuan1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/19 09:11:04 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e27\u0e191","updated_at":"2014/05/19 09:11:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/19 09:10:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32169,"id":46671,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/19 09:10:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_aec {"asset_file_name":"AEC.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/14 15:04:30 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","updated_at":"2014/05/14 15:04:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/14 14:54:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":376591,"id":46632,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/14 14:54:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bang2 {"asset_file_name":"bang2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/08 13:03:58 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e18\u0e19\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e232","updated_at":"2014/05/08 13:03:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/08 12:50:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":119741,"id":46543,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/08 12:50:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bang1 {"asset_file_name":"bang1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/08 13:03:53 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e18\u0e19\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e231","updated_at":"2014/05/08 13:03:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/08 12:50:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":125788,"id":46542,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/08 12:50:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_korn4 {"asset_file_name":"korn4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/02 16:45:11 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e44\u0e01\u0e484","updated_at":"2014/05/02 16:45:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/02 16:45:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":193540,"id":46475,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/02 16:45:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_korn3 {"asset_file_name":"korn3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/02 16:33:07 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e44\u0e01\u0e483","updated_at":"2014/05/02 16:33:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/02 16:33:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76909,"id":46474,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/02 16:33:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_korn2 {"asset_file_name":"korn2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/02 16:32:37 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e44\u0e01\u0e482","updated_at":"2014/05/02 16:32:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/02 16:32:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":41963,"id":46473,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/02 16:32:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_korn1 {"asset_file_name":"korn1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/02 16:31:33 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e44\u0e01\u0e481","updated_at":"2014/05/02 16:31:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/02 16:31:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":42125,"id":46472,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/02 16:31:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: