นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_3252 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_3252.JPG","created_at":"2015/04/01 10:35:01 +0700","asset_updated_at":"2015/04/01 10:35:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/01 10:35:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e285","asset_file_size":55747,"modified_at":"2015/04/01 10:35:04 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51845,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_3249 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_3249.JPG","created_at":"2015/04/01 10:34:40 +0700","asset_updated_at":"2015/04/01 10:34:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/01 10:34:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e284","asset_file_size":80820,"modified_at":"2015/04/01 10:34:43 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51844,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_3248 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_3248.JPG","created_at":"2015/04/01 10:34:13 +0700","asset_updated_at":"2015/04/01 10:34:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/01 10:34:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e283","asset_file_size":60128,"modified_at":"2015/04/01 10:34:16 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51843,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_3229 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_3229.JPG","created_at":"2015/04/01 10:33:54 +0700","asset_updated_at":"2015/04/01 10:33:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/01 10:34:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e282","asset_file_size":62912,"modified_at":"2015/04/01 10:34:00 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51842,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_3227 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_3227.JPG","created_at":"2015/04/01 10:32:20 +0700","asset_updated_at":"2015/04/01 10:32:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/01 10:32:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e281","asset_file_size":59003,"modified_at":"2015/04/01 10:32:23 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51841,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_relax {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"relax.jpg","created_at":"2015/03/31 16:29:19 +0700","asset_updated_at":"2015/03/31 16:29:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/31 16:29:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e04\u0e23\u0e35\u0e22\u0e14","asset_file_size":415605,"modified_at":"2015/03/31 16:29:24 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51809,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_laytrang08 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"laytrang08.jpg","created_at":"2015/03/02 11:46:08 +0700","asset_updated_at":"2015/03/02 11:46:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/02 11:46:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e078","asset_file_size":78847,"modified_at":"2015/03/02 11:46:13 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51367,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_laytrang07 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"laytrang07.jpg","created_at":"2015/03/02 11:45:50 +0700","asset_updated_at":"2015/03/02 11:45:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/02 11:45:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e077","asset_file_size":21739,"modified_at":"2015/03/02 11:45:54 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51366,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_laytrang06 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"laytrang06.jpg","created_at":"2015/03/02 11:45:29 +0700","asset_updated_at":"2015/03/02 11:45:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/02 11:45:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e076","asset_file_size":237699,"modified_at":"2015/03/02 11:45:31 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51365,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: