นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_tell {"member_only_commentable":false,"description":"p88","asset_updated_at":"2013/03/19 09:25:46 +0700","asset_file_name":"tell.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38809,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98081,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/03/19 09:25:46 +0700","modified_at":"2013/03/19 09:25:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/19 09:25:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_jak {"member_only_commentable":false,"description":"p87","asset_updated_at":"2013/03/13 11:23:46 +0700","asset_file_name":"jak.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38750,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46491,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/03/13 11:23:46 +0700","modified_at":"2013/03/13 11:23:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/13 11:23:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_talaban {"member_only_commentable":false,"description":"p83","asset_updated_at":"2013/03/08 16:17:48 +0700","asset_file_name":"talaban.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38706,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29822,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/03/08 16:17:48 +0700","modified_at":"2013/03/08 16:17:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/08 16:17:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_leech {"member_only_commentable":false,"description":"p82","asset_updated_at":"2013/03/08 16:17:20 +0700","asset_file_name":"leech.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38705,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7167,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/03/08 16:17:21 +0700","modified_at":"2013/03/08 16:17:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/08 16:17:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_lemon {"member_only_commentable":false,"description":"p81","asset_updated_at":"2013/03/08 14:47:45 +0700","asset_file_name":"lemon.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38704,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7883,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/03/08 14:47:45 +0700","modified_at":"2013/03/08 14:47:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/08 14:47:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_fore {"member_only_commentable":false,"description":"p80","asset_updated_at":"2013/03/06 16:14:24 +0700","asset_file_name":"fore.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38674,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28195,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/03/06 16:14:24 +0700","modified_at":"2013/03/06 16:14:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/06 16:14:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_sleep {"member_only_commentable":false,"description":"p79","asset_updated_at":"2013/03/06 15:35:21 +0700","asset_file_name":"sleep.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38657,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11510,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/03/06 15:35:21 +0700","modified_at":"2013/03/06 15:35:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/06 15:35:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pine {"member_only_commentable":false,"description":"p78","asset_updated_at":"2013/02/27 13:24:27 +0700","asset_file_name":"pine.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38459,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38437,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/02/27 13:24:27 +0700","modified_at":"2013/02/27 13:24:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/27 13:24:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_mouse {"member_only_commentable":false,"description":"p76","asset_updated_at":"2013/02/14 16:17:46 +0700","asset_file_name":"mouse.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38192,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21511,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/02/14 16:17:46 +0700","modified_at":"2013/02/14 16:17:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/14 16:17:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_valentine {"member_only_commentable":false,"description":"p75","asset_updated_at":"2013/02/12 11:10:39 +0700","asset_file_name":"valentine.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38140,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":25646,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/02/12 11:10:39 +0700","modified_at":"2013/02/12 11:10:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/12 11:10:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_noodle {"member_only_commentable":false,"description":"p74","asset_updated_at":"2013/02/12 10:54:30 +0700","asset_file_name":"noodle.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38139,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":192298,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/02/12 10:54:30 +0700","modified_at":"2013/02/12 10:54:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/12 10:54:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_egg {"member_only_commentable":false,"description":"p73","asset_updated_at":"2013/01/31 15:28:52 +0700","asset_file_name":"egg.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38007,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95880,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/01/31 15:28:52 +0700","modified_at":"2013/01/31 15:29:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/31 15:29:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_asean {"member_only_commentable":false,"description":"p71","asset_updated_at":"2013/01/21 12:35:03 +0700","asset_file_name":"asean.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":37811,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39301,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/01/21 12:35:03 +0700","modified_at":"2013/01/21 12:35:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/21 12:35:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_motor {"member_only_commentable":false,"description":"p68","asset_updated_at":"2013/01/10 10:40:18 +0700","asset_file_name":"motor.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":37564,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84535,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/01/10 10:40:18 +0700","modified_at":"2013/01/10 10:40:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/10 10:40:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_soil01 {"member_only_commentable":false,"description":"p67","asset_updated_at":"2013/01/02 14:57:54 +0700","asset_file_name":"soil01.jpg","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":37468,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34133,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/01/02 14:57:54 +0700","modified_at":"2013/01/02 15:04:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/02 15:04:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_soil {"member_only_commentable":false,"description":"p66","asset_updated_at":"2013/01/02 14:57:17 +0700","asset_file_name":"Soil.jpg","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":37467,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33480,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/01/02 14:57:18 +0700","modified_at":"2013/01/02 15:04:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/02 15:04:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_child {"member_only_commentable":false,"description":"p70","asset_updated_at":"2013/01/11 14:19:26 +0700","asset_file_name":"child.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":37461,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8831,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/01/02 10:45:09 +0700","modified_at":"2013/01/11 14:19:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/11 14:19:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_im02 {"member_only_commentable":false,"description":"p63","asset_updated_at":"2012/12/17 14:47:16 +0700","asset_file_name":"IM02.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":37196,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86943,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/12/17 14:47:16 +0700","modified_at":"2012/12/17 15:03:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/17 15:03:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_im12 {"member_only_commentable":false,"description":"p85","asset_updated_at":"2013/03/12 14:19:08 +0700","asset_file_name":"IM12.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":37195,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101071,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/12/17 14:44:05 +0700","modified_at":"2013/03/12 14:19:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/12 14:19:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_yam {"member_only_commentable":false,"description":"p61","asset_updated_at":"2012/12/07 16:31:22 +0700","asset_file_name":"yam.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":37134,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11694,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/12/07 16:31:22 +0700","modified_at":"2012/12/07 17:02:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/07 17:02:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_wai2 {"member_only_commentable":false,"description":"p50","asset_updated_at":"2012/11/27 10:11:42 +0700","asset_file_name":"wai2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36974,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8387,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/11/27 10:11:42 +0700","modified_at":"2012/11/27 10:11:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/27 10:11:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_wai {"member_only_commentable":false,"description":"p49","asset_updated_at":"2012/11/27 10:11:04 +0700","asset_file_name":"wai.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36973,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10242,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/11/27 10:11:04 +0700","modified_at":"2012/11/27 10:11:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/27 10:11:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_stone4 {"member_only_commentable":false,"description":"p48","asset_updated_at":"2012/11/26 13:34:27 +0700","asset_file_name":"stone4.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36955,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60110,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/11/26 13:34:27 +0700","modified_at":"2012/11/26 14:02:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/26 14:02:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_stone3 {"member_only_commentable":false,"description":"p47","asset_updated_at":"2012/11/26 13:33:56 +0700","asset_file_name":"stone3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36954,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50038,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/11/26 13:33:57 +0700","modified_at":"2012/11/26 14:02:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/26 14:02:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_stone2 {"member_only_commentable":false,"description":"p46","asset_updated_at":"2012/11/26 13:33:26 +0700","asset_file_name":"stone2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36953,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51741,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/11/26 13:33:26 +0700","modified_at":"2012/11/26 14:02:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/26 14:02:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_stone1 {"member_only_commentable":false,"description":"p45","asset_updated_at":"2012/11/26 13:32:49 +0700","asset_file_name":"stone1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36952,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34042,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/11/26 13:32:49 +0700","modified_at":"2012/11/26 14:02:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/26 14:02:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_kratong {"member_only_commentable":false,"description":"p44","asset_updated_at":"2012/11/26 10:22:56 +0700","asset_file_name":"kratong.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36947,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8272,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/11/26 10:22:56 +0700","modified_at":"2012/11/26 11:02:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/26 11:02:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_jean {"member_only_commentable":false,"description":"p43","asset_updated_at":"2012/11/15 09:30:17 +0700","asset_file_name":"jean.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36865,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8144,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/11/15 09:30:17 +0700","modified_at":"2012/11/15 09:30:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/15 09:30:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_atta {"member_only_commentable":false,"description":"p45","asset_updated_at":"2012/11/02 21:04:06 +0700","asset_file_name":"atta.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":36588,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11989,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/11/02 21:04:06 +0700","modified_at":"2012/11/02 21:04:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/02 21:04:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_shrimp1 {"member_only_commentable":false,"description":"p44","asset_updated_at":"2012/11/02 20:12:45 +0700","asset_file_name":"shrimp1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36587,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43712,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/11/02 20:12:45 +0700","modified_at":"2012/11/02 21:01:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/02 21:01:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_head {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e22\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e2a\u0e35\u0e1c\u0e21","asset_updated_at":"2012/11/01 13:57:10 +0700","asset_file_name":"head.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36583,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24228,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/11/01 13:57:10 +0700","modified_at":"2016/06/23 16:36:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 16:36:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_ja {"member_only_commentable":false,"description":"p42","asset_updated_at":"2012/10/19 18:51:13 +0700","asset_file_name":"ja.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36354,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107663,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/10/19 18:51:13 +0700","modified_at":"2012/10/19 19:01:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/19 19:01:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_fruit {"member_only_commentable":false,"description":"p39","asset_updated_at":"2012/09/27 13:15:24 +0700","asset_file_name":"fruit.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36090,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":15948,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/09/27 13:15:24 +0700","modified_at":"2012/09/27 14:01:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/27 14:01:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_charlchai4 {"member_only_commentable":false,"description":"p37","asset_updated_at":"2012/09/21 15:54:57 +0700","asset_file_name":"charlchai4.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36040,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":382706,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/09/21 15:54:57 +0700","modified_at":"2012/09/21 16:01:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/21 16:01:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_food {"member_only_commentable":false,"description":"p31","asset_updated_at":"2012/09/20 13:18:05 +0700","asset_file_name":"food.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36008,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41094,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/09/20 13:18:05 +0700","modified_at":"2012/09/20 14:01:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/20 14:01:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_charl04 {"member_only_commentable":false,"description":"p30","asset_updated_at":"2012/09/18 16:10:51 +0700","asset_file_name":"charl04.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35987,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":134528,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/09/18 16:10:51 +0700","modified_at":"2012/09/18 17:01:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/18 17:01:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: