นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_art3 {"asset_file_name":"art3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/02 16:21:18 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e22\u0e27\u0e21\u0e30\u0e21\u0e48\u0e27\u0e076","updated_at":"2014/05/02 16:21:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/02 16:21:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":33595,"id":46471,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/02 16:21:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_art2 {"asset_file_name":"art2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/02 16:21:06 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e22\u0e27\u0e21\u0e30\u0e21\u0e48\u0e27\u0e075","updated_at":"2014/05/02 16:21:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/02 16:20:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":50592,"id":46470,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/02 16:20:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_art {"asset_file_name":"art.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/02 16:20:27 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e22\u0e27\u0e21\u0e30\u0e21\u0e48\u0e27\u0e074","updated_at":"2014/05/02 16:20:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/02 16:20:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":34228,"id":46469,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/02 16:20:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_mango3 {"asset_file_name":"mango3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/01 10:10:03 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e22\u0e27\u0e21\u0e30\u0e21\u0e48\u0e27\u0e073","updated_at":"2014/05/01 10:10:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/01 10:09:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":7051,"id":46438,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/01 10:09:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_mango2 {"asset_file_name":"mango2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/01 10:04:17 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e22\u0e27\u0e21\u0e30\u0e21\u0e48\u0e27\u0e072","updated_at":"2014/05/01 10:04:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/01 09:57:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":8371,"id":46437,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/01 09:57:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_mango1 {"asset_file_name":"mango1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/01 10:04:13 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e22\u0e27\u0e21\u0e30\u0e21\u0e48\u0e27\u0e071","updated_at":"2014/05/01 10:04:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/01 09:57:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":8091,"id":46436,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/01 09:57:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_noodle4 {"asset_file_name":"noodle4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/28 11:06:17 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e15\u0e32\u0e42\u0e1f4","updated_at":"2014/04/28 11:06:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/28 11:06:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":51729,"id":46350,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/28 11:06:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_noodle3 {"asset_file_name":"noodle3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/28 11:05:50 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e15\u0e32\u0e42\u0e1f3","updated_at":"2014/04/28 11:05:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/28 11:05:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":28400,"id":46349,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/28 11:05:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_noodle2 {"asset_file_name":"noodle2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/28 11:05:26 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e15\u0e32\u0e42\u0e1f2","updated_at":"2014/04/28 11:05:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/28 11:05:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":807584,"id":46348,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/28 11:05:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_noodle1 {"asset_file_name":"noodle1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/28 11:05:03 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e15\u0e32\u0e42\u0e1f1","updated_at":"2014/04/28 11:05:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/28 11:04:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":56405,"id":46347,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/28 11:04:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_sun5 {"asset_file_name":"sun5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/24 16:09:04 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e195","updated_at":"2014/04/24 16:09:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/24 16:08:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":55271,"id":46279,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/24 16:08:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_sun4 {"asset_file_name":"sun4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/24 16:08:43 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e194","updated_at":"2014/04/24 16:08:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/24 16:08:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":55413,"id":46278,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/24 16:08:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_sun3 {"asset_file_name":"sun3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/24 16:08:21 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e193","updated_at":"2014/04/24 16:08:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/24 16:08:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":56463,"id":46277,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/24 16:08:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_sun2 {"asset_file_name":"sun2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/24 16:07:57 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e192","updated_at":"2014/04/24 16:07:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/24 16:07:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":57222,"id":46276,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/24 16:07:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_sun1 {"asset_file_name":"sun1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/24 16:07:31 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e191","updated_at":"2014/04/24 16:07:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/24 16:07:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":55452,"id":46275,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/24 16:07:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_dessert {"asset_file_name":"dessert.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/22 10:21:15 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e21\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e22","updated_at":"2014/04/22 10:21:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/22 10:21:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":67491,"id":46221,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/22 10:21:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_ta3 {"asset_file_name":"ta3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/18 15:48:17 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e42\u0e2d5","updated_at":"2014/04/18 15:48:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/18 15:48:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":144588,"id":46177,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/18 15:48:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_palio1 {"asset_file_name":"palio1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/04/18 15:44:49 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e42\u0e2d4","updated_at":"2014/04/18 15:44:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/18 15:44:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":73864,"id":46176,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/18 15:44:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_ta2 {"asset_file_name":"ta2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/18 15:43:00 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e42\u0e2d3","updated_at":"2014/04/18 15:43:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/18 15:42:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":84740,"id":46175,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/18 15:42:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_ta {"asset_file_name":"Ta.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/18 15:42:04 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e42\u0e2d2","updated_at":"2014/04/18 15:42:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/18 15:20:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":73864,"id":46169,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/18 15:20:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_lionair {"asset_file_name":"lionair.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/18 09:07:54 +0700","media_folder_id":346,"description":"lionair","updated_at":"2014/04/18 09:07:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/18 09:07:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4486,"id":46153,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/18 09:07:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_diet {"asset_file_name":"diet.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/11 16:18:57 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e34\u0e19\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","updated_at":"2014/04/11 16:18:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/11 16:18:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":51478,"id":46043,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/11 16:18:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_kug5 {"asset_file_name":"kug5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/03/28 14:00:58 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e04\u0e31\u0e01\u0e41\u0e2e\u0e075","updated_at":"2014/03/28 14:00:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/28 14:00:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":21685,"id":45779,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/28 14:00:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_kug4 {"asset_file_name":"kug4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/03/28 13:57:28 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e04\u0e31\u0e01\u0e41\u0e2e\u0e074","updated_at":"2014/03/28 13:57:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/28 13:57:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":58018,"id":45778,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/28 13:57:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_kug3 {"asset_file_name":"kug3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/03/28 13:57:22 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e04\u0e31\u0e01\u0e41\u0e2e\u0e073","updated_at":"2014/03/28 13:57:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/28 13:56:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":57752,"id":45777,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/28 13:56:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: