นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_laytrang05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"laytrang05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e075","created_at":"2015/03/02 11:44:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/02 11:44:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/02 11:45:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/02 11:45:04 +0700","id":51364,"asset_file_size":94743}
  • Small_laytrang04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"laytrang04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e074","created_at":"2015/03/02 11:44:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/02 11:44:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/02 11:44:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/02 11:44:42 +0700","id":51363,"asset_file_size":102354}
  • Small_laytrang03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"laytrang03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e073","created_at":"2015/03/02 11:44:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/02 11:44:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/02 11:44:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/02 11:44:25 +0700","id":51362,"asset_file_size":159248}
  • Small_laytrang02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"laytrang02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e072","created_at":"2015/03/02 11:43:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/02 11:43:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/02 11:43:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/02 11:43:53 +0700","id":51361,"asset_file_size":64885}
  • Small_laytrang01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"laytrang01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e071","created_at":"2015/03/02 11:43:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/02 11:43:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/02 11:43:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/02 11:43:34 +0700","id":51360,"asset_file_size":137240}
  • Small_seminar2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"seminar2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e222","created_at":"2015/02/26 15:58:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/26 15:58:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/26 15:58:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/26 15:58:42 +0700","id":51321,"asset_file_size":18138}
  • Small_seminar1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"seminar1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e221","created_at":"2015/02/26 15:58:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/26 15:58:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/26 15:58:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/26 15:58:25 +0700","id":51320,"asset_file_size":21545}
  • Small_research1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"research1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e221","created_at":"2015/02/16 14:42:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/16 14:42:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/16 14:42:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/16 14:42:23 +0700","id":51192,"asset_file_size":620575}
  • Small_research2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"research2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22","created_at":"2015/02/16 14:29:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/16 14:29:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/16 14:29:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/16 14:29:59 +0700","id":51190,"asset_file_size":427216}
ขนาดย่อ: