นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_charl3 {"asset_file_name":"charl3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/09/18 17:01:20 +0700","media_folder_id":346,"description":"p29","updated_at":"2012/09/18 17:01:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/18 16:07:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":84824,"id":35986,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/18 16:07:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_charlchai1 {"asset_file_name":"charlchai1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/09/17 18:01:19 +0700","media_folder_id":346,"description":"p28","updated_at":"2012/09/17 18:01:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/17 17:08:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":60814,"id":35985,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/17 17:08:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_charlchai {"asset_file_name":"charlchai.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/09/17 17:08:13 +0700","media_folder_id":346,"description":"p27","updated_at":"2012/09/17 17:08:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/17 17:08:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":73379,"id":35984,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/17 17:08:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_kukchai {"asset_file_name":"kukchai.jpg","visibility":5,"modified_at":"2014/01/04 21:25:10 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e0a\u0e31\u0e22","updated_at":"2014/01/04 21:25:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2012/09/17 16:00:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":36202,"id":35982,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/01/04 21:25:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_gs02 {"asset_file_name":"gs02.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/09/14 12:01:23 +0700","media_folder_id":346,"description":"p26","updated_at":"2012/09/14 12:01:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/14 11:16:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":25860,"id":35951,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/14 11:16:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_gs01 {"asset_file_name":"gs01.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/09/14 12:01:22 +0700","media_folder_id":346,"description":"p25","updated_at":"2012/09/14 12:01:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/14 11:16:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":40741,"id":35950,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/14 11:16:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_tong01 {"asset_file_name":"tong01.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/08/24 14:01:23 +0700","media_folder_id":346,"description":"p24","updated_at":"2012/08/24 14:01:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/08/24 13:27:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":84143,"id":35721,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/08/24 13:27:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_sutha1 {"asset_file_name":"sutha1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/08/22 16:03:40 +0700","media_folder_id":346,"description":"p24","updated_at":"2012/08/22 16:03:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/08/22 16:03:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":13050,"id":35711,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/08/22 16:03:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_egg02 {"asset_file_name":"egg02.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/08/22 16:01:27 +0700","media_folder_id":346,"description":"p23","updated_at":"2012/08/22 16:01:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/08/22 15:37:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":43483,"id":35710,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/08/22 15:36:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_egg01 {"asset_file_name":"egg01.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/08/22 16:01:26 +0700","media_folder_id":346,"description":"p22","updated_at":"2012/08/22 16:01:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/08/22 15:36:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":25925,"id":35709,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/08/22 15:36:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_rice01 {"asset_file_name":"rice01.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/12/07 17:02:17 +0700","media_folder_id":346,"description":"p65","updated_at":"2012/12/07 17:02:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/08/19 12:46:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":11694,"id":35683,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/07 16:26:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_tv1 {"asset_file_name":"TV1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/08/17 16:01:28 +0700","media_folder_id":346,"description":"p21","updated_at":"2012/08/17 16:01:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/08/17 15:20:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":52502,"id":35676,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/08/17 15:20:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_garden02 {"asset_file_name":"garden02.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/08/13 16:13:48 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e492","updated_at":"2014/08/13 16:13:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/08/14 15:56:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":65993,"id":35659,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/08/14 15:56:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_02 {"asset_file_name":"02.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/08/14 16:02:05 +0700","media_folder_id":346,"description":"p19","updated_at":"2012/08/14 16:02:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/08/14 15:55:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":71275,"id":35658,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/08/14 15:55:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_chok01 {"asset_file_name":"chok01.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/01/28 14:01:17 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e221","updated_at":"2015/01/28 14:01:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/08/14 15:55:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":149597,"id":35657,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/01/28 14:01:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_veg {"asset_file_name":"veg.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/08/13 12:01:21 +0700","media_folder_id":346,"description":"p18","updated_at":"2012/08/13 12:01:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/08/13 11:46:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":10251,"id":35642,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/08/13 11:46:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_niwat2 {"asset_file_name":"niwat2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/08/10 15:13:54 +0700","media_folder_id":346,"description":"p17","updated_at":"2012/08/10 15:13:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/08/10 15:13:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32883,"id":35613,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/08/10 15:13:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_mo04 {"asset_file_name":"mo04.gif","visibility":2,"modified_at":"2012/08/08 14:02:06 +0700","media_folder_id":346,"description":"p16","updated_at":"2012/08/08 14:02:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2012/08/08 14:01:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":88701,"id":35588,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/08/08 14:01:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_mo02 {"asset_file_name":"mo02.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/08/08 14:02:02 +0700","media_folder_id":346,"description":"p15","updated_at":"2012/08/08 14:02:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/08/08 13:59:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":15374,"id":35587,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/08/08 13:59:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_mother {"asset_file_name":"mother.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/08/08 14:02:00 +0700","media_folder_id":346,"description":"p14","updated_at":"2012/08/08 14:02:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/08/08 13:55:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":48146,"id":35586,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/08/08 13:55:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_lady {"asset_file_name":"Lady.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/08/01 15:02:45 +0700","media_folder_id":346,"description":"p13","updated_at":"2012/08/01 15:02:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/08/01 14:32:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":142537,"id":35502,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/08/01 14:32:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_visit {"asset_file_name":"visit.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/07/25 12:01:52 +0700","media_folder_id":346,"description":"p12","updated_at":"2012/07/25 12:01:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/07/25 11:34:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":6626,"id":35436,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/07/25 11:34:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_surachat {"asset_file_name":"surachat.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/07/05 15:02:04 +0700","media_folder_id":346,"description":"p11","updated_at":"2012/07/05 15:02:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/07/05 14:32:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":28920,"id":35271,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/07/05 14:32:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_khwanta {"asset_file_name":"khwanta.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/07/05 15:02:03 +0700","media_folder_id":346,"description":"p10","updated_at":"2012/07/05 15:02:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/07/05 14:31:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":15386,"id":35270,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/07/05 14:31:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_5 {"asset_file_name":"5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/07/05 15:02:01 +0700","media_folder_id":346,"description":"p9","updated_at":"2012/07/05 15:02:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/07/05 14:30:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":65804,"id":35269,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/07/05 14:30:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_2 {"asset_file_name":"2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/07/05 15:02:00 +0700","media_folder_id":346,"description":"p8","updated_at":"2012/07/05 15:02:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/07/05 14:29:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":49986,"id":35268,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/07/05 14:29:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_chao {"asset_file_name":"Chao.gif","visibility":2,"modified_at":"2012/07/05 15:01:58 +0700","media_folder_id":346,"description":"p7","updated_at":"2012/07/05 15:01:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2012/07/05 14:28:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":20853,"id":35267,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/07/05 14:28:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_13 {"asset_file_name":"13.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/07/05 15:01:48 +0700","media_folder_id":346,"description":"p6","updated_at":"2012/07/05 15:01:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/07/05 14:25:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":66922,"id":35265,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/07/05 14:25:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_pramoth {"asset_file_name":"pramoth.gif","visibility":2,"modified_at":"2012/07/04 16:01:30 +0700","media_folder_id":346,"description":"p5","updated_at":"2012/07/04 16:01:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2012/07/04 15:12:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":14968,"id":35230,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/07/04 15:12:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_key1 {"asset_file_name":"key1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/03/05 16:19:28 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e38\u0e0d\u0e41\u0e081","updated_at":"2014/03/05 16:19:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/04/18 16:33:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":30279,"id":34463,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/04/18 16:33:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_scan0003 {"asset_file_name":"scan0003.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/04/17 17:01:17 +0700","media_folder_id":346,"description":"P3","updated_at":"2012/04/17 17:01:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/04/17 16:19:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":44203,"id":34416,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/04/17 16:19:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_scan0002 {"asset_file_name":"scan0002.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/04/17 17:01:16 +0700","media_folder_id":346,"description":"P2","updated_at":"2012/04/17 17:01:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/04/17 16:17:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":110800,"id":34415,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/04/17 16:17:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_scan0001 {"asset_file_name":"scan0001.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/04/17 17:01:09 +0700","media_folder_id":346,"description":"p1","updated_at":"2012/04/17 17:01:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/04/17 16:10:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":267344,"id":34414,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/04/17 16:10:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_t110111_10c_r {"asset_file_name":"T110111_10C_r.gif","visibility":2,"modified_at":"2012/01/12 17:32:48 +0700","media_folder_id":346,"description":"c","updated_at":"2012/01/12 17:32:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2012/01/12 17:32:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":26205,"id":32764,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/01/12 17:32:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • {"asset_file_name":"CV-chairat.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:20:21 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c","updated_at":"2011/05/31 19:20:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2010/09/21 09:48:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":119221,"id":24833,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e15\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c-\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c2.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:44:33 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e15\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c \u0e2d.\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:44:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2010/09/20 11:38:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":127672,"id":24819,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: