นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_charl3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"charl3.jpg","created_at":"2012/09/18 16:07:29 +0700","asset_updated_at":"2012/09/18 16:07:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/18 17:01:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p29","asset_file_size":84824,"modified_at":"2012/09/18 17:01:20 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35986,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_charlchai1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"charlchai1.jpg","created_at":"2012/09/17 17:08:56 +0700","asset_updated_at":"2012/09/17 17:08:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/17 18:01:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p28","asset_file_size":60814,"modified_at":"2012/09/17 18:01:19 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35985,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_charlchai {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"charlchai.jpg","created_at":"2012/09/17 17:08:12 +0700","asset_updated_at":"2012/09/17 17:08:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/17 17:08:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p27","asset_file_size":73379,"modified_at":"2012/09/17 17:08:13 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35984,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kukchai {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"kukchai.jpg","created_at":"2012/09/17 16:00:33 +0700","asset_updated_at":"2014/01/04 21:25:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/04 21:25:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e0a\u0e31\u0e22","asset_file_size":36202,"modified_at":"2014/01/04 21:25:10 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":5,"id":35982,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_gs02 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"gs02.jpg","created_at":"2012/09/14 11:16:36 +0700","asset_updated_at":"2012/09/14 11:16:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/14 12:01:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p26","asset_file_size":25860,"modified_at":"2012/09/14 12:01:23 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35951,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_gs01 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"gs01.jpg","created_at":"2012/09/14 11:16:01 +0700","asset_updated_at":"2012/09/14 11:16:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/14 12:01:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p25","asset_file_size":40741,"modified_at":"2012/09/14 12:01:22 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35950,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_tong01 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"tong01.jpg","created_at":"2012/08/24 13:27:33 +0700","asset_updated_at":"2012/08/24 13:27:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/24 14:01:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p24","asset_file_size":84143,"modified_at":"2012/08/24 14:01:23 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35721,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_sutha1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"sutha1.jpg","created_at":"2012/08/22 16:03:36 +0700","asset_updated_at":"2012/08/22 16:03:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/22 16:03:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p24","asset_file_size":13050,"modified_at":"2012/08/22 16:03:40 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35711,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_egg02 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"egg02.jpg","created_at":"2012/08/22 15:37:00 +0700","asset_updated_at":"2012/08/22 15:36:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/22 16:01:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p23","asset_file_size":43483,"modified_at":"2012/08/22 16:01:27 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35710,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_egg01 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"egg01.jpg","created_at":"2012/08/22 15:36:24 +0700","asset_updated_at":"2012/08/22 15:36:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/22 16:01:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p22","asset_file_size":25925,"modified_at":"2012/08/22 16:01:26 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35709,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_rice01 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"rice01.jpg","created_at":"2012/08/19 12:46:40 +0700","asset_updated_at":"2012/12/07 16:26:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/07 17:02:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p65","asset_file_size":11694,"modified_at":"2012/12/07 17:02:17 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35683,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_tv1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"TV1.jpg","created_at":"2012/08/17 15:20:04 +0700","asset_updated_at":"2012/08/17 15:20:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/17 16:01:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p21","asset_file_size":52502,"modified_at":"2012/08/17 16:01:28 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35676,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_garden02 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"garden02.jpg","created_at":"2012/08/14 15:56:33 +0700","asset_updated_at":"2012/08/14 15:56:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 16:13:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e492","asset_file_size":65993,"modified_at":"2014/08/13 16:13:48 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35659,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_02 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"02.jpg","created_at":"2012/08/14 15:55:54 +0700","asset_updated_at":"2012/08/14 15:55:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/14 16:02:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p19","asset_file_size":71275,"modified_at":"2012/08/14 16:02:05 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35658,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_chok01 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chok01.jpg","created_at":"2012/08/14 15:55:24 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:01:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:01:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e221","asset_file_size":149597,"modified_at":"2015/01/28 14:01:17 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35657,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_veg {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"veg.jpg","created_at":"2012/08/13 11:46:06 +0700","asset_updated_at":"2012/08/13 11:46:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/13 12:01:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p18","asset_file_size":10251,"modified_at":"2012/08/13 12:01:21 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35642,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_niwat2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"niwat2.jpg","created_at":"2012/08/10 15:13:53 +0700","asset_updated_at":"2012/08/10 15:13:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/10 15:13:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p17","asset_file_size":32883,"modified_at":"2012/08/10 15:13:54 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35613,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_mo04 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"mo04.gif","created_at":"2012/08/08 14:01:28 +0700","asset_updated_at":"2012/08/08 14:01:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/08 14:02:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p16","asset_file_size":88701,"modified_at":"2012/08/08 14:02:06 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35588,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_mo02 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"mo02.jpg","created_at":"2012/08/08 13:59:35 +0700","asset_updated_at":"2012/08/08 13:59:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/08 14:02:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p15","asset_file_size":15374,"modified_at":"2012/08/08 14:02:02 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35587,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_mother {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"mother.jpg","created_at":"2012/08/08 13:55:57 +0700","asset_updated_at":"2012/08/08 13:55:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/08 14:02:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p14","asset_file_size":48146,"modified_at":"2012/08/08 14:02:00 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35586,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_lady {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Lady.jpg","created_at":"2012/08/01 14:32:25 +0700","asset_updated_at":"2012/08/01 14:32:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/01 15:02:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p13","asset_file_size":142537,"modified_at":"2012/08/01 15:02:45 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35502,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_visit {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"visit.jpg","created_at":"2012/07/25 11:34:41 +0700","asset_updated_at":"2012/07/25 11:34:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/25 12:01:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p12","asset_file_size":6626,"modified_at":"2012/07/25 12:01:52 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35436,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_surachat {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"surachat.jpg","created_at":"2012/07/05 14:32:11 +0700","asset_updated_at":"2012/07/05 14:32:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/05 15:02:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p11","asset_file_size":28920,"modified_at":"2012/07/05 15:02:04 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35271,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_khwanta {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"khwanta.jpg","created_at":"2012/07/05 14:31:43 +0700","asset_updated_at":"2012/07/05 14:31:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/05 15:02:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p10","asset_file_size":15386,"modified_at":"2012/07/05 15:02:03 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35270,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"5.jpg","created_at":"2012/07/05 14:30:05 +0700","asset_updated_at":"2012/07/05 14:30:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/05 15:02:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p9","asset_file_size":65804,"modified_at":"2012/07/05 15:02:01 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35269,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2.jpg","created_at":"2012/07/05 14:29:29 +0700","asset_updated_at":"2012/07/05 14:29:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/05 15:02:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p8","asset_file_size":49986,"modified_at":"2012/07/05 15:02:00 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35268,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_chao {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Chao.gif","created_at":"2012/07/05 14:28:55 +0700","asset_updated_at":"2012/07/05 14:28:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/05 15:01:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p7","asset_file_size":20853,"modified_at":"2012/07/05 15:01:58 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35267,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_13 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"13.jpg","created_at":"2012/07/05 14:25:33 +0700","asset_updated_at":"2012/07/05 14:25:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/05 15:01:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p6","asset_file_size":66922,"modified_at":"2012/07/05 15:01:48 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35265,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pramoth {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"pramoth.gif","created_at":"2012/07/04 15:12:14 +0700","asset_updated_at":"2012/07/04 15:12:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/04 16:01:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p5","asset_file_size":14968,"modified_at":"2012/07/04 16:01:30 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35230,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_key1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"key1.jpg","created_at":"2012/04/18 16:33:13 +0700","asset_updated_at":"2012/04/18 16:33:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/05 16:19:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e38\u0e0d\u0e41\u0e081","asset_file_size":30279,"modified_at":"2014/03/05 16:19:28 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34463,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_scan0003 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"scan0003.jpg","created_at":"2012/04/17 16:19:49 +0700","asset_updated_at":"2012/04/17 16:19:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/17 17:01:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"P3","asset_file_size":44203,"modified_at":"2012/04/17 17:01:17 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34416,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_scan0002 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"scan0002.jpg","created_at":"2012/04/17 16:17:34 +0700","asset_updated_at":"2012/04/17 16:17:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/17 17:01:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"P2","asset_file_size":110800,"modified_at":"2012/04/17 17:01:16 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34415,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_scan0001 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"scan0001.jpg","created_at":"2012/04/17 16:10:20 +0700","asset_updated_at":"2012/04/17 16:10:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/17 17:01:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p1","asset_file_size":267344,"modified_at":"2012/04/17 17:01:09 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34414,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_t110111_10c_r {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"T110111_10C_r.gif","created_at":"2012/01/12 17:32:42 +0700","asset_updated_at":"2012/01/12 17:32:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/12 17:32:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"c","asset_file_size":26205,"modified_at":"2012/01/12 17:32:48 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":32764,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"CV-chairat.pdf","created_at":"2010/09/21 09:48:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:20:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c","asset_file_size":119221,"modified_at":"2011/05/31 19:20:21 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24833,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e15\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c-\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c2.pdf","created_at":"2010/09/20 11:38:03 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:44:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e15\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c \u0e2d.\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_file_size":127672,"modified_at":"2011/06/01 16:44:33 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24819,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: