นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_laytrang05 {"commentable":true,"modified_at":"2015/03/02 11:45:04 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":94743,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51364,"created_at":"2015/03/02 11:44:59 +0700","asset_file_name":"laytrang05.jpg","updated_at":"2015/03/02 11:45:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/03/02 11:44:59 +0700","description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e075","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_laytrang04 {"commentable":true,"modified_at":"2015/03/02 11:44:42 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":102354,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51363,"created_at":"2015/03/02 11:44:39 +0700","asset_file_name":"laytrang04.jpg","updated_at":"2015/03/02 11:44:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/03/02 11:44:39 +0700","description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e074","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_laytrang03 {"commentable":true,"modified_at":"2015/03/02 11:44:25 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":159248,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51362,"created_at":"2015/03/02 11:44:18 +0700","asset_file_name":"laytrang03.jpg","updated_at":"2015/03/02 11:44:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/03/02 11:44:18 +0700","description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e073","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_laytrang02 {"commentable":true,"modified_at":"2015/03/02 11:43:53 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":64885,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51361,"created_at":"2015/03/02 11:43:48 +0700","asset_file_name":"laytrang02.jpg","updated_at":"2015/03/02 11:43:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/03/02 11:43:48 +0700","description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e072","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_laytrang01 {"commentable":true,"modified_at":"2015/03/02 11:43:34 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":137240,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51360,"created_at":"2015/03/02 11:43:26 +0700","asset_file_name":"laytrang01.jpg","updated_at":"2015/03/02 11:43:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/03/02 11:43:26 +0700","description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e071","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_seminar2 {"commentable":true,"modified_at":"2015/02/26 15:58:42 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":18138,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51321,"created_at":"2015/02/26 15:58:39 +0700","asset_file_name":"seminar2.jpg","updated_at":"2015/02/26 15:58:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/02/26 15:58:39 +0700","description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e222","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_seminar1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/02/26 15:58:25 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":21545,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51320,"created_at":"2015/02/26 15:58:20 +0700","asset_file_name":"seminar1.jpg","updated_at":"2015/02/26 15:58:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/02/26 15:58:20 +0700","description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e221","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_research1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/02/16 14:42:23 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":620575,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51192,"created_at":"2015/02/16 14:42:20 +0700","asset_file_name":"research1.jpg","updated_at":"2015/02/16 14:42:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/02/16 14:42:20 +0700","description":"\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e221","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_research2 {"commentable":true,"modified_at":"2015/02/16 14:29:59 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":427216,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51190,"created_at":"2015/02/16 14:29:53 +0700","asset_file_name":"research2.jpg","updated_at":"2015/02/16 14:29:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/02/16 14:29:53 +0700","description":"\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: