นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_kug2 {"commentable":true,"modified_at":"2014/03/28 13:56:25 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":49837,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45776,"created_at":"2014/03/28 13:56:18 +0700","asset_file_name":"kug2.jpg","updated_at":"2014/03/28 13:56:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/03/28 13:56:18 +0700","description":"\u0e04\u0e31\u0e01\u0e41\u0e2e\u0e072","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_kug1 {"commentable":true,"modified_at":"2014/03/28 13:56:05 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":62409,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45775,"created_at":"2014/03/28 13:55:53 +0700","asset_file_name":"kug1.jpg","updated_at":"2014/03/28 13:56:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/03/28 13:55:53 +0700","description":"\u0e04\u0e31\u0e01\u0e41\u0e2e\u0e071","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_book2 {"commentable":true,"modified_at":"2014/03/13 14:43:50 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":116268,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45442,"created_at":"2014/03/13 14:43:35 +0700","asset_file_name":"book2.jpg","updated_at":"2014/03/13 14:43:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/03/13 14:43:35 +0700","description":"\u0e1e\u0e08\u0e19\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e23\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_p1 {"commentable":true,"modified_at":"2014/03/05 16:17:52 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":74486,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45273,"created_at":"2014/03/05 16:17:48 +0700","asset_file_name":"p1.jpg","updated_at":"2014/03/05 16:17:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/03/05 16:17:48 +0700","description":"\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e381","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_angry1 {"commentable":true,"modified_at":"2014/03/04 22:13:33 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":38119,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45256,"created_at":"2014/03/04 22:13:29 +0700","asset_file_name":"angry1.jpg","updated_at":"2014/03/04 22:13:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/03/04 22:13:29 +0700","description":"\u0e04\u0e19\u0e42\u0e01\u0e23\u0e18","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mango {"commentable":true,"modified_at":"2014/03/03 15:03:12 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":32222,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45225,"created_at":"2014/03/03 14:55:21 +0700","asset_file_name":"mango.jpg","updated_at":"2014/03/03 15:03:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/03/03 14:55:21 +0700","description":"\u0e21\u0e30\u0e21\u0e48\u0e27\u0e07\u0e14\u0e2d\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_garden3 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/12 14:13:59 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":8922,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44929,"created_at":"2014/02/12 14:13:52 +0700","asset_file_name":"garden3.jpg","updated_at":"2014/02/12 14:13:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/12 14:13:52 +0700","description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e023","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_garden2 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/12 14:13:34 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":11223,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44928,"created_at":"2014/02/12 14:13:28 +0700","asset_file_name":"garden2.jpg","updated_at":"2014/02/12 14:13:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/12 14:13:28 +0700","description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e022","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_garden1 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/12 14:13:10 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":68412,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44927,"created_at":"2014/02/12 14:13:01 +0700","asset_file_name":"garden1.jpg","updated_at":"2014/02/12 14:13:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/12 14:13:01 +0700","description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e021","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_university {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/01 20:03:26 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":96185,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44694,"created_at":"2014/02/01 20:02:26 +0700","asset_file_name":"university.jpg","updated_at":"2014/02/01 20:03:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/01 20:02:26 +0700","description":"10 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_bookfair1 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/01 20:03:22 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":84644,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44693,"created_at":"2014/02/01 19:34:44 +0700","asset_file_name":"bookfair1.jpg","updated_at":"2014/02/01 20:03:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/01 19:34:44 +0700","description":"\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_shoe2 {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/30 14:03:42 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":49100,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44662,"created_at":"2014/01/30 13:34:25 +0700","asset_file_name":"shoe2.jpg","updated_at":"2014/01/30 14:03:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/30 13:34:25 +0700","description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e322","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_shoe1 {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/30 14:03:36 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":8398,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44661,"created_at":"2014/01/30 13:33:48 +0700","asset_file_name":"shoe1.jpg","updated_at":"2014/01/30 14:03:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/30 13:33:48 +0700","description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e321","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_money {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/26 22:19:02 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":68577,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44581,"created_at":"2014/01/26 22:18:58 +0700","asset_file_name":"money.jpg","updated_at":"2014/01/26 22:19:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/26 22:18:58 +0700","description":"\u0e2d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_chilly3 {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/26 22:06:25 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":15314,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44580,"created_at":"2014/01/26 22:02:22 +0700","asset_file_name":"chilly3.jpg","updated_at":"2014/01/26 22:06:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/26 22:02:22 +0700","description":"\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e013","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_chilly2 {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/26 22:06:21 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":10843,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44579,"created_at":"2014/01/26 21:58:39 +0700","asset_file_name":"chilly2.jpg","updated_at":"2014/01/26 22:06:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/26 21:58:39 +0700","description":"\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e012","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_chilly {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/26 22:06:16 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":13019,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44578,"created_at":"2014/01/26 21:54:28 +0700","asset_file_name":"chilly.jpg","updated_at":"2014/01/26 22:06:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/26 21:54:28 +0700","description":"\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_joan {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/19 21:36:05 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":17674,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44414,"created_at":"2014/01/19 21:35:58 +0700","asset_file_name":"joan.jpg","updated_at":"2014/01/19 21:36:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/19 21:35:58 +0700","description":"\u0e42\u0e08\u0e23\u0e2a\u0e25\u0e31\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_phuket4 {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/18 20:46:12 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":86341,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44409,"created_at":"2014/01/18 20:46:07 +0700","asset_file_name":"phuket4.jpg","updated_at":"2014/01/18 20:46:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/18 20:46:07 +0700","description":"\u0e02\u0e19\u0e214","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_phuket3 {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/18 20:45:43 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":68256,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44408,"created_at":"2014/01/18 20:45:34 +0700","asset_file_name":"phuket3.jpg","updated_at":"2014/01/18 20:45:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/18 20:45:34 +0700","description":"\u0e02\u0e19\u0e213","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_phuket2 {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/18 20:45:09 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":103609,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44407,"created_at":"2014/01/18 20:45:03 +0700","asset_file_name":"phuket2.jpg","updated_at":"2014/01/18 20:45:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/18 20:45:03 +0700","description":"\u0e02\u0e19\u0e212","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_phuket1 {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/18 20:44:34 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":74345,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44406,"created_at":"2014/01/18 20:44:28 +0700","asset_file_name":"phuket1.jpg","updated_at":"2014/01/18 20:44:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/18 20:44:28 +0700","description":"\u0e02\u0e19\u0e211","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_card {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/01 15:32:39 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":268648,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44162,"created_at":"2014/01/01 15:32:35 +0700","asset_file_name":"card.jpg","updated_at":"2014/01/01 15:32:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/01 15:32:35 +0700","description":"\u0e2a\u0e04\u0e2a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_newyear1 {"commentable":true,"modified_at":"2013/12/31 12:50:51 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":93042,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44153,"created_at":"2013/12/31 12:50:47 +0700","asset_file_name":"newyear1.jpg","updated_at":"2013/12/31 12:50:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/31 12:50:47 +0700","description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e481","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_clock {"commentable":true,"modified_at":"2013/12/31 12:50:08 +0700","media_folder_id":346,"deleted_at":null,"asset_file_size":116331,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44152,"created_at":"2013/12/31 12:50:03 +0700","asset_file_name":"clock.jpg.jpg","updated_at":"2013/12/31 12:50:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/31 12:50:03 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e2c\u0e34\u0e01\u0e321","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: