นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dayoff4 {"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e328","asset_updated_at":"2015/02/11 10:02:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51072,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/11 10:02:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"dayoff4.jpg","updated_at":"2015/02/11 10:02:22 +0700","modified_at":"2015/02/11 10:02:22 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":1007290,"last_commented_at":null}
  • Small_dayoff2 {"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e325","asset_updated_at":"2015/02/11 09:51:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51070,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/11 09:51:31 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"dayoff2.jpg","updated_at":"2015/02/11 09:51:39 +0700","modified_at":"2015/02/11 09:51:39 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":902962,"last_commented_at":null}
  • Small_dayoff1 {"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e323","asset_updated_at":"2015/02/11 09:46:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51069,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/11 09:46:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"dayoff1.jpg","updated_at":"2015/02/11 09:46:52 +0700","modified_at":"2015/02/11 09:46:52 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":747139,"last_commented_at":null}
  • Small_dayoff {"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2015/02/09 15:58:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50985,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/09 15:58:34 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"dayoff.jpg","updated_at":"2015/02/09 15:58:41 +0700","modified_at":"2015/02/09 15:58:41 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":243849,"last_commented_at":null}
  • Small_devan7 {"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e197","asset_updated_at":"2015/02/09 13:18:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50982,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/09 13:18:49 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"devan7.jpg","updated_at":"2015/02/09 13:18:51 +0700","modified_at":"2015/02/09 13:18:51 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":58902,"last_commented_at":null}
  • Small_devan6 {"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e196","asset_updated_at":"2015/02/09 13:18:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50981,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/09 13:18:29 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"devan6.jpg","updated_at":"2015/02/09 13:18:34 +0700","modified_at":"2015/02/09 13:18:34 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":64387,"last_commented_at":null}
  • Small_devan5 {"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e195","asset_updated_at":"2015/02/09 13:18:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50980,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/09 13:18:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"devan5.jpg","updated_at":"2015/02/09 13:18:11 +0700","modified_at":"2015/02/09 13:18:11 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":102469,"last_commented_at":null}
  • Small_devan4 {"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e194","asset_updated_at":"2015/02/09 13:17:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50979,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/09 13:17:40 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"devan4.jpg","updated_at":"2015/02/09 13:17:44 +0700","modified_at":"2015/02/09 13:17:44 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":115507,"last_commented_at":null}
  • Small_devan3 {"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e193","asset_updated_at":"2015/02/09 13:17:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50978,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/09 13:17:19 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"devan3.jpg","updated_at":"2015/02/09 13:17:21 +0700","modified_at":"2015/02/09 13:17:21 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":115461,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: