นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

Main > sikarase.s

No folder found
  • Ico64_ภาพ_3 {"modified_at":"2011/06/01 16:44:29 +0700","id":24818,"asset_file_size":90351,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/09/20 11:15:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":346,"updated_at":"2011/06/01 16:44:29 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:19 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e_3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Ico64_ภาพ_2 {"modified_at":"2011/06/01 16:44:28 +0700","id":24817,"asset_file_size":105290,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/09/20 11:14:41 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":346,"updated_at":"2011/06/01 16:44:28 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:19 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e_2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Ico64_ภาพ_1 {"modified_at":"2011/06/01 16:44:29 +0700","id":24816,"asset_file_size":82158,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/09/20 11:14:03 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c1\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":346,"updated_at":"2011/06/01 16:44:29 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:19 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e_1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Ico64_mala2 {"modified_at":"2011/05/31 18:15:54 +0700","id":18368,"asset_file_size":112541,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/03 11:36:45 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e07\u0e32\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":346,"updated_at":"2011/05/31 18:15:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:28 +0700","asset_file_name":"mala2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Ico64_mala1 {"modified_at":"2011/05/31 18:15:53 +0700","id":18367,"asset_file_size":170903,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/03 11:36:08 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e07\u0e32\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":346,"updated_at":"2011/05/31 18:15:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:28 +0700","asset_file_name":"mala1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Ico64_surachart {"modified_at":"2011/05/31 18:15:51 +0700","id":18363,"asset_file_size":201393,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2011/12/07 12:07:11 +0700","created_at":"2009/11/03 10:15:24 +0700","comment_counter":2,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e40\u0e1e\u0e0a\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":346,"updated_at":"2011/12/07 12:07:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:28 +0700","asset_file_name":"surachart.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Ico64_wall031024ma9 {"modified_at":"2011/05/31 14:39:30 +0700","id":962,"asset_file_size":265417,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2007/11/29 15:09:28 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2b\u0e27\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e27\u0e27","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":346,"updated_at":"2011/05/31 14:39:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:30 +0700","asset_file_name":"wall031024ma9.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: