นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Ico64_ภาพ_3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/09/20 11:15:05 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 16:44:29 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:44:29 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e_3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":90351,"visibility":null,"id":24818}
  • Ico64_ภาพ_2 {"media_folder_id":346,"description":"\u003Cp\u003E\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/09/20 11:14:41 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 16:44:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:44:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e_2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":105290,"visibility":null,"id":24817}
  • Ico64_ภาพ_1 {"media_folder_id":346,"description":"\u003Cp\u003E\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c1\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/09/20 11:14:03 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 16:44:29 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:44:29 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e_1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":82158,"visibility":null,"id":24816}
  • Ico64_mala2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/11/03 11:36:45 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 18:15:54 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:15:54 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"mala2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":112541,"visibility":null,"id":18368}
  • Ico64_mala1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/11/03 11:36:08 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 18:15:53 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:15:53 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"mala1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":170903,"visibility":null,"id":18367}
  • Ico64_surachart {"media_folder_id":346,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e40\u0e1e\u0e0a\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/11/03 10:15:24 +0700","comment_counter":2,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/12/07 12:07:11 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:15:51 +0700","last_commented_at":"2011/12/07 12:07:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_name":"surachart.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":201393,"visibility":null,"id":18363}
  • Ico64_wall031024ma9 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2b\u0e27\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e27\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/11/29 15:09:28 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 14:39:30 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:39:30 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"wall031024ma9.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":265417,"visibility":null,"id":962}
ขนาดย่อ: