นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dayoff4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dayoff4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e328","created_at":"2015/02/11 10:02:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/11 10:02:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/11 10:02:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/11 10:02:22 +0700","id":51072,"asset_file_size":1007290}
  • Small_dayoff2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dayoff2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e325","created_at":"2015/02/11 09:51:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/11 09:51:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/11 09:51:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/11 09:51:39 +0700","id":51070,"asset_file_size":902962}
  • Small_dayoff1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dayoff1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e323","created_at":"2015/02/11 09:46:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/11 09:46:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/11 09:46:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/11 09:46:52 +0700","id":51069,"asset_file_size":747139}
  • Small_dayoff {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dayoff.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e32","created_at":"2015/02/09 15:58:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/09 15:58:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/09 15:58:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/09 15:58:41 +0700","id":50985,"asset_file_size":243849}
  • Small_devan7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"devan7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e197","created_at":"2015/02/09 13:18:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/09 13:18:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/09 13:18:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/09 13:18:51 +0700","id":50982,"asset_file_size":58902}
  • Small_devan6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"devan6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e196","created_at":"2015/02/09 13:18:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/09 13:18:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/09 13:18:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/09 13:18:34 +0700","id":50981,"asset_file_size":64387}
  • Small_devan5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"devan5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e195","created_at":"2015/02/09 13:18:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/09 13:18:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/09 13:18:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/09 13:18:11 +0700","id":50980,"asset_file_size":102469}
  • Small_devan4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"devan4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e194","created_at":"2015/02/09 13:17:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/09 13:17:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/09 13:17:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/09 13:17:44 +0700","id":50979,"asset_file_size":115507}
  • Small_devan3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"devan3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e193","created_at":"2015/02/09 13:17:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/09 13:17:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/09 13:17:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/09 13:17:21 +0700","id":50978,"asset_file_size":115461}
ขนาดย่อ: