นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_newyear {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_updated_at":"2013/12/31 12:47:37 +0700","asset_file_name":"newyear.jpg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44151,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71671,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/12/31 12:47:37 +0700","modified_at":"2013/12/31 12:47:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/31 12:47:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pineapple {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e23\u0e14","asset_updated_at":"2013/12/24 21:48:43 +0700","asset_file_name":"pineapple.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44110,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11133,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/12/24 21:48:43 +0700","modified_at":"2013/12/24 21:48:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/24 21:48:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_salum3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e193","asset_updated_at":"2013/12/17 21:00:57 +0700","asset_file_name":"salum3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44057,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58697,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/12/17 21:00:57 +0700","modified_at":"2013/12/17 21:01:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/17 21:01:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_salum2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e192","asset_updated_at":"2013/12/17 21:00:02 +0700","asset_file_name":"salum2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44056,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82220,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/12/17 21:00:02 +0700","modified_at":"2013/12/17 21:00:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/17 21:00:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_salum1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e191","asset_updated_at":"2013/12/17 20:59:29 +0700","asset_file_name":"salum1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44055,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86960,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/12/17 20:59:29 +0700","modified_at":"2013/12/17 20:59:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/17 20:59:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_fish1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e23\u0e32\u0e01\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22","asset_updated_at":"2013/12/12 15:35:41 +0700","asset_file_name":"fish1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43999,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10859,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/12/12 15:35:41 +0700","modified_at":"2013/12/12 15:35:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/12 15:35:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_add {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e1a\u0e43\u0e08","asset_updated_at":"2013/12/10 14:35:03 +0700","asset_file_name":"add.jpg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43948,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10893,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/12/10 14:35:03 +0700","modified_at":"2013/12/10 14:35:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/10 14:35:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_language {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c\u0e27\u0e31\u0e22\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19","asset_updated_at":"2013/12/07 19:47:02 +0700","asset_file_name":"language.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43922,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34791,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/12/07 19:47:02 +0700","modified_at":"2013/12/07 19:47:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/07 19:47:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_body {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2013/11/23 19:26:24 +0700","asset_file_name":"body.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43788,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":197488,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/11/23 19:26:24 +0700","modified_at":"2013/11/23 19:26:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/23 19:26:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_yim {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e22\u0e34\u0e49\u0e21","asset_updated_at":"2013/11/23 19:11:41 +0700","asset_file_name":"yim.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43787,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81990,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/11/23 19:11:41 +0700","modified_at":"2013/11/23 19:11:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/23 19:11:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_picture2 {"member_only_commentable":false,"description":"web si","asset_updated_at":"2013/11/19 15:41:04 +0700","asset_file_name":"Picture2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43708,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":158150,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/11/19 15:41:04 +0700","modified_at":"2013/11/19 15:41:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/19 15:41:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_picture1 {"member_only_commentable":false,"description":"web sis","asset_updated_at":"2013/11/19 15:30:57 +0700","asset_file_name":"Picture1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43707,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89382,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/11/19 15:30:57 +0700","modified_at":"2013/11/19 15:31:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/19 15:31:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_flower1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e1e\u0e38\u0e17\u0e18","asset_updated_at":"2013/12/04 21:27:28 +0700","asset_file_name":"flower1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43698,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72825,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/11/19 10:36:36 +0700","modified_at":"2013/12/04 21:27:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/04 21:27:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_160521 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2013/11/08 21:06:13 +0700","asset_file_name":"160521.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43565,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":144727,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/11/08 21:06:13 +0700","modified_at":"2013/11/08 21:06:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/08 21:06:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_bag2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e32\u0e1e\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2013/11/08 10:02:03 +0700","asset_file_name":"bag2.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43558,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80989,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/11/08 10:02:03 +0700","modified_at":"2013/11/08 10:03:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/08 10:03:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_bag1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e32","asset_updated_at":"2013/11/08 10:01:22 +0700","asset_file_name":"bag1.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43557,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78516,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/11/08 10:01:22 +0700","modified_at":"2013/11/08 10:03:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/08 10:03:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_bag02 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e322","asset_updated_at":"2013/11/08 09:49:17 +0700","asset_file_name":"bag02.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43555,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118371,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/11/08 09:49:17 +0700","modified_at":"2013/11/08 10:03:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/08 10:03:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_bag01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e321","asset_updated_at":"2013/11/08 09:48:46 +0700","asset_file_name":"bag01.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43554,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":116575,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/11/08 09:48:46 +0700","modified_at":"2013/11/08 10:03:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/08 10:03:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_happy {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2013/10/18 14:50:22 +0700","asset_file_name":"happy.jpg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43260,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121789,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/10/18 14:50:22 +0700","modified_at":"2013/10/18 14:50:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/18 14:50:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_table {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2013/10/18 14:22:47 +0700","asset_file_name":"table.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43259,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":187968,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/10/18 14:22:47 +0700","modified_at":"2013/10/18 14:22:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/18 14:22:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_paper {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e32\u0e29","asset_updated_at":"2013/10/08 14:23:04 +0700","asset_file_name":"paper.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43147,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83667,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/10/08 14:23:04 +0700","modified_at":"2014/03/05 15:41:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/05 15:41:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_shop {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e2d\u0e1b\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e07","asset_updated_at":"2013/10/08 14:07:42 +0700","asset_file_name":"shop.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43146,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27176,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/10/08 14:07:42 +0700","modified_at":"2013/10/08 14:07:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/08 14:07:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_team {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e35\u0e21","asset_updated_at":"2013/10/08 11:52:14 +0700","asset_file_name":"team.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43145,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45525,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/10/08 11:52:14 +0700","modified_at":"2013/10/08 11:52:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/08 11:52:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_wood {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e48\u0e07\u0e44\u0e21\u0e49","asset_updated_at":"2013/09/06 16:21:03 +0700","asset_file_name":"wood.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42636,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":6007,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/09/06 16:21:04 +0700","modified_at":"2013/09/06 16:21:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/06 16:21:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_chang {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/09/06 16:20:33 +0700","asset_file_name":"chang.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42635,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47453,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/09/06 16:20:33 +0700","modified_at":"2013/09/06 16:20:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/06 16:20:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: