นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_devan2 {"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e192","asset_updated_at":"2015/02/09 13:16:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50977,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/09 13:16:57 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"devan2.jpg","updated_at":"2015/02/09 13:17:04 +0700","modified_at":"2015/02/09 13:17:04 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":20644,"last_commented_at":null}
  • Small_devan1 {"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e191","asset_updated_at":"2015/02/09 13:16:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50976,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/09 13:16:25 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"devan1.jpg","updated_at":"2015/02/09 13:16:27 +0700","modified_at":"2015/02/09 13:16:27 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":36697,"last_commented_at":null}
  • Small_bookfair2 {"description":"\u0e34Book Fair2","asset_updated_at":"2015/02/05 09:41:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50896,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/05 09:41:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bookfair2.jpg","updated_at":"2015/02/05 09:41:49 +0700","modified_at":"2015/02/05 09:41:49 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":952298,"last_commented_at":null}
  • Small_bookfair2016 {"description":"\u0e34Book Fair3","asset_updated_at":"2015/02/05 09:41:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50895,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/05 09:41:09 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bookfair2016.jpg","updated_at":"2016/01/12 11:21:55 +0700","modified_at":"2016/01/12 11:21:55 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":269822,"last_commented_at":null}
  • Small_samkuk5 {"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e4a\u0e015","asset_updated_at":"2015/02/03 14:13:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50821,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/03 14:13:01 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"samkuk5.jpg","updated_at":"2015/02/03 14:13:03 +0700","modified_at":"2015/02/03 14:13:03 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":148164,"last_commented_at":null}
  • Small_samkuk4 {"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e4a\u0e014","asset_updated_at":"2015/02/03 14:12:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50820,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/03 14:12:41 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"samkuk4.jpg","updated_at":"2015/02/03 14:12:46 +0700","modified_at":"2015/02/03 14:12:46 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":478925,"last_commented_at":null}
  • Small_samkuk3 {"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e4a\u0e013","asset_updated_at":"2015/02/03 14:12:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50819,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/03 14:12:24 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"samkuk3.jpg","updated_at":"2015/02/03 14:12:30 +0700","modified_at":"2015/02/03 14:12:30 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":86434,"last_commented_at":null}
  • Small_samkuk2 {"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e4a\u0e012","asset_updated_at":"2015/02/03 14:12:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50818,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/03 14:12:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"samkuk2.jpg","updated_at":"2015/02/03 14:12:09 +0700","modified_at":"2015/02/03 14:12:09 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":585503,"last_commented_at":null}
  • Small_samkuk1 {"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e4a\u0e011","asset_updated_at":"2015/02/03 14:11:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50817,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/03 14:11:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"samkuk1.jpg","updated_at":"2015/02/03 14:11:47 +0700","modified_at":"2015/02/03 14:11:47 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":145068,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: