นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_violet3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e48\u0e27\u0e073","asset_updated_at":"2015/01/29 13:30:17 +0700","asset_file_name":"violet3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50736,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":140889,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/29 13:30:17 +0700","modified_at":"2015/01/29 13:30:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/29 13:30:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_violet2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e48\u0e27\u0e072","asset_updated_at":"2015/01/29 13:29:55 +0700","asset_file_name":"violet2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50735,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36837,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/29 13:29:55 +0700","modified_at":"2015/01/29 13:30:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/29 13:30:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_violet1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e48\u0e27\u0e071","asset_updated_at":"2015/01/29 13:29:23 +0700","asset_file_name":"violet1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50734,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70307,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/29 13:29:23 +0700","modified_at":"2015/01/29 13:29:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/29 13:29:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_flag {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e18\u0e07\u0e15\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c","asset_updated_at":"2015/01/29 13:14:36 +0700","asset_file_name":"flag.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50733,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91583,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/29 13:14:36 +0700","modified_at":"2015/01/29 13:14:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/29 13:14:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chok19 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2222","asset_updated_at":"2015/01/28 15:10:04 +0700","asset_file_name":"chok19.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50712,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":358534,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/28 15:10:04 +0700","modified_at":"2015/01/28 15:10:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 15:10:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chok008 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2221","asset_updated_at":"2015/01/28 14:31:23 +0700","asset_file_name":"chok008.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50711,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115465,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/28 14:31:23 +0700","modified_at":"2015/01/28 14:31:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:31:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chok001 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2220","asset_updated_at":"2015/01/28 14:29:05 +0700","asset_file_name":"chok001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50710,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":149597,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/28 14:29:05 +0700","modified_at":"2015/01/28 14:29:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:29:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chok16 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2216","asset_updated_at":"2015/01/28 14:10:33 +0700","asset_file_name":"chok16.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50709,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":128308,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/28 14:10:33 +0700","modified_at":"2015/01/28 14:10:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:10:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chok15 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2215","asset_updated_at":"2015/01/28 14:10:02 +0700","asset_file_name":"chok15.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50708,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114746,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/28 14:10:02 +0700","modified_at":"2015/01/28 14:10:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:10:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: