นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_chok14 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2214","asset_updated_at":"2015/01/28 14:09:23 +0700","asset_file_name":"chok14.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50707,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":122645,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/28 14:09:23 +0700","modified_at":"2015/01/28 14:09:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:09:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chok13 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2213","asset_updated_at":"2015/01/28 14:09:02 +0700","asset_file_name":"chok13.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50706,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117228,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/28 14:09:02 +0700","modified_at":"2015/01/28 14:09:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:09:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chok12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2212","asset_updated_at":"2015/01/28 14:08:40 +0700","asset_file_name":"chok12.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50705,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115600,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/28 14:08:40 +0700","modified_at":"2015/01/28 14:08:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:08:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chok11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2211","asset_updated_at":"2015/01/28 14:08:17 +0700","asset_file_name":"chok11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50704,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73282,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/28 14:08:17 +0700","modified_at":"2015/01/28 14:08:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:08:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chok10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2210","asset_updated_at":"2015/01/28 14:07:55 +0700","asset_file_name":"chok10.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50703,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89046,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/28 14:07:55 +0700","modified_at":"2015/01/28 14:07:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:07:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chok09 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e229","asset_updated_at":"2015/01/28 14:07:29 +0700","asset_file_name":"chok09.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50702,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114960,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/28 14:06:04 +0700","modified_at":"2015/01/28 14:07:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:07:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chok07 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e227","asset_updated_at":"2015/01/28 14:05:35 +0700","asset_file_name":"chok07.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50701,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129018,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/28 14:05:35 +0700","modified_at":"2015/01/28 14:05:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:05:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chok06 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e226","asset_updated_at":"2015/01/28 14:05:13 +0700","asset_file_name":"chok06.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50700,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82545,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/28 14:05:13 +0700","modified_at":"2015/01/28 14:05:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:05:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chok05 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e225","asset_updated_at":"2015/01/28 14:04:39 +0700","asset_file_name":"chok05.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50699,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87634,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/28 14:04:39 +0700","modified_at":"2015/01/28 14:04:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:04:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: