นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_chok04 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e224","asset_updated_at":"2015/01/28 14:04:05 +0700","asset_file_name":"chok04.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50698,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105168,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/28 14:04:05 +0700","modified_at":"2015/01/28 14:04:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:04:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chok03 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e223","asset_updated_at":"2015/01/28 14:03:34 +0700","asset_file_name":"chok03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50697,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":131380,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/28 14:03:34 +0700","modified_at":"2015/01/28 14:03:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:03:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chok02 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e222","asset_updated_at":"2015/01/28 14:02:40 +0700","asset_file_name":"chok02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50696,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":126150,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/28 14:02:40 +0700","modified_at":"2015/01/28 14:02:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:02:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tungsao3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e323","asset_updated_at":"2015/01/20 14:24:48 +0700","asset_file_name":"tungsao3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50476,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16832,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/20 14:24:48 +0700","modified_at":"2015/01/20 14:24:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/20 14:24:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tungsao2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e322","asset_updated_at":"2015/01/20 14:23:59 +0700","asset_file_name":"tungsao2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50475,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38937,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/20 14:23:59 +0700","modified_at":"2015/01/20 14:24:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/20 14:24:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tungsao1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e321","asset_updated_at":"2015/01/20 14:23:24 +0700","asset_file_name":"tungsao1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50474,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16444,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/20 14:23:24 +0700","modified_at":"2015/01/20 14:23:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/20 14:23:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_crab6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e396","asset_updated_at":"2015/01/08 16:11:57 +0700","asset_file_name":"crab6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50263,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57624,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/08 16:11:57 +0700","modified_at":"2015/01/08 16:12:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/08 16:12:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_crab5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e395","asset_updated_at":"2015/01/08 14:27:28 +0700","asset_file_name":"crab5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50259,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37263,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/08 14:27:28 +0700","modified_at":"2015/01/08 14:27:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/08 14:27:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_crab4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e394","asset_updated_at":"2015/01/08 14:26:57 +0700","asset_file_name":"crab4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50258,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92357,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/01/08 14:26:57 +0700","modified_at":"2015/01/08 14:27:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/08 14:27:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: