นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_shrimp1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shrimp1.jpg","created_at":"2012/11/02 20:12:45 +0700","asset_updated_at":"2012/11/02 20:12:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/02 21:01:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p44","asset_file_size":43712,"modified_at":"2012/11/02 21:01:35 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":36587,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_head {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"head.jpg","created_at":"2012/11/01 13:57:10 +0700","asset_updated_at":"2012/11/01 13:57:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 16:36:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e22\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e2a\u0e35\u0e1c\u0e21","asset_file_size":24228,"modified_at":"2016/06/23 16:36:59 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":36583,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ja {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ja.jpg","created_at":"2012/10/19 18:51:13 +0700","asset_updated_at":"2012/10/19 18:51:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/19 19:01:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p42","asset_file_size":107663,"modified_at":"2012/10/19 19:01:59 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":36354,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fruit {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"fruit.jpg","created_at":"2012/09/27 13:15:24 +0700","asset_updated_at":"2012/09/27 13:15:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/27 14:01:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p39","asset_file_size":15948,"modified_at":"2012/09/27 14:01:29 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":36090,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_charlchai4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"charlchai4.jpg","created_at":"2012/09/21 15:54:57 +0700","asset_updated_at":"2012/09/21 15:54:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/21 16:01:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p37","asset_file_size":382706,"modified_at":"2012/09/21 16:01:37 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":36040,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_food {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"food.jpg","created_at":"2012/09/20 13:18:05 +0700","asset_updated_at":"2012/09/20 13:18:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/20 14:01:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p31","asset_file_size":41094,"modified_at":"2012/09/20 14:01:39 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":36008,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_charl04 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"charl04.jpg","created_at":"2012/09/18 16:10:51 +0700","asset_updated_at":"2012/09/18 16:10:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/18 17:01:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p30","asset_file_size":134528,"modified_at":"2012/09/18 17:01:21 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35987,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_charl3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"charl3.jpg","created_at":"2012/09/18 16:07:29 +0700","asset_updated_at":"2012/09/18 16:07:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/18 17:01:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p29","asset_file_size":84824,"modified_at":"2012/09/18 17:01:20 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35986,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_charlchai1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"charlchai1.jpg","created_at":"2012/09/17 17:08:56 +0700","asset_updated_at":"2012/09/17 17:08:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/17 18:01:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p28","asset_file_size":60814,"modified_at":"2012/09/17 18:01:19 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35985,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_charlchai {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"charlchai.jpg","created_at":"2012/09/17 17:08:12 +0700","asset_updated_at":"2012/09/17 17:08:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/17 17:08:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p27","asset_file_size":73379,"modified_at":"2012/09/17 17:08:13 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35984,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kukchai {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"kukchai.jpg","created_at":"2012/09/17 16:00:33 +0700","asset_updated_at":"2014/01/04 21:25:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/04 21:25:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e0a\u0e31\u0e22","asset_file_size":36202,"modified_at":"2014/01/04 21:25:10 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":5,"id":35982,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_gs02 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"gs02.jpg","created_at":"2012/09/14 11:16:36 +0700","asset_updated_at":"2012/09/14 11:16:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/14 12:01:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p26","asset_file_size":25860,"modified_at":"2012/09/14 12:01:23 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35951,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gs01 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"gs01.jpg","created_at":"2012/09/14 11:16:01 +0700","asset_updated_at":"2012/09/14 11:16:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/14 12:01:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p25","asset_file_size":40741,"modified_at":"2012/09/14 12:01:22 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35950,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_tong01 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"tong01.jpg","created_at":"2012/08/24 13:27:33 +0700","asset_updated_at":"2012/08/24 13:27:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/24 14:01:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p24","asset_file_size":84143,"modified_at":"2012/08/24 14:01:23 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35721,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sutha1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"sutha1.jpg","created_at":"2012/08/22 16:03:36 +0700","asset_updated_at":"2012/08/22 16:03:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/22 16:03:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p24","asset_file_size":13050,"modified_at":"2012/08/22 16:03:40 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35711,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_egg02 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"egg02.jpg","created_at":"2012/08/22 15:37:00 +0700","asset_updated_at":"2012/08/22 15:36:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/22 16:01:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p23","asset_file_size":43483,"modified_at":"2012/08/22 16:01:27 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35710,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_egg01 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"egg01.jpg","created_at":"2012/08/22 15:36:24 +0700","asset_updated_at":"2012/08/22 15:36:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/22 16:01:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p22","asset_file_size":25925,"modified_at":"2012/08/22 16:01:26 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35709,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rice01 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"rice01.jpg","created_at":"2012/08/19 12:46:40 +0700","asset_updated_at":"2012/12/07 16:26:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/07 17:02:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p65","asset_file_size":11694,"modified_at":"2012/12/07 17:02:17 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35683,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_tv1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"TV1.jpg","created_at":"2012/08/17 15:20:04 +0700","asset_updated_at":"2012/08/17 15:20:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/17 16:01:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p21","asset_file_size":52502,"modified_at":"2012/08/17 16:01:28 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35676,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_garden02 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"garden02.jpg","created_at":"2012/08/14 15:56:33 +0700","asset_updated_at":"2012/08/14 15:56:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 16:13:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e492","asset_file_size":65993,"modified_at":"2014/08/13 16:13:48 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35659,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_02 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"02.jpg","created_at":"2012/08/14 15:55:54 +0700","asset_updated_at":"2012/08/14 15:55:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/14 16:02:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p19","asset_file_size":71275,"modified_at":"2012/08/14 16:02:05 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35658,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chok01 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chok01.jpg","created_at":"2012/08/14 15:55:24 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:01:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:01:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e221","asset_file_size":149597,"modified_at":"2015/01/28 14:01:17 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35657,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_veg {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"veg.jpg","created_at":"2012/08/13 11:46:06 +0700","asset_updated_at":"2012/08/13 11:46:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/13 12:01:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p18","asset_file_size":10251,"modified_at":"2012/08/13 12:01:21 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35642,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_niwat2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"niwat2.jpg","created_at":"2012/08/10 15:13:53 +0700","asset_updated_at":"2012/08/10 15:13:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/10 15:13:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p17","asset_file_size":32883,"modified_at":"2012/08/10 15:13:54 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35613,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_mo04 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"mo04.gif","created_at":"2012/08/08 14:01:28 +0700","asset_updated_at":"2012/08/08 14:01:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/08 14:02:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p16","asset_file_size":88701,"modified_at":"2012/08/08 14:02:06 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35588,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: