นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_mo02 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"mo02.jpg","created_at":"2012/08/08 13:59:35 +0700","asset_updated_at":"2012/08/08 13:59:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/08 14:02:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p15","asset_file_size":15374,"modified_at":"2012/08/08 14:02:02 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35587,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_mother {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"mother.jpg","created_at":"2012/08/08 13:55:57 +0700","asset_updated_at":"2012/08/08 13:55:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/08 14:02:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p14","asset_file_size":48146,"modified_at":"2012/08/08 14:02:00 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35586,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_lady {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Lady.jpg","created_at":"2012/08/01 14:32:25 +0700","asset_updated_at":"2012/08/01 14:32:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/01 15:02:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p13","asset_file_size":142537,"modified_at":"2012/08/01 15:02:45 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35502,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_visit {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"visit.jpg","created_at":"2012/07/25 11:34:41 +0700","asset_updated_at":"2012/07/25 11:34:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/25 12:01:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p12","asset_file_size":6626,"modified_at":"2012/07/25 12:01:52 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35436,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_surachat {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"surachat.jpg","created_at":"2012/07/05 14:32:11 +0700","asset_updated_at":"2012/07/05 14:32:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/05 15:02:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p11","asset_file_size":28920,"modified_at":"2012/07/05 15:02:04 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35271,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_khwanta {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"khwanta.jpg","created_at":"2012/07/05 14:31:43 +0700","asset_updated_at":"2012/07/05 14:31:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/05 15:02:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p10","asset_file_size":15386,"modified_at":"2012/07/05 15:02:03 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35270,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"5.jpg","created_at":"2012/07/05 14:30:05 +0700","asset_updated_at":"2012/07/05 14:30:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/05 15:02:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p9","asset_file_size":65804,"modified_at":"2012/07/05 15:02:01 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35269,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2.jpg","created_at":"2012/07/05 14:29:29 +0700","asset_updated_at":"2012/07/05 14:29:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/05 15:02:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p8","asset_file_size":49986,"modified_at":"2012/07/05 15:02:00 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35268,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chao {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Chao.gif","created_at":"2012/07/05 14:28:55 +0700","asset_updated_at":"2012/07/05 14:28:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/05 15:01:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p7","asset_file_size":20853,"modified_at":"2012/07/05 15:01:58 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35267,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_13 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"13.jpg","created_at":"2012/07/05 14:25:33 +0700","asset_updated_at":"2012/07/05 14:25:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/05 15:01:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p6","asset_file_size":66922,"modified_at":"2012/07/05 15:01:48 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35265,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pramoth {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"pramoth.gif","created_at":"2012/07/04 15:12:14 +0700","asset_updated_at":"2012/07/04 15:12:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/04 16:01:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p5","asset_file_size":14968,"modified_at":"2012/07/04 16:01:30 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35230,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_key1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"key1.jpg","created_at":"2012/04/18 16:33:13 +0700","asset_updated_at":"2012/04/18 16:33:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/05 16:19:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e38\u0e0d\u0e41\u0e081","asset_file_size":30279,"modified_at":"2014/03/05 16:19:28 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34463,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_scan0003 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"scan0003.jpg","created_at":"2012/04/17 16:19:49 +0700","asset_updated_at":"2012/04/17 16:19:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/17 17:01:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"P3","asset_file_size":44203,"modified_at":"2012/04/17 17:01:17 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34416,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_scan0002 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"scan0002.jpg","created_at":"2012/04/17 16:17:34 +0700","asset_updated_at":"2012/04/17 16:17:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/17 17:01:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"P2","asset_file_size":110800,"modified_at":"2012/04/17 17:01:16 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34415,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_scan0001 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"scan0001.jpg","created_at":"2012/04/17 16:10:20 +0700","asset_updated_at":"2012/04/17 16:10:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/17 17:01:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p1","asset_file_size":267344,"modified_at":"2012/04/17 17:01:09 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34414,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_t110111_10c_r {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"T110111_10C_r.gif","created_at":"2012/01/12 17:32:42 +0700","asset_updated_at":"2012/01/12 17:32:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/12 17:32:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"c","asset_file_size":26205,"modified_at":"2012/01/12 17:32:48 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":32764,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"CV-chairat.pdf","created_at":"2010/09/21 09:48:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:20:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c","asset_file_size":119221,"modified_at":"2011/05/31 19:20:21 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24833,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e15\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c-\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c2.pdf","created_at":"2010/09/20 11:38:03 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:44:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e15\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c \u0e2d.\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_file_size":127672,"modified_at":"2011/06/01 16:44:33 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24819,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ภาพ_3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e_3.jpg","created_at":"2010/09/20 11:15:05 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:44:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c","asset_file_size":90351,"modified_at":"2011/06/01 16:44:29 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24818,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ภาพ_2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e_2.jpg","created_at":"2010/09/20 11:14:41 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:44:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_file_size":105290,"modified_at":"2011/06/01 16:44:28 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24817,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ภาพ_1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e_1.jpg","created_at":"2010/09/20 11:14:03 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:44:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c1\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","asset_file_size":82158,"modified_at":"2011/06/01 16:44:29 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24816,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_mala2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mala2.JPG","created_at":"2009/11/03 11:36:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:15:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e07\u0e32\u0e19","asset_file_size":112541,"modified_at":"2011/05/31 18:15:54 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18368,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_mala1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mala1.jpg","created_at":"2009/11/03 11:36:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:15:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e07\u0e32\u0e19","asset_file_size":170903,"modified_at":"2011/05/31 18:15:53 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18367,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_surachart {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surachart.jpg","created_at":"2009/11/03 10:15:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/07 12:07:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2011/12/07 12:07:11 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e40\u0e1e\u0e0a\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","asset_file_size":201393,"modified_at":"2011/05/31 18:15:51 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18363,"comment_counter":2,"commentable":true}
 • Tiny_wall031024ma9 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wall031024ma9.jpg","created_at":"2007/11/29 15:09:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2b\u0e27\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e27\u0e27","asset_file_size":265417,"modified_at":"2011/05/31 14:39:30 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":962,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: