นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_bank02 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e232","asset_updated_at":"2016/02/15 10:16:38 +0700","asset_file_name":"bank02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56612,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91846,"media_folder_id":346,"created_at":"2016/02/15 10:16:39 +0700","modified_at":"2016/02/15 10:16:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/15 10:16:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_bank01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e231","asset_updated_at":"2016/02/15 10:16:12 +0700","asset_file_name":"bank01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56611,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109824,"media_folder_id":346,"created_at":"2016/02/15 10:16:12 +0700","modified_at":"2016/02/15 10:16:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/15 10:16:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_fair4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d4","asset_updated_at":"2016/01/12 11:31:13 +0700","asset_file_name":"fair4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56156,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":495690,"media_folder_id":346,"created_at":"2016/01/12 11:31:13 +0700","modified_at":"2016/01/12 11:31:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/12 11:31:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_fair3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d3","asset_updated_at":"2016/01/12 11:23:50 +0700","asset_file_name":"fair3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56155,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":143239,"media_folder_id":346,"created_at":"2016/01/12 11:23:50 +0700","modified_at":"2016/01/12 11:23:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/12 11:23:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_foam2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1f\u0e212","asset_updated_at":"2016/01/01 12:57:29 +0700","asset_file_name":"foam2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56006,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":567626,"media_folder_id":346,"created_at":"2016/01/01 12:57:29 +0700","modified_at":"2016/01/01 13:01:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/01 13:01:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_foam1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1f\u0e211","asset_updated_at":"2016/01/01 12:56:53 +0700","asset_file_name":"foam1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56005,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":602374,"media_folder_id":346,"created_at":"2016/01/01 12:56:53 +0700","modified_at":"2016/01/01 12:59:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/01 12:59:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_fit {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e23\u0e31\u0e14\u0e23\u0e39\u0e1b","asset_updated_at":"2015/12/10 11:09:07 +0700","asset_file_name":"fit.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55729,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":162679,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/12/10 11:09:07 +0700","modified_at":"2015/12/10 11:20:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/10 11:20:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_girl {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e22\u0e23\u0e38\u0e48\u0e191","asset_updated_at":"2015/12/10 11:08:11 +0700","asset_file_name":"girl.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55728,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98479,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/12/10 11:08:11 +0700","modified_at":"2015/12/10 11:20:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/10 11:20:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_ccu {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07 CCU","asset_updated_at":"2015/12/10 11:04:33 +0700","asset_file_name":"CCU.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55727,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":167754,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/12/10 11:04:33 +0700","modified_at":"2015/12/10 11:15:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/10 11:15:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_card1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e1b\u0e0a\u0e0a","asset_updated_at":"2015/11/12 14:39:07 +0700","asset_file_name":"card1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55454,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129905,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/11/12 14:39:07 +0700","modified_at":"2015/11/12 14:39:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/11/12 14:39:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_fruit2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e49\u0e27\u0e19","asset_updated_at":"2015/11/05 14:23:37 +0700","asset_file_name":"fruit2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55414,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61060,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/11/05 14:23:37 +0700","modified_at":"2015/11/05 14:23:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/11/05 14:23:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e18\u0e31\u0e0d\u0e1e\u0e37\u0e0a","asset_updated_at":"2015/11/05 14:16:30 +0700","asset_file_name":"1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55413,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":399023,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/11/05 14:16:30 +0700","modified_at":"2015/11/05 14:16:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/11/05 14:16:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_6c {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e25\u0e39\u0e01","asset_updated_at":"2015/09/10 16:33:55 +0700","asset_file_name":"6C.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54753,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":166635,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/09/10 16:33:56 +0700","modified_at":"2015/09/10 16:34:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 16:34:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_service {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14","asset_updated_at":"2015/07/27 13:56:48 +0700","asset_file_name":"service.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53944,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":158382,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/07/27 13:56:48 +0700","modified_at":"2015/07/27 13:56:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/27 13:56:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pan2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e27\u0e49\u0e04\u0e23\u0e392","asset_updated_at":"2015/06/19 15:38:14 +0700","asset_file_name":"pan2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53334,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":183062,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/06/19 15:38:14 +0700","modified_at":"2015/06/19 15:38:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/19 15:38:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pan1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e27\u0e49\u0e04\u0e23\u0e391","asset_updated_at":"2015/06/19 15:37:57 +0700","asset_file_name":"pan1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53333,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":162991,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/06/19 15:37:57 +0700","modified_at":"2015/06/19 15:37:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/19 15:37:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_diet9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e011","asset_updated_at":"2015/06/11 12:02:34 +0700","asset_file_name":"diet9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53150,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":237563,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/06/11 12:02:34 +0700","modified_at":"2015/06/11 12:02:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/11 12:02:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_mouth {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e25\u0e34\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e01","asset_updated_at":"2015/06/03 10:48:46 +0700","asset_file_name":"mouth.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53025,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150541,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/06/03 10:48:46 +0700","modified_at":"2015/06/03 10:48:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/03 10:48:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_boat8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d8","asset_updated_at":"2015/05/29 17:09:51 +0700","asset_file_name":"boat8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53003,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10002,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/29 17:09:51 +0700","modified_at":"2015/05/29 17:09:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/29 17:09:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_boat7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d7","asset_updated_at":"2015/05/29 17:09:29 +0700","asset_file_name":"boat7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53002,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65682,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/29 17:09:29 +0700","modified_at":"2015/05/29 17:09:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/29 17:09:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_boat6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d6","asset_updated_at":"2015/05/29 17:09:04 +0700","asset_file_name":"boat6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53001,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89821,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/29 17:09:04 +0700","modified_at":"2015/05/29 17:09:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/29 17:09:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_boat5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d5","asset_updated_at":"2015/05/29 17:08:43 +0700","asset_file_name":"boat5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53000,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":196523,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/29 17:08:43 +0700","modified_at":"2015/05/29 17:08:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/29 17:08:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_boat3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d3","asset_updated_at":"2015/05/29 17:08:25 +0700","asset_file_name":"boat3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52999,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110786,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/29 17:08:25 +0700","modified_at":"2015/05/29 17:08:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/29 17:08:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_boat2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d2","asset_updated_at":"2015/05/29 17:08:03 +0700","asset_file_name":"boat2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52998,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":194412,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/29 17:08:03 +0700","modified_at":"2015/05/29 17:08:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/29 17:08:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_boat1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d1","asset_updated_at":"2015/05/29 17:07:43 +0700","asset_file_name":"boat1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52997,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":214766,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/29 17:07:43 +0700","modified_at":"2015/05/29 17:07:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/29 17:07:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_selfie15 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e0715","asset_updated_at":"2015/05/29 16:51:20 +0700","asset_file_name":"selfie15.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52995,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":200686,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/29 16:51:20 +0700","modified_at":"2015/05/29 16:51:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/29 16:51:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_expire {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e21\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38","asset_updated_at":"2015/05/19 17:41:46 +0700","asset_file_name":"expire.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52790,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":235542,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/19 17:41:46 +0700","modified_at":"2015/05/19 17:41:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/19 17:41:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_jaehuay6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e226","asset_updated_at":"2015/05/12 09:11:15 +0700","asset_file_name":"jaehuay6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52664,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9359,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/12 09:11:15 +0700","modified_at":"2015/05/12 09:11:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 09:11:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_jaehuay5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e225","asset_updated_at":"2015/05/12 09:10:44 +0700","asset_file_name":"jaehuay5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52663,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16700,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/12 09:10:44 +0700","modified_at":"2015/05/12 09:10:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 09:10:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_jaehuay4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e224","asset_updated_at":"2015/05/12 09:10:24 +0700","asset_file_name":"jaehuay4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52662,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63390,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/12 09:10:24 +0700","modified_at":"2015/05/12 09:10:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 09:10:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_jaehuay3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e223","asset_updated_at":"2015/05/12 09:10:02 +0700","asset_file_name":"jaehuay3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52661,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59954,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/12 09:10:02 +0700","modified_at":"2015/05/12 09:10:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 09:10:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_jaehuay2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e222","asset_updated_at":"2015/05/12 09:09:37 +0700","asset_file_name":"jaehuay2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52660,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56104,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/12 09:09:37 +0700","modified_at":"2015/05/12 09:09:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 09:09:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_jaehuay1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e221","asset_updated_at":"2015/05/12 09:09:15 +0700","asset_file_name":"jaehuay1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52659,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68702,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/12 09:09:15 +0700","modified_at":"2015/05/12 09:09:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 09:09:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_earth2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e272","asset_updated_at":"2015/05/11 13:45:40 +0700","asset_file_name":"earth2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52626,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52462,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/11 13:45:40 +0700","modified_at":"2015/05/11 13:45:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/11 13:45:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_earth1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e271","asset_updated_at":"2015/05/11 13:45:18 +0700","asset_file_name":"earth1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52625,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117439,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/11 13:45:18 +0700","modified_at":"2015/05/11 13:45:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/11 13:45:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_duck3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e073","asset_updated_at":"2015/05/07 14:29:54 +0700","asset_file_name":"duck3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52586,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45917,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/07 14:29:54 +0700","modified_at":"2015/05/07 14:29:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 14:29:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: