นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_85903 {"modified_at":"2016/02/19 15:37:41 +0700","id":56676,"asset_file_size":67159,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/19 15:37:35 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c08","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2016/02/19 15:37:41 +0700","asset_updated_at":"2016/02/19 15:37:35 +0700","asset_file_name":"85903.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_85902 {"modified_at":"2016/02/19 15:37:08 +0700","id":56674,"asset_file_size":62756,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/19 15:37:06 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2016/02/19 15:37:08 +0700","asset_updated_at":"2016/02/19 15:37:06 +0700","asset_file_name":"85902.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_37120 {"modified_at":"2016/02/19 15:36:47 +0700","id":56673,"asset_file_size":84145,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/19 15:36:44 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c06","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2016/02/19 15:36:47 +0700","asset_updated_at":"2016/02/19 15:36:44 +0700","asset_file_name":"37120.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_37118 {"modified_at":"2016/02/19 15:36:15 +0700","id":56672,"asset_file_size":95355,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/19 15:36:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c05","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2016/02/19 15:36:15 +0700","asset_updated_at":"2016/02/19 15:36:12 +0700","asset_file_name":"37118.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_37111 {"modified_at":"2016/02/19 15:35:47 +0700","id":56670,"asset_file_size":99344,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/19 15:35:44 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c04","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2016/02/19 15:35:47 +0700","asset_updated_at":"2016/02/19 15:35:44 +0700","asset_file_name":"37111.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_37108 {"modified_at":"2016/02/19 15:35:26 +0700","id":56669,"asset_file_size":97586,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/19 15:35:24 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c03","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2016/02/19 15:35:26 +0700","asset_updated_at":"2016/02/19 15:35:24 +0700","asset_file_name":"37108.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_36882 {"modified_at":"2016/02/19 15:35:09 +0700","id":56668,"asset_file_size":93416,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/19 15:35:03 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c02","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2016/02/19 15:35:09 +0700","asset_updated_at":"2016/02/19 15:35:03 +0700","asset_file_name":"36882.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_36880 {"modified_at":"2016/02/19 15:34:47 +0700","id":56667,"asset_file_size":91247,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/19 15:34:42 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c01","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2016/02/19 15:34:47 +0700","asset_updated_at":"2016/02/19 15:34:42 +0700","asset_file_name":"36880.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bank05 {"modified_at":"2016/02/15 10:18:36 +0700","id":56615,"asset_file_size":114740,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/15 10:18:34 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e235","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2016/02/15 10:18:36 +0700","asset_updated_at":"2016/02/15 10:18:34 +0700","asset_file_name":"bank05.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bank04 {"modified_at":"2016/02/15 10:17:40 +0700","id":56614,"asset_file_size":105108,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/15 10:17:38 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e234","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2016/02/15 10:17:40 +0700","asset_updated_at":"2016/02/15 10:17:38 +0700","asset_file_name":"bank04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bank03 {"modified_at":"2016/02/15 10:17:19 +0700","id":56613,"asset_file_size":97528,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/15 10:17:13 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e233","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2016/02/15 10:17:19 +0700","asset_updated_at":"2016/02/15 10:17:13 +0700","asset_file_name":"bank03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bank02 {"modified_at":"2016/02/15 10:16:42 +0700","id":56612,"asset_file_size":91846,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/15 10:16:39 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e232","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2016/02/15 10:16:42 +0700","asset_updated_at":"2016/02/15 10:16:38 +0700","asset_file_name":"bank02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bank01 {"modified_at":"2016/02/15 10:16:15 +0700","id":56611,"asset_file_size":109824,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/15 10:16:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e231","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2016/02/15 10:16:15 +0700","asset_updated_at":"2016/02/15 10:16:12 +0700","asset_file_name":"bank01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_fair4 {"modified_at":"2016/01/12 11:31:15 +0700","id":56156,"asset_file_size":495690,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/12 11:31:13 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d4","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2016/01/12 11:31:15 +0700","asset_updated_at":"2016/01/12 11:31:13 +0700","asset_file_name":"fair4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_fair3 {"modified_at":"2016/01/12 11:23:52 +0700","id":56155,"asset_file_size":143239,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/12 11:23:50 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d3","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2016/01/12 11:23:52 +0700","asset_updated_at":"2016/01/12 11:23:50 +0700","asset_file_name":"fair3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_foam2 {"modified_at":"2016/01/01 13:01:04 +0700","id":56006,"asset_file_size":567626,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/01 12:57:29 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1f\u0e212","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2016/01/01 13:01:04 +0700","asset_updated_at":"2016/01/01 12:57:29 +0700","asset_file_name":"foam2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_foam1 {"modified_at":"2016/01/01 12:59:42 +0700","id":56005,"asset_file_size":602374,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/01 12:56:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1f\u0e211","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2016/01/01 12:59:42 +0700","asset_updated_at":"2016/01/01 12:56:53 +0700","asset_file_name":"foam1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_fit {"modified_at":"2015/12/10 11:20:14 +0700","id":55729,"asset_file_size":162679,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/10 11:09:07 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e23\u0e31\u0e14\u0e23\u0e39\u0e1b","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/12/10 11:20:14 +0700","asset_updated_at":"2015/12/10 11:09:07 +0700","asset_file_name":"fit.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_girl {"modified_at":"2015/12/10 11:20:12 +0700","id":55728,"asset_file_size":98479,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/10 11:08:11 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e27\u0e31\u0e22\u0e23\u0e38\u0e48\u0e191","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/12/10 11:20:12 +0700","asset_updated_at":"2015/12/10 11:08:11 +0700","asset_file_name":"girl.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_ccu {"modified_at":"2015/12/10 11:15:46 +0700","id":55727,"asset_file_size":167754,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/10 11:04:33 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07 CCU","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/12/10 11:15:46 +0700","asset_updated_at":"2015/12/10 11:04:33 +0700","asset_file_name":"CCU.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_card1 {"modified_at":"2015/11/12 14:39:10 +0700","id":55454,"asset_file_size":129905,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/11/12 14:39:07 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e1b\u0e0a\u0e0a","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/11/12 14:39:10 +0700","asset_updated_at":"2015/11/12 14:39:07 +0700","asset_file_name":"card1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_fruit2 {"modified_at":"2015/11/05 14:23:41 +0700","id":55414,"asset_file_size":61060,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/11/05 14:23:37 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e49\u0e27\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/11/05 14:23:41 +0700","asset_updated_at":"2015/11/05 14:23:37 +0700","asset_file_name":"fruit2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_1 {"modified_at":"2015/11/05 14:16:32 +0700","id":55413,"asset_file_size":399023,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/11/05 14:16:30 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e18\u0e31\u0e0d\u0e1e\u0e37\u0e0a","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/11/05 14:16:32 +0700","asset_updated_at":"2015/11/05 14:16:30 +0700","asset_file_name":"1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_6c {"modified_at":"2015/09/10 16:34:01 +0700","id":54753,"asset_file_size":166635,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/09/10 16:33:56 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e25\u0e39\u0e01","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/09/10 16:34:01 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 16:33:55 +0700","asset_file_name":"6C.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_service {"modified_at":"2015/07/27 13:56:52 +0700","id":53944,"asset_file_size":158382,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/07/27 13:56:48 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2b\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/07/27 13:56:52 +0700","asset_updated_at":"2015/07/27 13:56:48 +0700","asset_file_name":"service.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: