นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

Main > sikarase.s

No folder found
 • Ico64_duck2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e072","asset_updated_at":"2015/05/07 14:29:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/05/07 14:29:33 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/05/07 14:29:37 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/05/07 14:29:37 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"duck2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":119133,"visibility":2,"id":52585}
 • Ico64_duck1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e071","asset_updated_at":"2015/05/07 14:29:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/05/07 14:29:13 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/05/07 14:29:15 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/05/07 14:29:15 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"duck1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":133452,"visibility":2,"id":52584}
 • Ico64_taokua3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e04\u0e31\u0e48\u0e273","asset_updated_at":"2015/04/29 12:59:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/29 12:59:18 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/29 12:59:23 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/29 12:59:23 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"taokua3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":21600,"visibility":2,"id":52452}
 • Ico64_taokua2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e04\u0e31\u0e48\u0e272","asset_updated_at":"2015/04/29 12:58:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/29 12:58:54 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/29 12:58:57 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/29 12:58:57 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"taokua2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":26105,"visibility":2,"id":52451}
 • Ico64_taokua1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e04\u0e31\u0e48\u0e271","asset_updated_at":"2015/04/29 12:58:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/29 12:58:30 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/29 12:58:36 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/29 12:58:36 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"taokua1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":22473,"visibility":2,"id":52450}
 • Ico64_fire {"media_folder_id":346,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2015/04/29 12:51:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/29 12:51:00 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/29 12:51:05 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/29 12:51:05 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"fire.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":202283,"visibility":2,"id":52449}
 • Ico64_porktee5 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e15\u0e35\u0e4b5","asset_updated_at":"2015/04/21 16:36:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/21 16:36:33 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/21 16:36:39 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/21 16:36:39 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"porktee5.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":56940,"visibility":2,"id":52324}
 • Ico64_porktee4 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e15\u0e35\u0e4b4","asset_updated_at":"2015/04/21 16:36:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/21 16:36:10 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/21 16:36:16 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/21 16:36:16 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"porktee4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":10390,"visibility":2,"id":52323}
 • Ico64_porktee3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e15\u0e35\u0e4b3","asset_updated_at":"2015/04/21 16:35:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/21 16:35:34 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/21 16:35:39 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/21 16:35:39 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"porktee3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":142025,"visibility":2,"id":52322}
 • Ico64_porktee2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e15\u0e35\u0e4b2","asset_updated_at":"2015/04/21 16:35:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/21 16:35:05 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/21 16:35:08 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/21 16:35:08 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"porktee2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":119384,"visibility":2,"id":52321}
 • Ico64_porktee1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e15\u0e35\u0e4b1","asset_updated_at":"2015/04/21 16:34:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/21 16:34:43 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/21 16:34:47 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/21 16:34:47 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"porktee1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":118653,"visibility":2,"id":52320}
 • Ico64_pork4 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e41\u0e14\u0e07\u0e2d\u0e20\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e343","asset_updated_at":"2015/04/16 10:03:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/16 10:03:03 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/16 10:03:08 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/16 10:03:08 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"pork4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":28471,"visibility":2,"id":52110}
 • Ico64_pork3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e41\u0e14\u0e07\u0e2d\u0e20\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e342","asset_updated_at":"2015/04/16 10:02:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/16 10:02:41 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/16 10:02:46 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/16 10:02:46 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"pork3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":30514,"visibility":2,"id":52109}
 • Ico64_pork2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e41\u0e14\u0e07\u0e2d\u0e20\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e341","asset_updated_at":"2015/04/16 10:02:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/16 10:02:15 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/16 10:02:20 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/16 10:02:20 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"pork2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":33479,"visibility":2,"id":52108}
 • Ico64_joke06 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c6","asset_updated_at":"2015/04/08 15:35:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/08 15:35:08 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/08 15:35:14 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/08 15:35:14 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"joke06.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":56446,"visibility":2,"id":51985}
 • Ico64_joke05 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c5","asset_updated_at":"2015/04/08 15:34:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/08 15:34:47 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/08 15:34:53 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/08 15:34:53 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"joke05.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":127745,"visibility":2,"id":51984}
 • Ico64_joke04 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c4","asset_updated_at":"2015/04/08 15:34:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/08 15:34:24 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/08 15:34:26 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/08 15:34:26 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"joke04.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":52027,"visibility":2,"id":51983}
 • Ico64_joke03 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c3","asset_updated_at":"2015/04/08 15:30:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/08 15:30:01 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/08 15:30:04 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/08 15:30:04 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"joke03.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":103405,"visibility":2,"id":51982}
 • Ico64_joke02 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c2","asset_updated_at":"2015/04/08 15:29:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/08 15:29:36 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/08 15:29:37 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/08 15:29:37 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"joke02.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":108041,"visibility":2,"id":51981}
 • Ico64_joke01 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c1","asset_updated_at":"2015/04/08 15:28:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/08 15:28:46 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/08 15:28:51 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/08 15:28:51 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"joke01.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":69427,"visibility":2,"id":51980}
 • Ico64_joke3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e483","asset_updated_at":"2015/04/02 14:29:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/02 14:29:53 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/02 14:29:58 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/02 14:29:58 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"joke3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":24685,"visibility":2,"id":51875}
 • Ico64_joke2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482","asset_updated_at":"2015/04/02 14:29:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/02 14:29:33 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/02 14:29:36 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/02 14:29:36 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"joke2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":33518,"visibility":2,"id":51874}
 • Ico64_joke1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e481","asset_updated_at":"2015/04/02 14:29:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/02 14:29:10 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/02 14:29:14 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/02 14:29:14 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"joke1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":14399,"visibility":2,"id":51873}
 • Ico64_bank2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e18\u0e19\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23102","asset_updated_at":"2015/04/01 14:00:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/01 14:00:39 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/01 14:00:43 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/01 14:00:43 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"bank2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":52330,"visibility":2,"id":51853}
 • Ico64_bank1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e18\u0e19\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23101","asset_updated_at":"2015/04/01 14:00:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/01 14:00:15 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/01 14:00:21 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/01 14:00:21 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"bank1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":50434,"visibility":2,"id":51852}
 • Ico64_img_3262 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e287","asset_updated_at":"2015/04/01 10:38:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/01 10:38:17 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/01 10:38:22 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/01 10:38:22 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"IMG_3262.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":65211,"visibility":2,"id":51847}
 • Ico64_img_3260 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e286","asset_updated_at":"2015/04/01 10:35:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/01 10:35:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/01 10:36:01 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/01 10:36:01 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"IMG_3260.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":65366,"visibility":2,"id":51846}
 • Ico64_img_3252 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e285","asset_updated_at":"2015/04/01 10:35:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/01 10:35:01 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/01 10:35:04 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/01 10:35:04 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"IMG_3252.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":55747,"visibility":2,"id":51845}
 • Ico64_img_3249 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e284","asset_updated_at":"2015/04/01 10:34:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/01 10:34:40 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/01 10:34:43 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/01 10:34:43 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"IMG_3249.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":80820,"visibility":2,"id":51844}
 • Ico64_img_3248 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e283","asset_updated_at":"2015/04/01 10:34:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/01 10:34:13 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/01 10:34:16 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/01 10:34:16 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"IMG_3248.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":60128,"visibility":2,"id":51843}
 • Ico64_img_3229 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e282","asset_updated_at":"2015/04/01 10:33:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/01 10:33:54 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/01 10:34:00 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/01 10:34:00 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"IMG_3229.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":62912,"visibility":2,"id":51842}
 • Ico64_img_3227 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e281","asset_updated_at":"2015/04/01 10:32:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/04/01 10:32:20 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/04/01 10:32:23 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/04/01 10:32:23 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"IMG_3227.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":59003,"visibility":2,"id":51841}
 • Ico64_relax {"media_folder_id":346,"description":"\u0e04\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e04\u0e23\u0e35\u0e22\u0e14","asset_updated_at":"2015/03/31 16:29:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/03/31 16:29:19 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/03/31 16:29:24 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/03/31 16:29:24 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"relax.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":415605,"visibility":2,"id":51809}
 • Ico64_laytrang08 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e078","asset_updated_at":"2015/03/02 11:46:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/03/02 11:46:08 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/03/02 11:46:13 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/03/02 11:46:13 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"laytrang08.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":78847,"visibility":2,"id":51367}
 • Ico64_laytrang07 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e077","asset_updated_at":"2015/03/02 11:45:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/03/02 11:45:50 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/03/02 11:45:54 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/03/02 11:45:54 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"laytrang07.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":21739,"visibility":2,"id":51366}
 • Ico64_laytrang06 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e076","asset_updated_at":"2015/03/02 11:45:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/03/02 11:45:29 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/03/02 11:45:31 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/03/02 11:45:31 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"laytrang06.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":237699,"visibility":2,"id":51365}
Thumbnail Size: