นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_duck2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e072","asset_updated_at":"2015/05/07 14:29:33 +0700","asset_file_name":"duck2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52585,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119133,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/07 14:29:33 +0700","modified_at":"2015/05/07 14:29:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 14:29:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_duck1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e071","asset_updated_at":"2015/05/07 14:29:13 +0700","asset_file_name":"duck1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52584,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133452,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/07 14:29:13 +0700","modified_at":"2015/05/07 14:29:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 14:29:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_taokua3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e04\u0e31\u0e48\u0e273","asset_updated_at":"2015/04/29 12:59:18 +0700","asset_file_name":"taokua3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52452,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21600,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/29 12:59:18 +0700","modified_at":"2015/04/29 12:59:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/29 12:59:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_taokua2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e04\u0e31\u0e48\u0e272","asset_updated_at":"2015/04/29 12:58:54 +0700","asset_file_name":"taokua2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52451,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26105,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/29 12:58:54 +0700","modified_at":"2015/04/29 12:58:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/29 12:58:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_taokua1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e04\u0e31\u0e48\u0e271","asset_updated_at":"2015/04/29 12:58:30 +0700","asset_file_name":"taokua1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52450,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":22473,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/29 12:58:30 +0700","modified_at":"2015/04/29 12:58:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/29 12:58:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_fire {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2015/04/29 12:51:00 +0700","asset_file_name":"fire.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52449,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":202283,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/29 12:51:00 +0700","modified_at":"2015/04/29 12:51:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/29 12:51:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_porktee5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e15\u0e35\u0e4b5","asset_updated_at":"2015/04/21 16:36:33 +0700","asset_file_name":"porktee5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52324,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56940,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/21 16:36:33 +0700","modified_at":"2015/04/21 16:36:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/21 16:36:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_porktee4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e15\u0e35\u0e4b4","asset_updated_at":"2015/04/21 16:36:10 +0700","asset_file_name":"porktee4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52323,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10390,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/21 16:36:10 +0700","modified_at":"2015/04/21 16:36:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/21 16:36:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_porktee3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e15\u0e35\u0e4b3","asset_updated_at":"2015/04/21 16:35:34 +0700","asset_file_name":"porktee3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52322,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":142025,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/21 16:35:34 +0700","modified_at":"2015/04/21 16:35:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/21 16:35:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_porktee2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e15\u0e35\u0e4b2","asset_updated_at":"2015/04/21 16:35:04 +0700","asset_file_name":"porktee2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52321,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119384,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/21 16:35:05 +0700","modified_at":"2015/04/21 16:35:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/21 16:35:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_porktee1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e15\u0e35\u0e4b1","asset_updated_at":"2015/04/21 16:34:43 +0700","asset_file_name":"porktee1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52320,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118653,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/21 16:34:43 +0700","modified_at":"2015/04/21 16:34:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/21 16:34:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pork4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e41\u0e14\u0e07\u0e2d\u0e20\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e343","asset_updated_at":"2015/04/16 10:03:03 +0700","asset_file_name":"pork4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52110,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28471,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/16 10:03:03 +0700","modified_at":"2015/04/16 10:03:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/16 10:03:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pork3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e41\u0e14\u0e07\u0e2d\u0e20\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e342","asset_updated_at":"2015/04/16 10:02:41 +0700","asset_file_name":"pork3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52109,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30514,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/16 10:02:41 +0700","modified_at":"2015/04/16 10:02:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/16 10:02:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pork2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e41\u0e14\u0e07\u0e2d\u0e20\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e341","asset_updated_at":"2015/04/16 10:02:15 +0700","asset_file_name":"pork2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52108,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33479,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/16 10:02:15 +0700","modified_at":"2015/04/16 10:02:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/16 10:02:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_joke06 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c6","asset_updated_at":"2015/04/08 15:35:08 +0700","asset_file_name":"joke06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51985,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56446,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/08 15:35:08 +0700","modified_at":"2015/04/08 15:35:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 15:35:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_joke05 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c5","asset_updated_at":"2015/04/08 15:34:47 +0700","asset_file_name":"joke05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51984,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127745,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/08 15:34:47 +0700","modified_at":"2015/04/08 15:34:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 15:34:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_joke04 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c4","asset_updated_at":"2015/04/08 15:34:24 +0700","asset_file_name":"joke04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51983,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52027,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/08 15:34:24 +0700","modified_at":"2015/04/08 15:34:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 15:34:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_joke03 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c3","asset_updated_at":"2015/04/08 15:30:01 +0700","asset_file_name":"joke03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51982,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103405,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/08 15:30:01 +0700","modified_at":"2015/04/08 15:30:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 15:30:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_joke02 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c2","asset_updated_at":"2015/04/08 15:29:36 +0700","asset_file_name":"joke02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51981,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108041,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/08 15:29:36 +0700","modified_at":"2015/04/08 15:29:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 15:29:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_joke01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c1","asset_updated_at":"2015/04/08 15:28:46 +0700","asset_file_name":"joke01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51980,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69427,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/08 15:28:46 +0700","modified_at":"2015/04/08 15:28:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 15:28:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_joke3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e483","asset_updated_at":"2015/04/02 14:29:53 +0700","asset_file_name":"joke3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51875,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24685,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/02 14:29:53 +0700","modified_at":"2015/04/02 14:29:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/02 14:29:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_joke2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482","asset_updated_at":"2015/04/02 14:29:33 +0700","asset_file_name":"joke2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51874,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33518,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/02 14:29:33 +0700","modified_at":"2015/04/02 14:29:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/02 14:29:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_joke1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e481","asset_updated_at":"2015/04/02 14:29:09 +0700","asset_file_name":"joke1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51873,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14399,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/02 14:29:10 +0700","modified_at":"2015/04/02 14:29:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/02 14:29:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_bank2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e18\u0e19\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23102","asset_updated_at":"2015/04/01 14:00:39 +0700","asset_file_name":"bank2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51853,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52330,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/01 14:00:39 +0700","modified_at":"2015/04/01 14:00:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/01 14:00:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_bank1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e18\u0e19\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23101","asset_updated_at":"2015/04/01 14:00:15 +0700","asset_file_name":"bank1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51852,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50434,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/01 14:00:15 +0700","modified_at":"2015/04/01 14:00:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/01 14:00:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_img_3262 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e287","asset_updated_at":"2015/04/01 10:38:17 +0700","asset_file_name":"IMG_3262.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51847,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65211,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/01 10:38:17 +0700","modified_at":"2015/04/01 10:38:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/01 10:38:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_img_3260 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e286","asset_updated_at":"2015/04/01 10:35:57 +0700","asset_file_name":"IMG_3260.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51846,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65366,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/01 10:35:57 +0700","modified_at":"2015/04/01 10:36:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/01 10:36:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_img_3252 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e285","asset_updated_at":"2015/04/01 10:35:01 +0700","asset_file_name":"IMG_3252.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51845,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55747,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/01 10:35:01 +0700","modified_at":"2015/04/01 10:35:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/01 10:35:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_img_3249 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e284","asset_updated_at":"2015/04/01 10:34:40 +0700","asset_file_name":"IMG_3249.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51844,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80820,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/01 10:34:40 +0700","modified_at":"2015/04/01 10:34:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/01 10:34:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_img_3248 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e283","asset_updated_at":"2015/04/01 10:34:13 +0700","asset_file_name":"IMG_3248.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51843,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60128,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/01 10:34:13 +0700","modified_at":"2015/04/01 10:34:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/01 10:34:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_img_3229 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e282","asset_updated_at":"2015/04/01 10:33:54 +0700","asset_file_name":"IMG_3229.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51842,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62912,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/01 10:33:54 +0700","modified_at":"2015/04/01 10:34:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/01 10:34:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_img_3227 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e281","asset_updated_at":"2015/04/01 10:32:20 +0700","asset_file_name":"IMG_3227.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51841,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59003,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/01 10:32:20 +0700","modified_at":"2015/04/01 10:32:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/01 10:32:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_relax {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e04\u0e23\u0e35\u0e22\u0e14","asset_updated_at":"2015/03/31 16:29:19 +0700","asset_file_name":"relax.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51809,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":415605,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/03/31 16:29:19 +0700","modified_at":"2015/03/31 16:29:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/31 16:29:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_laytrang08 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e078","asset_updated_at":"2015/03/02 11:46:08 +0700","asset_file_name":"laytrang08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51367,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78847,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/03/02 11:46:08 +0700","modified_at":"2015/03/02 11:46:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/02 11:46:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_laytrang07 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e077","asset_updated_at":"2015/03/02 11:45:50 +0700","asset_file_name":"laytrang07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51366,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21739,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/03/02 11:45:50 +0700","modified_at":"2015/03/02 11:45:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/02 11:45:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_laytrang06 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e076","asset_updated_at":"2015/03/02 11:45:29 +0700","asset_file_name":"laytrang06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51365,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":237699,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/03/02 11:45:29 +0700","modified_at":"2015/03/02 11:45:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/02 11:45:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: