นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_pan2 {"modified_at":"2015/06/19 15:38:20 +0700","id":53334,"asset_file_size":183062,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/06/19 15:38:14 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1e\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e27\u0e49\u0e04\u0e23\u0e392","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/06/19 15:38:20 +0700","asset_updated_at":"2015/06/19 15:38:14 +0700","asset_file_name":"pan2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_pan1 {"modified_at":"2015/06/19 15:37:58 +0700","id":53333,"asset_file_size":162991,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/06/19 15:37:57 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1e\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e27\u0e49\u0e04\u0e23\u0e391","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/06/19 15:37:58 +0700","asset_updated_at":"2015/06/19 15:37:57 +0700","asset_file_name":"pan1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_diet9 {"modified_at":"2015/06/11 12:02:36 +0700","id":53150,"asset_file_size":237563,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/06/11 12:02:34 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e011","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/06/11 12:02:36 +0700","asset_updated_at":"2015/06/11 12:02:34 +0700","asset_file_name":"diet9.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_mouth {"modified_at":"2015/06/03 10:48:49 +0700","id":53025,"asset_file_size":150541,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/06/03 10:48:46 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e25\u0e34\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e01","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/06/03 10:48:49 +0700","asset_updated_at":"2015/06/03 10:48:46 +0700","asset_file_name":"mouth.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_boat8 {"modified_at":"2015/05/29 17:09:55 +0700","id":53003,"asset_file_size":10002,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/05/29 17:09:51 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d8","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/05/29 17:09:55 +0700","asset_updated_at":"2015/05/29 17:09:51 +0700","asset_file_name":"boat8.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_boat7 {"modified_at":"2015/05/29 17:09:32 +0700","id":53002,"asset_file_size":65682,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/05/29 17:09:29 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d7","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/05/29 17:09:32 +0700","asset_updated_at":"2015/05/29 17:09:29 +0700","asset_file_name":"boat7.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_boat6 {"modified_at":"2015/05/29 17:09:08 +0700","id":53001,"asset_file_size":89821,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/05/29 17:09:04 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d6","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/05/29 17:09:08 +0700","asset_updated_at":"2015/05/29 17:09:04 +0700","asset_file_name":"boat6.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_boat5 {"modified_at":"2015/05/29 17:08:44 +0700","id":53000,"asset_file_size":196523,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/05/29 17:08:43 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d5","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/05/29 17:08:44 +0700","asset_updated_at":"2015/05/29 17:08:43 +0700","asset_file_name":"boat5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_boat3 {"modified_at":"2015/05/29 17:08:28 +0700","id":52999,"asset_file_size":110786,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/05/29 17:08:25 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d3","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/05/29 17:08:28 +0700","asset_updated_at":"2015/05/29 17:08:25 +0700","asset_file_name":"boat3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_boat2 {"modified_at":"2015/05/29 17:08:07 +0700","id":52998,"asset_file_size":194412,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/05/29 17:08:03 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d2","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/05/29 17:08:07 +0700","asset_updated_at":"2015/05/29 17:08:03 +0700","asset_file_name":"boat2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_boat1 {"modified_at":"2015/05/29 17:07:48 +0700","id":52997,"asset_file_size":214766,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/05/29 17:07:43 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d1","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/05/29 17:07:48 +0700","asset_updated_at":"2015/05/29 17:07:43 +0700","asset_file_name":"boat1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_selfie15 {"modified_at":"2015/05/29 16:51:26 +0700","id":52995,"asset_file_size":200686,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/05/29 16:51:20 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e0715","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/05/29 16:51:26 +0700","asset_updated_at":"2015/05/29 16:51:20 +0700","asset_file_name":"selfie15.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_expire {"modified_at":"2015/05/19 17:41:49 +0700","id":52790,"asset_file_size":235542,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/05/19 17:41:46 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e21\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/05/19 17:41:49 +0700","asset_updated_at":"2015/05/19 17:41:46 +0700","asset_file_name":"expire.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_jaehuay6 {"modified_at":"2015/05/12 09:11:17 +0700","id":52664,"asset_file_size":9359,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/05/12 09:11:15 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e226","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/05/12 09:11:17 +0700","asset_updated_at":"2015/05/12 09:11:15 +0700","asset_file_name":"jaehuay6.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_jaehuay5 {"modified_at":"2015/05/12 09:10:51 +0700","id":52663,"asset_file_size":16700,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/05/12 09:10:44 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e225","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/05/12 09:10:51 +0700","asset_updated_at":"2015/05/12 09:10:44 +0700","asset_file_name":"jaehuay5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_jaehuay4 {"modified_at":"2015/05/12 09:10:29 +0700","id":52662,"asset_file_size":63390,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/05/12 09:10:24 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e224","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/05/12 09:10:29 +0700","asset_updated_at":"2015/05/12 09:10:24 +0700","asset_file_name":"jaehuay4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_jaehuay3 {"modified_at":"2015/05/12 09:10:08 +0700","id":52661,"asset_file_size":59954,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/05/12 09:10:02 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e223","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/05/12 09:10:08 +0700","asset_updated_at":"2015/05/12 09:10:02 +0700","asset_file_name":"jaehuay3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_jaehuay2 {"modified_at":"2015/05/12 09:09:42 +0700","id":52660,"asset_file_size":56104,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/05/12 09:09:37 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e222","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/05/12 09:09:42 +0700","asset_updated_at":"2015/05/12 09:09:37 +0700","asset_file_name":"jaehuay2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_jaehuay1 {"modified_at":"2015/05/12 09:09:20 +0700","id":52659,"asset_file_size":68702,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/05/12 09:09:15 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e221","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/05/12 09:09:20 +0700","asset_updated_at":"2015/05/12 09:09:15 +0700","asset_file_name":"jaehuay1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_earth2 {"modified_at":"2015/05/11 13:45:42 +0700","id":52626,"asset_file_size":52462,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/05/11 13:45:40 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e272","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/05/11 13:45:42 +0700","asset_updated_at":"2015/05/11 13:45:40 +0700","asset_file_name":"earth2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_earth1 {"modified_at":"2015/05/11 13:45:20 +0700","id":52625,"asset_file_size":117439,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/05/11 13:45:18 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e271","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/05/11 13:45:20 +0700","asset_updated_at":"2015/05/11 13:45:18 +0700","asset_file_name":"earth1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_duck3 {"modified_at":"2015/05/07 14:29:58 +0700","id":52586,"asset_file_size":45917,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/05/07 14:29:54 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e073","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/05/07 14:29:58 +0700","asset_updated_at":"2015/05/07 14:29:54 +0700","asset_file_name":"duck3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_duck2 {"modified_at":"2015/05/07 14:29:37 +0700","id":52585,"asset_file_size":119133,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/05/07 14:29:33 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e072","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/05/07 14:29:37 +0700","asset_updated_at":"2015/05/07 14:29:33 +0700","asset_file_name":"duck2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_duck1 {"modified_at":"2015/05/07 14:29:15 +0700","id":52584,"asset_file_size":133452,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/05/07 14:29:13 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e071","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/05/07 14:29:15 +0700","asset_updated_at":"2015/05/07 14:29:13 +0700","asset_file_name":"duck1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_taokua3 {"modified_at":"2015/04/29 12:59:23 +0700","id":52452,"asset_file_size":21600,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/04/29 12:59:18 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e04\u0e31\u0e48\u0e273","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/04/29 12:59:23 +0700","asset_updated_at":"2015/04/29 12:59:18 +0700","asset_file_name":"taokua3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: