นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_pan2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e27\u0e49\u0e04\u0e23\u0e392","asset_updated_at":"2015/06/19 15:38:14 +0700","asset_file_name":"pan2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53334,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":183062,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/06/19 15:38:14 +0700","modified_at":"2015/06/19 15:38:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/19 15:38:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pan1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e27\u0e49\u0e04\u0e23\u0e391","asset_updated_at":"2015/06/19 15:37:57 +0700","asset_file_name":"pan1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53333,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":162991,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/06/19 15:37:57 +0700","modified_at":"2015/06/19 15:37:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/19 15:37:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_diet9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e011","asset_updated_at":"2015/06/11 12:02:34 +0700","asset_file_name":"diet9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53150,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":237563,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/06/11 12:02:34 +0700","modified_at":"2015/06/11 12:02:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/11 12:02:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_mouth {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e25\u0e34\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e01","asset_updated_at":"2015/06/03 10:48:46 +0700","asset_file_name":"mouth.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53025,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150541,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/06/03 10:48:46 +0700","modified_at":"2015/06/03 10:48:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/03 10:48:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_boat8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d8","asset_updated_at":"2015/05/29 17:09:51 +0700","asset_file_name":"boat8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53003,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10002,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/29 17:09:51 +0700","modified_at":"2015/05/29 17:09:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/29 17:09:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_boat7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d7","asset_updated_at":"2015/05/29 17:09:29 +0700","asset_file_name":"boat7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53002,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65682,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/29 17:09:29 +0700","modified_at":"2015/05/29 17:09:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/29 17:09:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_boat6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d6","asset_updated_at":"2015/05/29 17:09:04 +0700","asset_file_name":"boat6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53001,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89821,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/29 17:09:04 +0700","modified_at":"2015/05/29 17:09:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/29 17:09:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_boat5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d5","asset_updated_at":"2015/05/29 17:08:43 +0700","asset_file_name":"boat5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53000,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":196523,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/29 17:08:43 +0700","modified_at":"2015/05/29 17:08:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/29 17:08:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_boat3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d3","asset_updated_at":"2015/05/29 17:08:25 +0700","asset_file_name":"boat3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52999,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110786,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/29 17:08:25 +0700","modified_at":"2015/05/29 17:08:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/29 17:08:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_boat2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d2","asset_updated_at":"2015/05/29 17:08:03 +0700","asset_file_name":"boat2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52998,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":194412,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/29 17:08:03 +0700","modified_at":"2015/05/29 17:08:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/29 17:08:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_boat1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d1","asset_updated_at":"2015/05/29 17:07:43 +0700","asset_file_name":"boat1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52997,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":214766,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/29 17:07:43 +0700","modified_at":"2015/05/29 17:07:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/29 17:07:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_selfie15 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e0715","asset_updated_at":"2015/05/29 16:51:20 +0700","asset_file_name":"selfie15.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52995,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":200686,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/29 16:51:20 +0700","modified_at":"2015/05/29 16:51:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/29 16:51:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_expire {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e21\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38","asset_updated_at":"2015/05/19 17:41:46 +0700","asset_file_name":"expire.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52790,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":235542,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/19 17:41:46 +0700","modified_at":"2015/05/19 17:41:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/19 17:41:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_jaehuay6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e226","asset_updated_at":"2015/05/12 09:11:15 +0700","asset_file_name":"jaehuay6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52664,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9359,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/12 09:11:15 +0700","modified_at":"2015/05/12 09:11:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 09:11:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_jaehuay5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e225","asset_updated_at":"2015/05/12 09:10:44 +0700","asset_file_name":"jaehuay5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52663,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16700,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/12 09:10:44 +0700","modified_at":"2015/05/12 09:10:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 09:10:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_jaehuay4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e224","asset_updated_at":"2015/05/12 09:10:24 +0700","asset_file_name":"jaehuay4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52662,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63390,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/12 09:10:24 +0700","modified_at":"2015/05/12 09:10:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 09:10:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_jaehuay3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e223","asset_updated_at":"2015/05/12 09:10:02 +0700","asset_file_name":"jaehuay3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52661,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59954,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/12 09:10:02 +0700","modified_at":"2015/05/12 09:10:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 09:10:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_jaehuay2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e222","asset_updated_at":"2015/05/12 09:09:37 +0700","asset_file_name":"jaehuay2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52660,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56104,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/12 09:09:37 +0700","modified_at":"2015/05/12 09:09:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 09:09:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_jaehuay1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e221","asset_updated_at":"2015/05/12 09:09:15 +0700","asset_file_name":"jaehuay1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52659,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68702,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/12 09:09:15 +0700","modified_at":"2015/05/12 09:09:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 09:09:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_earth2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e272","asset_updated_at":"2015/05/11 13:45:40 +0700","asset_file_name":"earth2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52626,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52462,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/11 13:45:40 +0700","modified_at":"2015/05/11 13:45:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/11 13:45:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_earth1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e271","asset_updated_at":"2015/05/11 13:45:18 +0700","asset_file_name":"earth1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52625,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117439,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/11 13:45:18 +0700","modified_at":"2015/05/11 13:45:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/11 13:45:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_duck3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e073","asset_updated_at":"2015/05/07 14:29:54 +0700","asset_file_name":"duck3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52586,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45917,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/07 14:29:54 +0700","modified_at":"2015/05/07 14:29:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 14:29:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_duck2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e072","asset_updated_at":"2015/05/07 14:29:33 +0700","asset_file_name":"duck2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52585,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119133,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/07 14:29:33 +0700","modified_at":"2015/05/07 14:29:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 14:29:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_duck1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e071","asset_updated_at":"2015/05/07 14:29:13 +0700","asset_file_name":"duck1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52584,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133452,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/07 14:29:13 +0700","modified_at":"2015/05/07 14:29:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 14:29:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_taokua3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e04\u0e31\u0e48\u0e273","asset_updated_at":"2015/04/29 12:59:18 +0700","asset_file_name":"taokua3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52452,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21600,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/29 12:59:18 +0700","modified_at":"2015/04/29 12:59:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/29 12:59:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: