นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_pan2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pan2.jpg","created_at":"2015/06/19 15:38:14 +0700","asset_updated_at":"2015/06/19 15:38:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/19 15:38:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e27\u0e49\u0e04\u0e23\u0e392","asset_file_size":183062,"modified_at":"2015/06/19 15:38:20 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53334,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pan1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pan1.jpg","created_at":"2015/06/19 15:37:57 +0700","asset_updated_at":"2015/06/19 15:37:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/19 15:37:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e27\u0e49\u0e04\u0e23\u0e391","asset_file_size":162991,"modified_at":"2015/06/19 15:37:58 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53333,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_diet9 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"diet9.jpg","created_at":"2015/06/11 12:02:34 +0700","asset_updated_at":"2015/06/11 12:02:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/11 12:02:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e011","asset_file_size":237563,"modified_at":"2015/06/11 12:02:36 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53150,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_mouth {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mouth.jpg","created_at":"2015/06/03 10:48:46 +0700","asset_updated_at":"2015/06/03 10:48:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/03 10:48:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e25\u0e34\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e01","asset_file_size":150541,"modified_at":"2015/06/03 10:48:49 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53025,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_boat8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"boat8.jpg","created_at":"2015/05/29 17:09:51 +0700","asset_updated_at":"2015/05/29 17:09:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/29 17:09:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d8","asset_file_size":10002,"modified_at":"2015/05/29 17:09:55 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53003,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_boat7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"boat7.jpg","created_at":"2015/05/29 17:09:29 +0700","asset_updated_at":"2015/05/29 17:09:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/29 17:09:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d7","asset_file_size":65682,"modified_at":"2015/05/29 17:09:32 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53002,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_boat6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"boat6.jpg","created_at":"2015/05/29 17:09:04 +0700","asset_updated_at":"2015/05/29 17:09:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/29 17:09:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d6","asset_file_size":89821,"modified_at":"2015/05/29 17:09:08 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53001,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_boat5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"boat5.jpg","created_at":"2015/05/29 17:08:43 +0700","asset_updated_at":"2015/05/29 17:08:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/29 17:08:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d5","asset_file_size":196523,"modified_at":"2015/05/29 17:08:44 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53000,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_boat3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"boat3.jpg","created_at":"2015/05/29 17:08:25 +0700","asset_updated_at":"2015/05/29 17:08:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/29 17:08:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d3","asset_file_size":110786,"modified_at":"2015/05/29 17:08:28 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52999,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_boat2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"boat2.jpg","created_at":"2015/05/29 17:08:03 +0700","asset_updated_at":"2015/05/29 17:08:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/29 17:08:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d2","asset_file_size":194412,"modified_at":"2015/05/29 17:08:07 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52998,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_boat1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"boat1.jpg","created_at":"2015/05/29 17:07:43 +0700","asset_updated_at":"2015/05/29 17:07:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/29 17:07:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d1","asset_file_size":214766,"modified_at":"2015/05/29 17:07:48 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52997,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_selfie15 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"selfie15.jpg","created_at":"2015/05/29 16:51:20 +0700","asset_updated_at":"2015/05/29 16:51:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/29 16:51:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e0715","asset_file_size":200686,"modified_at":"2015/05/29 16:51:26 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52995,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_expire {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"expire.jpg","created_at":"2015/05/19 17:41:46 +0700","asset_updated_at":"2015/05/19 17:41:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/19 17:41:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e21\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38","asset_file_size":235542,"modified_at":"2015/05/19 17:41:49 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52790,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_jaehuay6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jaehuay6.jpg","created_at":"2015/05/12 09:11:15 +0700","asset_updated_at":"2015/05/12 09:11:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 09:11:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e226","asset_file_size":9359,"modified_at":"2015/05/12 09:11:17 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52664,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_jaehuay5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jaehuay5.jpg","created_at":"2015/05/12 09:10:44 +0700","asset_updated_at":"2015/05/12 09:10:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 09:10:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e225","asset_file_size":16700,"modified_at":"2015/05/12 09:10:51 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52663,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_jaehuay4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jaehuay4.jpg","created_at":"2015/05/12 09:10:24 +0700","asset_updated_at":"2015/05/12 09:10:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 09:10:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e224","asset_file_size":63390,"modified_at":"2015/05/12 09:10:29 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52662,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_jaehuay3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jaehuay3.jpg","created_at":"2015/05/12 09:10:02 +0700","asset_updated_at":"2015/05/12 09:10:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 09:10:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e223","asset_file_size":59954,"modified_at":"2015/05/12 09:10:08 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52661,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_jaehuay2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jaehuay2.jpg","created_at":"2015/05/12 09:09:37 +0700","asset_updated_at":"2015/05/12 09:09:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 09:09:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e222","asset_file_size":56104,"modified_at":"2015/05/12 09:09:42 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52660,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_jaehuay1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jaehuay1.jpg","created_at":"2015/05/12 09:09:15 +0700","asset_updated_at":"2015/05/12 09:09:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 09:09:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e221","asset_file_size":68702,"modified_at":"2015/05/12 09:09:20 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52659,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_earth2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"earth2.JPG","created_at":"2015/05/11 13:45:40 +0700","asset_updated_at":"2015/05/11 13:45:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/11 13:45:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e272","asset_file_size":52462,"modified_at":"2015/05/11 13:45:42 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52626,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_earth1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"earth1.JPG","created_at":"2015/05/11 13:45:18 +0700","asset_updated_at":"2015/05/11 13:45:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/11 13:45:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e271","asset_file_size":117439,"modified_at":"2015/05/11 13:45:20 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52625,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_duck3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"duck3.jpg","created_at":"2015/05/07 14:29:54 +0700","asset_updated_at":"2015/05/07 14:29:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 14:29:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e073","asset_file_size":45917,"modified_at":"2015/05/07 14:29:58 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52586,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_duck2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"duck2.jpg","created_at":"2015/05/07 14:29:33 +0700","asset_updated_at":"2015/05/07 14:29:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 14:29:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e072","asset_file_size":119133,"modified_at":"2015/05/07 14:29:37 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52585,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_duck1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"duck1.jpg","created_at":"2015/05/07 14:29:13 +0700","asset_updated_at":"2015/05/07 14:29:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 14:29:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e071","asset_file_size":133452,"modified_at":"2015/05/07 14:29:15 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52584,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_taokua3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"taokua3.jpg","created_at":"2015/04/29 12:59:18 +0700","asset_updated_at":"2015/04/29 12:59:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/29 12:59:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e04\u0e31\u0e48\u0e273","asset_file_size":21600,"modified_at":"2015/04/29 12:59:23 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52452,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: