นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sun2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e192","asset_updated_at":"2014/04/24 16:07:52 +0700","asset_file_name":"sun2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46276,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57222,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/04/24 16:07:52 +0700","modified_at":"2014/04/24 16:07:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/24 16:07:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sun1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e191","asset_updated_at":"2014/04/24 16:07:23 +0700","asset_file_name":"sun1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46275,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55452,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/04/24 16:07:23 +0700","modified_at":"2014/04/24 16:07:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/24 16:07:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dessert {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e22","asset_updated_at":"2014/04/22 10:21:08 +0700","asset_file_name":"dessert.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46221,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67491,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/04/22 10:21:08 +0700","modified_at":"2014/04/22 10:21:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/22 10:21:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ta3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e42\u0e2d5","asset_updated_at":"2014/04/18 15:48:12 +0700","asset_file_name":"ta3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46177,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":144588,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/04/18 15:48:12 +0700","modified_at":"2014/04/18 15:48:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/18 15:48:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_palio1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e42\u0e2d4","asset_updated_at":"2014/04/18 15:44:44 +0700","asset_file_name":"palio1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46176,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73864,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/04/18 15:44:44 +0700","modified_at":"2014/04/18 15:44:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/18 15:44:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ta2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e42\u0e2d3","asset_updated_at":"2014/04/18 15:42:53 +0700","asset_file_name":"ta2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46175,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84740,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/04/18 15:42:53 +0700","modified_at":"2014/04/18 15:43:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/18 15:43:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ta {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e42\u0e2d2","asset_updated_at":"2014/04/18 15:20:04 +0700","asset_file_name":"Ta.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46169,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73864,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/04/18 15:20:04 +0700","modified_at":"2014/04/18 15:42:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/18 15:42:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_lionair {"member_only_commentable":false,"description":"lionair","asset_updated_at":"2014/04/18 09:07:45 +0700","asset_file_name":"lionair.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46153,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4486,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/04/18 09:07:45 +0700","modified_at":"2014/04/18 09:07:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/18 09:07:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_diet {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e19\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","asset_updated_at":"2014/04/11 16:18:48 +0700","asset_file_name":"diet.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46043,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51478,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/04/11 16:18:48 +0700","modified_at":"2014/04/11 16:18:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/11 16:18:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: