นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kug5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e31\u0e01\u0e41\u0e2e\u0e075","asset_updated_at":"2014/03/28 14:00:43 +0700","asset_file_name":"kug5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45779,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21685,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/03/28 14:00:43 +0700","modified_at":"2014/03/28 14:00:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/28 14:00:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kug4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e31\u0e01\u0e41\u0e2e\u0e074","asset_updated_at":"2014/03/28 13:57:21 +0700","asset_file_name":"kug4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45778,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58018,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/03/28 13:57:21 +0700","modified_at":"2014/03/28 13:57:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/28 13:57:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kug3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e31\u0e01\u0e41\u0e2e\u0e073","asset_updated_at":"2014/03/28 13:56:52 +0700","asset_file_name":"kug3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45777,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57752,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/03/28 13:56:52 +0700","modified_at":"2014/03/28 13:57:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/28 13:57:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kug2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e31\u0e01\u0e41\u0e2e\u0e072","asset_updated_at":"2014/03/28 13:56:18 +0700","asset_file_name":"kug2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45776,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49837,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/03/28 13:56:18 +0700","modified_at":"2014/03/28 13:56:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/28 13:56:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kug1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e31\u0e01\u0e41\u0e2e\u0e071","asset_updated_at":"2014/03/28 13:55:53 +0700","asset_file_name":"kug1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45775,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62409,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/03/28 13:55:53 +0700","modified_at":"2014/03/28 13:56:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/28 13:56:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_book2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e08\u0e19\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2014/03/13 14:43:35 +0700","asset_file_name":"book2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45442,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":116268,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/03/13 14:43:35 +0700","modified_at":"2014/03/13 14:43:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/13 14:43:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_p1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e381","asset_updated_at":"2014/03/05 16:17:48 +0700","asset_file_name":"p1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45273,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74486,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/03/05 16:17:48 +0700","modified_at":"2014/03/05 16:17:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/05 16:17:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_angry1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e19\u0e42\u0e01\u0e23\u0e18","asset_updated_at":"2014/03/04 22:13:29 +0700","asset_file_name":"angry1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45256,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38119,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/03/04 22:13:29 +0700","modified_at":"2014/03/04 22:13:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/04 22:13:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_mango {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e30\u0e21\u0e48\u0e27\u0e07\u0e14\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2014/03/03 14:55:21 +0700","asset_file_name":"mango.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45225,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32222,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/03/03 14:55:21 +0700","modified_at":"2014/03/03 15:03:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/03 15:03:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: