นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_garden3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e023","asset_updated_at":"2014/02/12 14:13:52 +0700","asset_file_name":"garden3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44929,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8922,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/02/12 14:13:52 +0700","modified_at":"2014/02/12 14:13:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 14:13:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_garden2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e022","asset_updated_at":"2014/02/12 14:13:28 +0700","asset_file_name":"garden2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44928,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11223,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/02/12 14:13:28 +0700","modified_at":"2014/02/12 14:13:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 14:13:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_garden1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e021","asset_updated_at":"2014/02/12 14:13:01 +0700","asset_file_name":"garden1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44927,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68412,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/02/12 14:13:01 +0700","modified_at":"2014/02/12 14:13:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 14:13:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_university {"member_only_commentable":false,"description":"10 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2014/02/01 20:02:26 +0700","asset_file_name":"university.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44694,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96185,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/02/01 20:02:26 +0700","modified_at":"2014/02/01 20:03:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/01 20:03:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bookfair1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2014/02/01 19:34:44 +0700","asset_file_name":"bookfair1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44693,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84644,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/02/01 19:34:44 +0700","modified_at":"2014/02/01 20:03:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/01 20:03:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_shoe2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e322","asset_updated_at":"2014/01/30 13:34:25 +0700","asset_file_name":"shoe2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44662,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49100,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/01/30 13:34:25 +0700","modified_at":"2014/01/30 14:03:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 14:03:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_shoe1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e321","asset_updated_at":"2014/01/30 13:33:48 +0700","asset_file_name":"shoe1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44661,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8398,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/01/30 13:33:48 +0700","modified_at":"2014/01/30 14:03:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 14:03:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_money {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e32","asset_updated_at":"2014/01/26 22:18:58 +0700","asset_file_name":"money.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44581,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68577,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/01/26 22:18:58 +0700","modified_at":"2014/01/26 22:19:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/26 22:19:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chilly3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e013","asset_updated_at":"2014/01/26 22:02:22 +0700","asset_file_name":"chilly3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44580,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":15314,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/01/26 22:02:22 +0700","modified_at":"2014/01/26 22:06:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/26 22:06:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: