นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_chilly2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e012","asset_updated_at":"2014/01/26 21:58:39 +0700","asset_file_name":"chilly2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44579,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10843,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/01/26 21:58:39 +0700","modified_at":"2014/01/26 22:06:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/26 22:06:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chilly {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e01","asset_updated_at":"2014/01/26 21:54:28 +0700","asset_file_name":"chilly.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44578,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":13019,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/01/26 21:54:28 +0700","modified_at":"2014/01/26 22:06:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/26 22:06:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_joan {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e08\u0e23\u0e2a\u0e25\u0e31\u0e14","asset_updated_at":"2014/01/19 21:35:58 +0700","asset_file_name":"joan.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44414,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":17674,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/01/19 21:35:58 +0700","modified_at":"2014/01/19 21:36:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/19 21:36:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_phuket4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e19\u0e214","asset_updated_at":"2014/01/18 20:46:07 +0700","asset_file_name":"phuket4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44409,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86341,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/01/18 20:46:07 +0700","modified_at":"2014/01/18 20:46:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/18 20:46:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_phuket3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e19\u0e213","asset_updated_at":"2014/01/18 20:45:34 +0700","asset_file_name":"phuket3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44408,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68256,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/01/18 20:45:34 +0700","modified_at":"2014/01/18 20:45:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/18 20:45:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_phuket2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e19\u0e212","asset_updated_at":"2014/01/18 20:45:03 +0700","asset_file_name":"phuket2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44407,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103609,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/01/18 20:45:03 +0700","modified_at":"2014/01/18 20:45:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/18 20:45:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_phuket1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e19\u0e211","asset_updated_at":"2014/01/18 20:44:28 +0700","asset_file_name":"phuket1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44406,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74345,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/01/18 20:44:28 +0700","modified_at":"2014/01/18 20:44:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/18 20:44:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_card {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e04\u0e2a","asset_updated_at":"2014/01/01 15:32:35 +0700","asset_file_name":"card.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44162,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":268648,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/01/01 15:32:35 +0700","modified_at":"2014/01/01 15:32:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/01 15:32:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_newyear1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e481","asset_updated_at":"2013/12/31 12:50:47 +0700","asset_file_name":"newyear1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44153,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93042,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/12/31 12:50:47 +0700","modified_at":"2013/12/31 12:50:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/31 12:50:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: