นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_clock {"asset_file_name":"clock.jpg.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/12/31 12:50:08 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e19\u0e32\u0e2c\u0e34\u0e01\u0e321","updated_at":"2013/12/31 12:50:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/12/31 12:50:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":116331,"id":44152,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/31 12:50:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_newyear {"asset_file_name":"newyear.jpg.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/12/31 12:47:44 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","updated_at":"2013/12/31 12:47:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/12/31 12:47:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":71671,"id":44151,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/31 12:47:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_pineapple {"asset_file_name":"pineapple.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/12/24 21:48:49 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e23\u0e14","updated_at":"2013/12/24 21:48:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/12/24 21:48:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":11133,"id":44110,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/24 21:48:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_salum3 {"asset_file_name":"salum3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/12/17 21:01:05 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e193","updated_at":"2013/12/17 21:01:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/12/17 21:00:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":58697,"id":44057,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/17 21:00:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_salum2 {"asset_file_name":"salum2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/12/17 21:00:08 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e192","updated_at":"2013/12/17 21:00:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/12/17 21:00:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":82220,"id":44056,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/17 21:00:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_salum1 {"asset_file_name":"salum1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/12/17 20:59:38 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e191","updated_at":"2013/12/17 20:59:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/12/17 20:59:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":86960,"id":44055,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/17 20:59:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_fish1 {"asset_file_name":"fish1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/12/12 15:35:50 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e23\u0e32\u0e01\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22","updated_at":"2013/12/12 15:35:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/12/12 15:35:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":10859,"id":43999,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/12 15:35:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_add {"asset_file_name":"add.jpg.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/12/10 14:35:11 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e1a\u0e43\u0e08","updated_at":"2013/12/10 14:35:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/12/10 14:35:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":10893,"id":43948,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/10 14:35:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_language {"asset_file_name":"language.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/12/07 19:47:12 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c\u0e27\u0e31\u0e22\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19","updated_at":"2013/12/07 19:47:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/12/07 19:47:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":34791,"id":43922,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/07 19:47:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: