นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_clock {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e2c\u0e34\u0e01\u0e321","asset_updated_at":"2013/12/31 12:50:03 +0700","asset_file_name":"clock.jpg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44152,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":116331,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/12/31 12:50:03 +0700","modified_at":"2013/12/31 12:50:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/31 12:50:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_newyear {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_updated_at":"2013/12/31 12:47:37 +0700","asset_file_name":"newyear.jpg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44151,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71671,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/12/31 12:47:37 +0700","modified_at":"2013/12/31 12:47:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/31 12:47:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pineapple {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e23\u0e14","asset_updated_at":"2013/12/24 21:48:43 +0700","asset_file_name":"pineapple.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44110,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11133,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/12/24 21:48:43 +0700","modified_at":"2013/12/24 21:48:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/24 21:48:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_salum3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e193","asset_updated_at":"2013/12/17 21:00:57 +0700","asset_file_name":"salum3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44057,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58697,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/12/17 21:00:57 +0700","modified_at":"2013/12/17 21:01:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/17 21:01:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_salum2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e192","asset_updated_at":"2013/12/17 21:00:02 +0700","asset_file_name":"salum2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44056,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82220,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/12/17 21:00:02 +0700","modified_at":"2013/12/17 21:00:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/17 21:00:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_salum1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e191","asset_updated_at":"2013/12/17 20:59:29 +0700","asset_file_name":"salum1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44055,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86960,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/12/17 20:59:29 +0700","modified_at":"2013/12/17 20:59:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/17 20:59:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_fish1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e23\u0e32\u0e01\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22","asset_updated_at":"2013/12/12 15:35:41 +0700","asset_file_name":"fish1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43999,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10859,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/12/12 15:35:41 +0700","modified_at":"2013/12/12 15:35:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/12 15:35:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_add {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e1a\u0e43\u0e08","asset_updated_at":"2013/12/10 14:35:03 +0700","asset_file_name":"add.jpg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43948,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10893,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/12/10 14:35:03 +0700","modified_at":"2013/12/10 14:35:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/10 14:35:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_language {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c\u0e27\u0e31\u0e22\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19","asset_updated_at":"2013/12/07 19:47:02 +0700","asset_file_name":"language.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43922,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34791,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/12/07 19:47:02 +0700","modified_at":"2013/12/07 19:47:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/07 19:47:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: