นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_body {"asset_file_name":"body.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/11/23 19:26:29 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22","updated_at":"2013/11/23 19:26:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/11/23 19:26:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":197488,"id":43788,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/11/23 19:26:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_yim {"asset_file_name":"yim.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/11/23 19:11:45 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e22\u0e34\u0e49\u0e21","updated_at":"2013/11/23 19:11:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/11/23 19:11:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":81990,"id":43787,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/11/23 19:11:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_picture2 {"asset_file_name":"Picture2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/11/19 15:41:12 +0700","media_folder_id":346,"description":"web si","updated_at":"2013/11/19 15:41:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/11/19 15:41:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":158150,"id":43708,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/11/19 15:41:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_picture1 {"asset_file_name":"Picture1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/11/19 15:31:02 +0700","media_folder_id":346,"description":"web sis","updated_at":"2013/11/19 15:31:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/11/19 15:30:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":89382,"id":43707,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/11/19 15:30:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_flower1 {"asset_file_name":"flower1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/12/04 21:27:32 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e1e\u0e38\u0e17\u0e18","updated_at":"2013/12/04 21:27:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/11/19 10:36:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":72825,"id":43698,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/04 21:27:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_160521 {"asset_file_name":"160521.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/11/08 21:06:19 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32","updated_at":"2013/11/08 21:06:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/11/08 21:06:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":144727,"id":43565,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/11/08 21:06:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_bag2 {"asset_file_name":"bag2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/11/08 10:03:36 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e32\u0e1e\u0e32\u0e22","updated_at":"2013/11/08 10:03:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/11/08 10:02:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":80989,"id":43558,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/11/08 10:02:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_bag1 {"asset_file_name":"bag1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/11/08 10:03:34 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e32","updated_at":"2013/11/08 10:03:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/11/08 10:01:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":78516,"id":43557,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/11/08 10:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_bag02 {"asset_file_name":"bag02.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/11/08 10:03:24 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e322","updated_at":"2013/11/08 10:03:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/11/08 09:49:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":118371,"id":43555,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/11/08 09:49:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: