นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

Main > sikarase.s

No folder found
  • Small_bag01 {"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e321","asset_updated_at":"2013/11/08 09:48:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43554,"deleted_at":null,"created_at":"2013/11/08 09:48:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bag01.JPG","updated_at":"2013/11/08 10:03:21 +0700","modified_at":"2013/11/08 10:03:21 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":116575,"last_commented_at":null}
  • Small_happy {"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2013/10/18 14:50:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43260,"deleted_at":null,"created_at":"2013/10/18 14:50:22 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"happy.jpg.jpg","updated_at":"2013/10/18 14:50:33 +0700","modified_at":"2013/10/18 14:50:33 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":121789,"last_commented_at":null}
  • Small_table {"description":"\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2013/10/18 14:22:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43259,"deleted_at":null,"created_at":"2013/10/18 14:22:47 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"table.jpg","updated_at":"2013/10/18 14:22:53 +0700","modified_at":"2013/10/18 14:22:53 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":187968,"last_commented_at":null}
  • Small_paper {"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e32\u0e29","asset_updated_at":"2013/10/08 14:23:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43147,"deleted_at":null,"created_at":"2013/10/08 14:23:04 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"paper.jpg","updated_at":"2014/03/05 15:41:02 +0700","modified_at":"2014/03/05 15:41:02 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":83667,"last_commented_at":null}
  • Small_shop {"description":"\u0e0a\u0e2d\u0e1b\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e07","asset_updated_at":"2013/10/08 14:07:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43146,"deleted_at":null,"created_at":"2013/10/08 14:07:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"shop.jpg","updated_at":"2013/10/08 14:07:48 +0700","modified_at":"2013/10/08 14:07:48 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":27176,"last_commented_at":null}
  • Small_team {"description":"\u0e17\u0e35\u0e21","asset_updated_at":"2013/10/08 11:52:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43145,"deleted_at":null,"created_at":"2013/10/08 11:52:14 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"team.jpg","updated_at":"2013/10/08 11:52:20 +0700","modified_at":"2013/10/08 11:52:20 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":45525,"last_commented_at":null}
  • Small_wood {"description":"\u0e01\u0e34\u0e48\u0e07\u0e44\u0e21\u0e49","asset_updated_at":"2013/09/06 16:21:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42636,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/06 16:21:04 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"wood.jpg","updated_at":"2013/09/06 16:21:11 +0700","modified_at":"2013/09/06 16:21:11 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":6007,"last_commented_at":null}
  • Small_chang {"description":"\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/09/06 16:20:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42635,"deleted_at":null,"created_at":"2013/09/06 16:20:33 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"chang.jpg","updated_at":"2013/09/06 16:20:43 +0700","modified_at":"2013/09/06 16:20:43 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":47453,"last_commented_at":null}
  • Small_like {"description":"\u0e0a\u0e2d\u0e1a","asset_updated_at":"2013/08/17 16:21:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42183,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/17 16:21:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"like.jpg","updated_at":"2013/08/17 16:21:49 +0700","modified_at":"2013/08/17 16:21:49 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":105010,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: