นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_37120 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"37120.jpg","created_at":"2016/02/19 15:36:44 +0700","asset_updated_at":"2016/02/19 15:36:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/19 15:36:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c06","asset_file_size":84145,"modified_at":"2016/02/19 15:36:47 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56673,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_37118 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"37118.jpg","created_at":"2016/02/19 15:36:12 +0700","asset_updated_at":"2016/02/19 15:36:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/19 15:36:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c05","asset_file_size":95355,"modified_at":"2016/02/19 15:36:15 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56672,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_37111 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"37111.jpg","created_at":"2016/02/19 15:35:44 +0700","asset_updated_at":"2016/02/19 15:35:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/19 15:35:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c04","asset_file_size":99344,"modified_at":"2016/02/19 15:35:47 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56670,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_37108 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"37108.jpg","created_at":"2016/02/19 15:35:24 +0700","asset_updated_at":"2016/02/19 15:35:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/19 15:35:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c03","asset_file_size":97586,"modified_at":"2016/02/19 15:35:26 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56669,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_36882 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"36882.jpg","created_at":"2016/02/19 15:35:03 +0700","asset_updated_at":"2016/02/19 15:35:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/19 15:35:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c02","asset_file_size":93416,"modified_at":"2016/02/19 15:35:09 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56668,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_36880 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"36880.jpg","created_at":"2016/02/19 15:34:42 +0700","asset_updated_at":"2016/02/19 15:34:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/19 15:34:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c01","asset_file_size":91247,"modified_at":"2016/02/19 15:34:47 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56667,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bank05 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bank05.jpg","created_at":"2016/02/15 10:18:34 +0700","asset_updated_at":"2016/02/15 10:18:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/15 10:18:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e235","asset_file_size":114740,"modified_at":"2016/02/15 10:18:36 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56615,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bank04 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bank04.jpg","created_at":"2016/02/15 10:17:38 +0700","asset_updated_at":"2016/02/15 10:17:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/15 10:17:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e234","asset_file_size":105108,"modified_at":"2016/02/15 10:17:40 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56614,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bank03 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bank03.jpg","created_at":"2016/02/15 10:17:13 +0700","asset_updated_at":"2016/02/15 10:17:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/15 10:17:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e233","asset_file_size":97528,"modified_at":"2016/02/15 10:17:19 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56613,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: