นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

Main > sikarase.s

No folder found
  • Ico64_laytrang05 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e075","asset_updated_at":"2015/03/02 11:44:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/03/02 11:44:59 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/03/02 11:45:04 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/03/02 11:45:04 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"laytrang05.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":94743,"visibility":2,"id":51364}
  • Ico64_laytrang04 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e074","asset_updated_at":"2015/03/02 11:44:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/03/02 11:44:39 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/03/02 11:44:42 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/03/02 11:44:42 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"laytrang04.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":102354,"visibility":2,"id":51363}
  • Ico64_laytrang03 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e073","asset_updated_at":"2015/03/02 11:44:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/03/02 11:44:18 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/03/02 11:44:25 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/03/02 11:44:25 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"laytrang03.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":159248,"visibility":2,"id":51362}
  • Ico64_laytrang02 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e072","asset_updated_at":"2015/03/02 11:43:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/03/02 11:43:48 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/03/02 11:43:53 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/03/02 11:43:53 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"laytrang02.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":64885,"visibility":2,"id":51361}
  • Ico64_laytrang01 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e071","asset_updated_at":"2015/03/02 11:43:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/03/02 11:43:26 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/03/02 11:43:34 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/03/02 11:43:34 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"laytrang01.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":137240,"visibility":2,"id":51360}
  • Ico64_seminar2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e222","asset_updated_at":"2015/02/26 15:58:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/02/26 15:58:39 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/02/26 15:58:42 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/02/26 15:58:42 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"seminar2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":18138,"visibility":2,"id":51321}
  • Ico64_seminar1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e221","asset_updated_at":"2015/02/26 15:58:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/02/26 15:58:20 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/02/26 15:58:25 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/02/26 15:58:25 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"seminar1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":21545,"visibility":2,"id":51320}
  • Ico64_research1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e221","asset_updated_at":"2015/02/16 14:42:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/02/16 14:42:20 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/02/16 14:42:23 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/02/16 14:42:23 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"research1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":620575,"visibility":2,"id":51192}
  • Ico64_research2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2015/02/16 14:29:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/02/16 14:29:53 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/02/16 14:29:59 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/02/16 14:29:59 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"research2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":427216,"visibility":2,"id":51190}
  • Ico64_dayoff4 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e328","asset_updated_at":"2015/02/11 10:02:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/02/11 10:02:11 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/02/11 10:02:22 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/02/11 10:02:22 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"dayoff4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":1007290,"visibility":2,"id":51072}
  • Ico64_dayoff2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e325","asset_updated_at":"2015/02/11 09:51:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/02/11 09:51:31 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/02/11 09:51:39 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/02/11 09:51:39 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"dayoff2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":902962,"visibility":2,"id":51070}
  • Ico64_dayoff1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e323","asset_updated_at":"2015/02/11 09:46:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/02/11 09:46:46 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/02/11 09:46:52 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/02/11 09:46:52 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"dayoff1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":747139,"visibility":2,"id":51069}
  • Ico64_dayoff {"media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2015/02/09 15:58:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/02/09 15:58:34 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/02/09 15:58:41 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/02/09 15:58:41 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"dayoff.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":243849,"visibility":2,"id":50985}
  • Ico64_devan7 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e197","asset_updated_at":"2015/02/09 13:18:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/02/09 13:18:49 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/02/09 13:18:51 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/02/09 13:18:51 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"devan7.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":58902,"visibility":2,"id":50982}
  • Ico64_devan6 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e196","asset_updated_at":"2015/02/09 13:18:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/02/09 13:18:29 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/02/09 13:18:34 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/02/09 13:18:34 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"devan6.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":64387,"visibility":2,"id":50981}
  • Ico64_devan5 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e195","asset_updated_at":"2015/02/09 13:18:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/02/09 13:18:05 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/02/09 13:18:11 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/02/09 13:18:11 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"devan5.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":102469,"visibility":2,"id":50980}
  • Ico64_devan4 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e194","asset_updated_at":"2015/02/09 13:17:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/02/09 13:17:40 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/02/09 13:17:44 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/02/09 13:17:44 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"devan4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":115507,"visibility":2,"id":50979}
  • Ico64_devan3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e193","asset_updated_at":"2015/02/09 13:17:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/02/09 13:17:19 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/02/09 13:17:21 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/02/09 13:17:21 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"devan3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":115461,"visibility":2,"id":50978}
  • Ico64_devan2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e192","asset_updated_at":"2015/02/09 13:16:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/02/09 13:16:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/02/09 13:17:04 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/02/09 13:17:04 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"devan2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":20644,"visibility":2,"id":50977}
  • Ico64_devan1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e191","asset_updated_at":"2015/02/09 13:16:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/02/09 13:16:25 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/02/09 13:16:27 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/02/09 13:16:27 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"devan1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":36697,"visibility":2,"id":50976}
  • Ico64_bookfair2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e34Book Fair2","asset_updated_at":"2015/02/05 09:41:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/02/05 09:41:42 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/02/05 09:41:49 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/02/05 09:41:49 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"bookfair2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":952298,"visibility":2,"id":50896}
  • Ico64_bookfair2016 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e34Book Fair3","asset_updated_at":"2015/02/05 09:41:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/02/05 09:41:09 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/01/12 11:21:55 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/01/12 11:21:55 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"bookfair2016.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":269822,"visibility":2,"id":50895}
  • Ico64_samkuk5 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e4a\u0e015","asset_updated_at":"2015/02/03 14:13:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/02/03 14:13:01 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/02/03 14:13:03 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/02/03 14:13:03 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"samkuk5.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":148164,"visibility":2,"id":50821}
  • Ico64_samkuk4 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e4a\u0e014","asset_updated_at":"2015/02/03 14:12:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/02/03 14:12:41 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/02/03 14:12:46 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/02/03 14:12:46 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"samkuk4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":478925,"visibility":2,"id":50820}
  • Ico64_samkuk3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e4a\u0e013","asset_updated_at":"2015/02/03 14:12:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/02/03 14:12:24 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/02/03 14:12:30 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/02/03 14:12:30 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"samkuk3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":86434,"visibility":2,"id":50819}
  • Ico64_samkuk2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e4a\u0e012","asset_updated_at":"2015/02/03 14:12:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/02/03 14:12:05 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/02/03 14:12:09 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/02/03 14:12:09 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"samkuk2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":585503,"visibility":2,"id":50818}
  • Ico64_samkuk1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e4a\u0e011","asset_updated_at":"2015/02/03 14:11:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/02/03 14:11:45 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/02/03 14:11:47 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/02/03 14:11:47 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"samkuk1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":145068,"visibility":2,"id":50817}
  • Ico64_violet3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e48\u0e27\u0e073","asset_updated_at":"2015/01/29 13:30:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/29 13:30:17 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/29 13:30:21 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/29 13:30:21 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"violet3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":140889,"visibility":2,"id":50736}
  • Ico64_violet2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e48\u0e27\u0e072","asset_updated_at":"2015/01/29 13:29:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/29 13:29:55 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/29 13:30:00 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/29 13:30:00 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"violet2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":36837,"visibility":2,"id":50735}
  • Ico64_violet1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e48\u0e27\u0e071","asset_updated_at":"2015/01/29 13:29:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/29 13:29:23 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/29 13:29:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/29 13:29:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"violet1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":70307,"visibility":2,"id":50734}
  • Ico64_flag {"media_folder_id":346,"description":"\u0e18\u0e07\u0e15\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c","asset_updated_at":"2015/01/29 13:14:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/29 13:14:36 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/29 13:14:40 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/29 13:14:40 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"flag.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":91583,"visibility":2,"id":50733}
  • Ico64_chok19 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2222","asset_updated_at":"2015/01/28 15:10:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/28 15:10:04 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/28 15:10:05 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/28 15:10:05 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"chok19.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":358534,"visibility":2,"id":50712}
  • Ico64_chok008 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2221","asset_updated_at":"2015/01/28 14:31:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/28 14:31:23 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/28 14:31:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/28 14:31:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"chok008.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":115465,"visibility":2,"id":50711}
  • Ico64_chok001 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2220","asset_updated_at":"2015/01/28 14:29:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/28 14:29:05 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/28 14:29:10 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/28 14:29:10 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"chok001.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":149597,"visibility":2,"id":50710}
  • Ico64_chok16 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2216","asset_updated_at":"2015/01/28 14:10:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/28 14:10:33 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/28 14:10:36 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/28 14:10:36 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"chok16.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":128308,"visibility":2,"id":50709}
  • Ico64_chok15 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2215","asset_updated_at":"2015/01/28 14:10:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/28 14:10:02 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/28 14:10:04 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/28 14:10:04 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"chok15.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":114746,"visibility":2,"id":50708}
Thumbnail Size: