นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_laytrang05 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"laytrang05.jpg","created_at":"2015/03/02 11:44:59 +0700","asset_updated_at":"2015/03/02 11:44:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/02 11:45:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e075","asset_file_size":94743,"modified_at":"2015/03/02 11:45:04 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51364,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_laytrang04 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"laytrang04.jpg","created_at":"2015/03/02 11:44:39 +0700","asset_updated_at":"2015/03/02 11:44:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/02 11:44:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e074","asset_file_size":102354,"modified_at":"2015/03/02 11:44:42 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51363,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_laytrang03 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"laytrang03.jpg","created_at":"2015/03/02 11:44:18 +0700","asset_updated_at":"2015/03/02 11:44:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/02 11:44:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e073","asset_file_size":159248,"modified_at":"2015/03/02 11:44:25 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51362,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_laytrang02 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"laytrang02.jpg","created_at":"2015/03/02 11:43:48 +0700","asset_updated_at":"2015/03/02 11:43:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/02 11:43:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e072","asset_file_size":64885,"modified_at":"2015/03/02 11:43:53 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51361,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_laytrang01 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"laytrang01.jpg","created_at":"2015/03/02 11:43:26 +0700","asset_updated_at":"2015/03/02 11:43:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/02 11:43:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e071","asset_file_size":137240,"modified_at":"2015/03/02 11:43:34 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51360,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_seminar2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"seminar2.jpg","created_at":"2015/02/26 15:58:39 +0700","asset_updated_at":"2015/02/26 15:58:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/26 15:58:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e222","asset_file_size":18138,"modified_at":"2015/02/26 15:58:42 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51321,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_seminar1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"seminar1.jpg","created_at":"2015/02/26 15:58:20 +0700","asset_updated_at":"2015/02/26 15:58:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/26 15:58:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e221","asset_file_size":21545,"modified_at":"2015/02/26 15:58:25 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51320,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_research1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"research1.jpg","created_at":"2015/02/16 14:42:20 +0700","asset_updated_at":"2015/02/16 14:42:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/16 14:42:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e221","asset_file_size":620575,"modified_at":"2015/02/16 14:42:23 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51192,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_research2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"research2.jpg","created_at":"2015/02/16 14:29:53 +0700","asset_updated_at":"2015/02/16 14:29:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/16 14:29:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22","asset_file_size":427216,"modified_at":"2015/02/16 14:29:59 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51190,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_dayoff4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dayoff4.jpg","created_at":"2015/02/11 10:02:11 +0700","asset_updated_at":"2015/02/11 10:02:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/11 10:02:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e328","asset_file_size":1007290,"modified_at":"2015/02/11 10:02:22 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51072,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_dayoff2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dayoff2.jpg","created_at":"2015/02/11 09:51:31 +0700","asset_updated_at":"2015/02/11 09:51:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/11 09:51:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e325","asset_file_size":902962,"modified_at":"2015/02/11 09:51:39 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51070,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_dayoff1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dayoff1.jpg","created_at":"2015/02/11 09:46:46 +0700","asset_updated_at":"2015/02/11 09:46:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/11 09:46:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e323","asset_file_size":747139,"modified_at":"2015/02/11 09:46:52 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51069,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_dayoff {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dayoff.jpg","created_at":"2015/02/09 15:58:34 +0700","asset_updated_at":"2015/02/09 15:58:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/09 15:58:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e32","asset_file_size":243849,"modified_at":"2015/02/09 15:58:41 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50985,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_devan7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"devan7.jpg","created_at":"2015/02/09 13:18:49 +0700","asset_updated_at":"2015/02/09 13:18:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/09 13:18:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e197","asset_file_size":58902,"modified_at":"2015/02/09 13:18:51 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50982,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_devan6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"devan6.jpg","created_at":"2015/02/09 13:18:29 +0700","asset_updated_at":"2015/02/09 13:18:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/09 13:18:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e196","asset_file_size":64387,"modified_at":"2015/02/09 13:18:34 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50981,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_devan5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"devan5.jpg","created_at":"2015/02/09 13:18:05 +0700","asset_updated_at":"2015/02/09 13:18:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/09 13:18:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e195","asset_file_size":102469,"modified_at":"2015/02/09 13:18:11 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50980,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_devan4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"devan4.jpg","created_at":"2015/02/09 13:17:40 +0700","asset_updated_at":"2015/02/09 13:17:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/09 13:17:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e194","asset_file_size":115507,"modified_at":"2015/02/09 13:17:44 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50979,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_devan3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"devan3.jpg","created_at":"2015/02/09 13:17:19 +0700","asset_updated_at":"2015/02/09 13:17:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/09 13:17:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e193","asset_file_size":115461,"modified_at":"2015/02/09 13:17:21 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50978,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_devan2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"devan2.jpg","created_at":"2015/02/09 13:16:57 +0700","asset_updated_at":"2015/02/09 13:16:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/09 13:17:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e192","asset_file_size":20644,"modified_at":"2015/02/09 13:17:04 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50977,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_devan1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"devan1.jpg","created_at":"2015/02/09 13:16:25 +0700","asset_updated_at":"2015/02/09 13:16:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/09 13:16:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e191","asset_file_size":36697,"modified_at":"2015/02/09 13:16:27 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50976,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_bookfair2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bookfair2.jpg","created_at":"2015/02/05 09:41:42 +0700","asset_updated_at":"2015/02/05 09:41:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/05 09:41:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e34Book Fair2","asset_file_size":952298,"modified_at":"2015/02/05 09:41:49 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50896,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_bookfair2016 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bookfair2016.jpg","created_at":"2015/02/05 09:41:09 +0700","asset_updated_at":"2015/02/05 09:41:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/12 11:21:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e34Book Fair3","asset_file_size":269822,"modified_at":"2016/01/12 11:21:55 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50895,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_samkuk5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"samkuk5.jpg","created_at":"2015/02/03 14:13:01 +0700","asset_updated_at":"2015/02/03 14:13:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/03 14:13:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e4a\u0e015","asset_file_size":148164,"modified_at":"2015/02/03 14:13:03 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50821,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_samkuk4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"samkuk4.jpg","created_at":"2015/02/03 14:12:41 +0700","asset_updated_at":"2015/02/03 14:12:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/03 14:12:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e4a\u0e014","asset_file_size":478925,"modified_at":"2015/02/03 14:12:46 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50820,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_samkuk3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"samkuk3.jpg","created_at":"2015/02/03 14:12:24 +0700","asset_updated_at":"2015/02/03 14:12:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/03 14:12:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e4a\u0e013","asset_file_size":86434,"modified_at":"2015/02/03 14:12:30 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50819,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_samkuk2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"samkuk2.jpg","created_at":"2015/02/03 14:12:05 +0700","asset_updated_at":"2015/02/03 14:12:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/03 14:12:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e4a\u0e012","asset_file_size":585503,"modified_at":"2015/02/03 14:12:09 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50818,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_samkuk1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"samkuk1.jpg","created_at":"2015/02/03 14:11:45 +0700","asset_updated_at":"2015/02/03 14:11:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/03 14:11:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e4a\u0e011","asset_file_size":145068,"modified_at":"2015/02/03 14:11:47 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50817,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_violet3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"violet3.jpg","created_at":"2015/01/29 13:30:17 +0700","asset_updated_at":"2015/01/29 13:30:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/29 13:30:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e48\u0e27\u0e073","asset_file_size":140889,"modified_at":"2015/01/29 13:30:21 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50736,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_violet2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"violet2.jpg","created_at":"2015/01/29 13:29:55 +0700","asset_updated_at":"2015/01/29 13:29:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/29 13:30:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e48\u0e27\u0e072","asset_file_size":36837,"modified_at":"2015/01/29 13:30:00 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50735,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_violet1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"violet1.jpg","created_at":"2015/01/29 13:29:23 +0700","asset_updated_at":"2015/01/29 13:29:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/29 13:29:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e48\u0e27\u0e071","asset_file_size":70307,"modified_at":"2015/01/29 13:29:28 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50734,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_flag {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"flag.jpg","created_at":"2015/01/29 13:14:36 +0700","asset_updated_at":"2015/01/29 13:14:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/29 13:14:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e18\u0e07\u0e15\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c","asset_file_size":91583,"modified_at":"2015/01/29 13:14:40 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50733,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_chok19 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chok19.jpg","created_at":"2015/01/28 15:10:04 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 15:10:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 15:10:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2222","asset_file_size":358534,"modified_at":"2015/01/28 15:10:05 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50712,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_chok008 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chok008.JPG","created_at":"2015/01/28 14:31:23 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:31:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:31:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2221","asset_file_size":115465,"modified_at":"2015/01/28 14:31:28 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50711,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_chok001 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chok001.jpg","created_at":"2015/01/28 14:29:05 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:29:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:29:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2220","asset_file_size":149597,"modified_at":"2015/01/28 14:29:10 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50710,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_chok16 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chok16.JPG","created_at":"2015/01/28 14:10:33 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:10:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:10:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2216","asset_file_size":128308,"modified_at":"2015/01/28 14:10:36 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50709,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_chok15 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chok15.JPG","created_at":"2015/01/28 14:10:02 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:10:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:10:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2215","asset_file_size":114746,"modified_at":"2015/01/28 14:10:04 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50708,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: