นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

Main > sikarase.s

No folder found
  • Small_sleep1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sleep1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e19\u0e19\u0e2d\u0e19","created_at":"2013/08/17 16:04:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/17 16:04:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/17 16:04:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/17 16:04:22 +0700","id":42182,"asset_file_size":5469}
  • Small_kan1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kan1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e04\u0e32\u0e192","created_at":"2013/08/16 21:56:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/16 21:56:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/16 21:56:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/16 21:56:35 +0700","id":42176,"asset_file_size":8639}
  • Small_kan2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kan2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e04\u0e32\u0e191","created_at":"2013/08/16 21:56:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/16 21:56:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/16 21:56:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/16 21:56:09 +0700","id":42175,"asset_file_size":11590}
  • Small_cat {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cat.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e21\u0e27\u0e22\u0e34\u0e49\u0e21","created_at":"2013/08/16 21:17:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/16 21:17:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/16 21:17:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/16 21:17:21 +0700","id":42174,"asset_file_size":8981}
  • Small_pao {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pao.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e49\u0e32","created_at":"2013/08/01 17:39:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/01 17:39:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/01 17:39:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/01 17:39:53 +0700","id":41800,"asset_file_size":15325}
  • Small_nail {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nail.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e30\u0e1b\u0e39","created_at":"2013/08/01 15:03:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/01 15:03:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/01 15:03:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/01 15:03:06 +0700","id":41784,"asset_file_size":35665}
  • Small_bandai {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bandai.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e44\u0e14","created_at":"2013/07/13 11:23:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/13 11:23:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/13 11:23:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/13 11:23:32 +0700","id":41324,"asset_file_size":36426}
  • Small_apple4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"apple4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39","created_at":"2013/07/10 14:10:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/10 14:10:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/10 14:10:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/10 14:10:48 +0700","id":41293,"asset_file_size":21603}
  • Small_apple3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"apple3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2013/07/10 14:10:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/10 14:10:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/10 14:10:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/10 14:10:15 +0700","id":41292,"asset_file_size":20673}
Thumbnail Size: