นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

Main > sikarase.s

No folder found
  • Small_apple2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"apple2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e14\u0e07","created_at":"2013/07/10 14:09:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/10 14:09:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/10 14:09:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/10 14:09:44 +0700","id":41291,"asset_file_size":16038}
  • Small_apple1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"apple1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","created_at":"2013/07/10 14:09:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/10 14:09:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/10 14:09:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/10 14:09:14 +0700","id":41290,"asset_file_size":14596}
  • Small_mama {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mama.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48","created_at":"2013/07/05 14:04:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/05 14:04:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/05 14:04:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/05 14:04:01 +0700","id":41185,"asset_file_size":10831}
  • Small_office {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"office.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e2d\u0e1f\u0e1f\u0e34\u0e28","created_at":"2013/07/05 11:38:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/05 11:38:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/05 11:38:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/05 11:38:31 +0700","id":41184,"asset_file_size":34507}
  • Small_phone {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"phone.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c","created_at":"2013/07/04 12:05:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/04 12:05:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/04 12:05:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/04 12:05:30 +0700","id":41161,"asset_file_size":7465}
  • Small_sum1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sum1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e0b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15","created_at":"2013/06/28 10:01:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/28 10:01:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/28 10:01:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/28 10:01:23 +0700","id":40995,"asset_file_size":145918}
  • Small_dress {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dress.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e22","created_at":"2013/06/14 19:27:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/14 19:27:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/14 19:27:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/14 19:27:32 +0700","id":40619,"asset_file_size":65583}
  • Small_durian {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"durian.jpg.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2013/06/14 19:11:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/14 19:11:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/14 19:11:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/14 19:11:41 +0700","id":40618,"asset_file_size":77515}
  • Small_oechi {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"oechi.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e2d\u0e2d\u0e34\u0e0a\u0e34","created_at":"2013/04/19 10:30:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/19 10:30:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/19 10:30:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/19 10:30:52 +0700","id":39486,"asset_file_size":22947}
Thumbnail Size: