นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_apple2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/07/10 14:09:42 +0700","updated_at":"2013/07/10 14:09:44 +0700","created_at":"2013/07/10 14:09:42 +0700","asset_file_name":"apple2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":41291,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e41\u0e14\u0e07","modified_at":"2013/07/10 14:09:44 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":16038,"group_member_commentable":true}
  • Small_apple1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/07/10 14:09:12 +0700","updated_at":"2013/07/10 14:09:14 +0700","created_at":"2013/07/10 14:09:12 +0700","asset_file_name":"apple1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":41290,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","modified_at":"2013/07/10 14:09:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":14596,"group_member_commentable":true}
  • Small_mama {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/07/05 14:04:00 +0700","updated_at":"2013/07/05 14:04:01 +0700","created_at":"2013/07/05 14:04:00 +0700","asset_file_name":"mama.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":41185,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1a\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48","modified_at":"2013/07/05 14:04:01 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":10831,"group_member_commentable":true}
  • Small_office {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/07/05 11:38:28 +0700","updated_at":"2013/07/05 11:38:31 +0700","created_at":"2013/07/05 11:38:28 +0700","asset_file_name":"office.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":41184,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2d\u0e2d\u0e1f\u0e1f\u0e34\u0e28","modified_at":"2013/07/05 11:38:31 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":34507,"group_member_commentable":true}
  • Small_phone {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/07/04 12:05:27 +0700","updated_at":"2013/07/04 12:05:30 +0700","created_at":"2013/07/04 12:05:27 +0700","asset_file_name":"phone.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":41161,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c","modified_at":"2013/07/04 12:05:30 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7465,"group_member_commentable":true}
  • Small_sum1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/06/28 10:01:18 +0700","updated_at":"2013/06/28 10:01:23 +0700","created_at":"2013/06/28 10:01:18 +0700","asset_file_name":"sum1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":40995,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e0b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15","modified_at":"2013/06/28 10:01:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":145918,"group_member_commentable":true}
  • Small_dress {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/06/14 19:27:27 +0700","updated_at":"2013/06/14 19:27:32 +0700","created_at":"2013/06/14 19:27:27 +0700","asset_file_name":"dress.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":40619,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e22","modified_at":"2013/06/14 19:27:32 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":65583,"group_member_commentable":true}
  • Small_durian {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/06/14 19:11:37 +0700","updated_at":"2013/06/14 19:11:41 +0700","created_at":"2013/06/14 19:11:37 +0700","asset_file_name":"durian.jpg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":40618,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","modified_at":"2013/06/14 19:11:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":77515,"group_member_commentable":true}
  • Small_oechi {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/04/19 10:30:47 +0700","updated_at":"2013/04/19 10:30:52 +0700","created_at":"2013/04/19 10:30:47 +0700","asset_file_name":"oechi.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":39486,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e2d\u0e2d\u0e34\u0e0a\u0e34","modified_at":"2013/04/19 10:30:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":22947,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: