นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Indicator_white {"asset_file_name":"yun3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/12 19:16:25 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2a\u0e32\u0e21","updated_at":"2013/04/12 19:16:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/04/12 19:16:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":152434,"id":39359,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/12 19:16:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":true,"group_member_commentable":true}
  • Indicator_white {"asset_file_name":"yun2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/12 19:16:03 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e07","updated_at":"2013/04/12 19:16:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/04/12 19:16:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":150962,"id":39358,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/12 19:16:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":true,"group_member_commentable":true}
  • Indicator_white {"asset_file_name":"yun1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/12 19:15:26 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","updated_at":"2013/04/12 19:15:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/04/12 19:15:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":160515,"id":39357,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/12 19:15:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":true,"group_member_commentable":true}
  • Indicator_white {"asset_file_name":"yunyong2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/12 19:12:11 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e22\u0e23\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e07","updated_at":"2013/04/12 19:12:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/04/12 18:18:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":150962,"id":39354,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/12 19:12:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":true,"group_member_commentable":true}
  • Indicator_white {"asset_file_name":"yunyong4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/12 18:15:55 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e22\u0e23\u0e23\u0e22\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e48","updated_at":"2013/04/12 18:15:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/04/12 18:15:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":297550,"id":39353,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/12 18:15:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":true,"group_member_commentable":true}
  • Indicator_white {"asset_file_name":"yunyong3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/12 18:15:22 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e22\u0e23\u0e23\u0e22\u0e073","updated_at":"2013/04/12 18:15:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/04/12 18:15:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":319286,"id":39352,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/12 18:15:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":true,"group_member_commentable":true}
  • Indicator_white {"asset_file_name":"yunyong2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/12 18:14:52 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e22\u0e23\u0e23\u0e22\u0e072","updated_at":"2013/04/12 18:14:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/04/12 18:13:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":302008,"id":39351,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/12 18:14:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":true,"group_member_commentable":true}
  • Small_remote-4 {"asset_file_name":"remote-4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/09 10:19:47 +0700","media_folder_id":346,"description":"remote4","updated_at":"2013/04/09 10:19:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/04/09 10:19:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":38799,"id":39303,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/09 10:19:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_remote-3 {"asset_file_name":"remote-3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/09 10:19:16 +0700","media_folder_id":346,"description":"remote3","updated_at":"2013/04/09 10:19:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/04/09 10:19:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":58668,"id":39302,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/09 10:19:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: