นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_remote-2 {"asset_file_name":"remote-2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/04/09 10:04:30 +0700","media_folder_id":346,"description":"remote2","updated_at":"2013/04/09 10:04:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/04/09 10:04:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":59205,"id":39301,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/09 10:04:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_remote-1 {"asset_file_name":"remote-1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/04/09 10:03:52 +0700","media_folder_id":346,"description":"remote1","updated_at":"2013/04/09 10:03:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/04/09 10:03:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":66956,"id":39300,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/09 10:03:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_laugh {"asset_file_name":"laugh.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/03/26 15:43:29 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e04\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e40\u0e23\u0e32\u0e30","updated_at":"2013/03/26 15:43:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/03/26 15:43:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":54235,"id":38971,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/26 15:43:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_506 {"asset_file_name":"506.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/03/21 15:16:34 +0700","media_folder_id":346,"description":"p95","updated_at":"2013/03/21 15:16:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/03/21 15:16:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":114071,"id":38902,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/21 15:16:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_505 {"asset_file_name":"505.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/03/21 15:15:41 +0700","media_folder_id":346,"description":"p94","updated_at":"2013/03/21 15:15:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/03/21 15:15:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":74486,"id":38901,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/21 15:15:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_504 {"asset_file_name":"504.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/03/21 10:59:25 +0700","media_folder_id":346,"description":"p93","updated_at":"2013/03/21 10:59:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/03/21 10:59:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":174750,"id":38887,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/21 10:59:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_503 {"asset_file_name":"503.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/03/21 10:58:44 +0700","media_folder_id":346,"description":"p92","updated_at":"2013/03/21 10:58:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/03/21 10:58:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":180996,"id":38886,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/21 10:58:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_502 {"asset_file_name":"502.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/03/21 10:54:32 +0700","media_folder_id":346,"description":"p91","updated_at":"2013/03/21 10:54:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/03/21 10:54:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":186761,"id":38885,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/21 10:54:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_501 {"asset_file_name":"501.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/03/21 10:53:27 +0700","media_folder_id":346,"description":"p90","updated_at":"2013/03/21 10:53:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/03/21 10:53:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":150065,"id":38884,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/21 10:53:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: