นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tell {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"tell.jpg","created_at":"2013/03/19 09:25:46 +0700","asset_updated_at":"2013/03/19 09:25:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/19 09:25:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p88","asset_file_size":98081,"modified_at":"2013/03/19 09:25:48 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38809,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_jak {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"jak.jpg","created_at":"2013/03/13 11:23:46 +0700","asset_updated_at":"2013/03/13 11:23:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/13 11:23:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p87","asset_file_size":46491,"modified_at":"2013/03/13 11:23:51 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38750,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_talaban {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"talaban.jpg","created_at":"2013/03/08 16:17:48 +0700","asset_updated_at":"2013/03/08 16:17:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/08 16:17:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p83","asset_file_size":29822,"modified_at":"2013/03/08 16:17:52 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38706,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_leech {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"leech.jpg","created_at":"2013/03/08 16:17:21 +0700","asset_updated_at":"2013/03/08 16:17:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/08 16:17:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p82","asset_file_size":7167,"modified_at":"2013/03/08 16:17:25 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38705,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_lemon {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"lemon.jpg","created_at":"2013/03/08 14:47:45 +0700","asset_updated_at":"2013/03/08 14:47:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/08 14:47:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p81","asset_file_size":7883,"modified_at":"2013/03/08 14:47:47 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38704,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fore {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"fore.jpg","created_at":"2013/03/06 16:14:24 +0700","asset_updated_at":"2013/03/06 16:14:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/06 16:14:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p80","asset_file_size":28195,"modified_at":"2013/03/06 16:14:33 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38674,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sleep {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"sleep.jpg","created_at":"2013/03/06 15:35:21 +0700","asset_updated_at":"2013/03/06 15:35:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/06 15:35:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p79","asset_file_size":11510,"modified_at":"2013/03/06 15:35:26 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38657,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pine {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"pine.jpg","created_at":"2013/02/27 13:24:27 +0700","asset_updated_at":"2013/02/27 13:24:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/27 13:24:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p78","asset_file_size":38437,"modified_at":"2013/02/27 13:24:32 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38459,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_mouse {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"mouse.jpg","created_at":"2013/02/14 16:17:46 +0700","asset_updated_at":"2013/02/14 16:17:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/14 16:17:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p76","asset_file_size":21511,"modified_at":"2013/02/14 16:17:51 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38192,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: