นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tell {"modified_at":"2013/03/19 09:25:48 +0700","id":38809,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tell.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/19 09:25:48 +0700","media_folder_id":346,"description":"p88","created_at":"2013/03/19 09:25:46 +0700","asset_updated_at":"2013/03/19 09:25:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":98081}
  • Small_jak {"modified_at":"2013/03/13 11:23:51 +0700","id":38750,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"jak.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/13 11:23:51 +0700","media_folder_id":346,"description":"p87","created_at":"2013/03/13 11:23:46 +0700","asset_updated_at":"2013/03/13 11:23:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":46491}
  • Small_talaban {"modified_at":"2013/03/08 16:17:52 +0700","id":38706,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"talaban.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/08 16:17:52 +0700","media_folder_id":346,"description":"p83","created_at":"2013/03/08 16:17:48 +0700","asset_updated_at":"2013/03/08 16:17:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":29822}
  • Small_leech {"modified_at":"2013/03/08 16:17:25 +0700","id":38705,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"leech.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/08 16:17:25 +0700","media_folder_id":346,"description":"p82","created_at":"2013/03/08 16:17:21 +0700","asset_updated_at":"2013/03/08 16:17:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":7167}
  • Small_lemon {"modified_at":"2013/03/08 14:47:47 +0700","id":38704,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"lemon.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/08 14:47:47 +0700","media_folder_id":346,"description":"p81","created_at":"2013/03/08 14:47:45 +0700","asset_updated_at":"2013/03/08 14:47:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":7883}
  • Small_fore {"modified_at":"2013/03/06 16:14:33 +0700","id":38674,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"fore.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/06 16:14:33 +0700","media_folder_id":346,"description":"p80","created_at":"2013/03/06 16:14:24 +0700","asset_updated_at":"2013/03/06 16:14:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28195}
  • Small_sleep {"modified_at":"2013/03/06 15:35:26 +0700","id":38657,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sleep.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/06 15:35:26 +0700","media_folder_id":346,"description":"p79","created_at":"2013/03/06 15:35:21 +0700","asset_updated_at":"2013/03/06 15:35:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11510}
  • Small_pine {"modified_at":"2013/02/27 13:24:32 +0700","id":38459,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pine.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/27 13:24:32 +0700","media_folder_id":346,"description":"p78","created_at":"2013/02/27 13:24:27 +0700","asset_updated_at":"2013/02/27 13:24:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":38437}
  • Small_mouse {"modified_at":"2013/02/14 16:17:51 +0700","id":38192,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mouse.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/14 16:17:51 +0700","media_folder_id":346,"description":"p76","created_at":"2013/02/14 16:17:46 +0700","asset_updated_at":"2013/02/14 16:17:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":21511}
ขนาดย่อ: