นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

Main > sikarase.s

No folder found
  • Small_tell {"description":"p88","asset_updated_at":"2013/03/19 09:25:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38809,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/19 09:25:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"tell.jpg","updated_at":"2013/03/19 09:25:48 +0700","modified_at":"2013/03/19 09:25:48 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":98081,"last_commented_at":null}
  • Small_jak {"description":"p87","asset_updated_at":"2013/03/13 11:23:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38750,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/13 11:23:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"jak.jpg","updated_at":"2013/03/13 11:23:51 +0700","modified_at":"2013/03/13 11:23:51 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":46491,"last_commented_at":null}
  • Small_talaban {"description":"p83","asset_updated_at":"2013/03/08 16:17:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38706,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/08 16:17:48 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"talaban.jpg","updated_at":"2013/03/08 16:17:52 +0700","modified_at":"2013/03/08 16:17:52 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":29822,"last_commented_at":null}
  • Small_leech {"description":"p82","asset_updated_at":"2013/03/08 16:17:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38705,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/08 16:17:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"leech.jpg","updated_at":"2013/03/08 16:17:25 +0700","modified_at":"2013/03/08 16:17:25 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":7167,"last_commented_at":null}
  • Small_lemon {"description":"p81","asset_updated_at":"2013/03/08 14:47:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38704,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/08 14:47:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"lemon.jpg","updated_at":"2013/03/08 14:47:47 +0700","modified_at":"2013/03/08 14:47:47 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":7883,"last_commented_at":null}
  • Small_fore {"description":"p80","asset_updated_at":"2013/03/06 16:14:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38674,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/06 16:14:24 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"fore.jpg","updated_at":"2013/03/06 16:14:33 +0700","modified_at":"2013/03/06 16:14:33 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":28195,"last_commented_at":null}
  • Small_sleep {"description":"p79","asset_updated_at":"2013/03/06 15:35:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38657,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/06 15:35:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sleep.jpg","updated_at":"2013/03/06 15:35:26 +0700","modified_at":"2013/03/06 15:35:26 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":11510,"last_commented_at":null}
  • Small_pine {"description":"p78","asset_updated_at":"2013/02/27 13:24:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38459,"deleted_at":null,"created_at":"2013/02/27 13:24:27 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pine.jpg","updated_at":"2013/02/27 13:24:32 +0700","modified_at":"2013/02/27 13:24:32 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":38437,"last_commented_at":null}
  • Small_mouse {"description":"p76","asset_updated_at":"2013/02/14 16:17:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38192,"deleted_at":null,"created_at":"2013/02/14 16:17:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"mouse.jpg","updated_at":"2013/02/14 16:17:51 +0700","modified_at":"2013/02/14 16:17:51 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":21511,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: