นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

Main > sikarase.s

No folder found
  • Small_valentine {"description":"p75","asset_updated_at":"2013/02/12 11:10:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38140,"deleted_at":null,"created_at":"2013/02/12 11:10:39 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"valentine.jpg","updated_at":"2013/02/12 11:10:43 +0700","modified_at":"2013/02/12 11:10:43 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":25646,"last_commented_at":null}
  • Small_noodle {"description":"p74","asset_updated_at":"2013/02/12 10:54:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38139,"deleted_at":null,"created_at":"2013/02/12 10:54:30 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"noodle.jpg","updated_at":"2013/02/12 10:54:37 +0700","modified_at":"2013/02/12 10:54:37 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":192298,"last_commented_at":null}
  • Small_egg {"description":"p73","asset_updated_at":"2013/01/31 15:28:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38007,"deleted_at":null,"created_at":"2013/01/31 15:28:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"egg.jpg","updated_at":"2013/01/31 15:29:02 +0700","modified_at":"2013/01/31 15:29:02 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":95880,"last_commented_at":null}
  • Small_asean {"description":"p71","asset_updated_at":"2013/01/21 12:35:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":37811,"deleted_at":null,"created_at":"2013/01/21 12:35:03 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"asean.jpg","updated_at":"2013/01/21 12:35:08 +0700","modified_at":"2013/01/21 12:35:08 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":39301,"last_commented_at":null}
  • Small_motor {"description":"p68","asset_updated_at":"2013/01/10 10:40:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":37564,"deleted_at":null,"created_at":"2013/01/10 10:40:18 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"motor.jpg","updated_at":"2013/01/10 10:40:43 +0700","modified_at":"2013/01/10 10:40:43 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":84535,"last_commented_at":null}
  • Small_soil01 {"description":"p67","asset_updated_at":"2013/01/02 14:57:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":37468,"deleted_at":null,"created_at":"2013/01/02 14:57:54 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"soil01.jpg","updated_at":"2013/01/02 15:04:14 +0700","modified_at":"2013/01/02 15:04:14 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":34133,"last_commented_at":null}
  • Small_soil {"description":"p66","asset_updated_at":"2013/01/02 14:57:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":37467,"deleted_at":null,"created_at":"2013/01/02 14:57:18 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Soil.jpg","updated_at":"2013/01/02 15:04:10 +0700","modified_at":"2013/01/02 15:04:10 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":33480,"last_commented_at":null}
  • Small_child {"description":"p70","asset_updated_at":"2013/01/11 14:19:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":37461,"deleted_at":null,"created_at":"2013/01/02 10:45:09 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"child.jpg","updated_at":"2013/01/11 14:19:30 +0700","modified_at":"2013/01/11 14:19:30 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":8831,"last_commented_at":null}
  • Small_im02 {"description":"p63","asset_updated_at":"2012/12/17 14:47:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":37196,"deleted_at":null,"created_at":"2012/12/17 14:47:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IM02.JPG","updated_at":"2012/12/17 15:03:11 +0700","modified_at":"2012/12/17 15:03:11 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":86943,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: