นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

Main > sikarase.s

No folder found
  • Small_valentine {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"valentine.jpg","created_at":"2013/02/12 11:10:39 +0700","asset_updated_at":"2013/02/12 11:10:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/12 11:10:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p75","asset_file_size":25646,"modified_at":"2013/02/12 11:10:43 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38140,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_noodle {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"noodle.jpg","created_at":"2013/02/12 10:54:30 +0700","asset_updated_at":"2013/02/12 10:54:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/12 10:54:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p74","asset_file_size":192298,"modified_at":"2013/02/12 10:54:37 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38139,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_egg {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"egg.jpg","created_at":"2013/01/31 15:28:52 +0700","asset_updated_at":"2013/01/31 15:28:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/31 15:29:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p73","asset_file_size":95880,"modified_at":"2013/01/31 15:29:02 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38007,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_asean {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"asean.jpg","created_at":"2013/01/21 12:35:03 +0700","asset_updated_at":"2013/01/21 12:35:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/21 12:35:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p71","asset_file_size":39301,"modified_at":"2013/01/21 12:35:08 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":37811,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_motor {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"motor.jpg","created_at":"2013/01/10 10:40:18 +0700","asset_updated_at":"2013/01/10 10:40:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/10 10:40:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p68","asset_file_size":84535,"modified_at":"2013/01/10 10:40:43 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":37564,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_soil01 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"soil01.jpg","created_at":"2013/01/02 14:57:54 +0700","asset_updated_at":"2013/01/02 14:57:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/02 15:04:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p67","asset_file_size":34133,"modified_at":"2013/01/02 15:04:14 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":37468,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_soil {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Soil.jpg","created_at":"2013/01/02 14:57:18 +0700","asset_updated_at":"2013/01/02 14:57:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/02 15:04:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p66","asset_file_size":33480,"modified_at":"2013/01/02 15:04:10 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":37467,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_child {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"child.jpg","created_at":"2013/01/02 10:45:09 +0700","asset_updated_at":"2013/01/11 14:19:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/11 14:19:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p70","asset_file_size":8831,"modified_at":"2013/01/11 14:19:30 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":37461,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_im02 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IM02.JPG","created_at":"2012/12/17 14:47:16 +0700","asset_updated_at":"2012/12/17 14:47:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/17 15:03:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p63","asset_file_size":86943,"modified_at":"2012/12/17 15:03:11 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":37196,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: